Gebruiksaanwijzing SMEG SF478X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SF478X. Wij hopen dat dit SMEG SF478X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SF478X te teleladen.


SMEG SF478X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SF478X (1174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SF478X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiker zal het apparaat op het eind van diens levensduur daarom bij de speciale centra voor de gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval moeten inleveren, of het moeten terugbrengen naar de wederverkoper op het moment van aanschaf van een gelijkwaardig apparaat, in een verhouding van één staat tot één. De doeltreffende inzameling voor de daaropvolgende recyclage, behandeling of ecologisch verantwoorde verwerking van het apparaat, zal bijdragen aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid en zal de recyclage van de materialen, waaruit het apparaat is samengesteld, bevorderen. De illegale verwerking van het product door de gebruiker wordt bestraft met de wettelijk voorgeschreven administratieve sancties. 1 NL LEES DE INSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR Waarschuwing!Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. [. . . ] Gebruik alleen wasmiddelen met gecontroleerde schuiming, geschikt voor gebruik in een wasmachine. Bepaal de hoeveelheid wasmiddel aan de hand van de hardheid van het water, het type en de hoeveelheid geladen wasgoed en de graad van viesheid ervan. Op deze wijze zult u het gewenste effect bereiken en een optimaal wasmiddelverbruik verkrijgen. Op de wasmiddelverpakkingen staat de dosering aangegeven voor 4 hardheidsgraden en voor ladingen van 4-5 kg normaal vieze was. Voor informatie met betrekking tot de hardheidsgraad van het water moet u zich wenden tot het betreffende waterleidingbedrijf. Hardheid van het water Hardheidsgraad Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Franse graden fH Tot en met 15° 15° - 25° 25° - 40° Meer dan 40° Duitse graden dH Tot en met 8° 8° - 14° 14° - 22° Meer dan 22° 10 NL 4. 6 DOSERING WASMIDDELEN IN POEDERVORM Normaal vieze was 1. Vul het wasvakje van de wasmiddellade met de totale op de verpakking vermelde hoeveelheid wasmiddel. Vul het voorwasvakje van de wasmiddellade met ¼ van de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel en vul het wasvakje met ¾ ervan. · Bij het ontbreken van aanwijzingen omtrent de dosering voor de delicate was van synthetische vezels moet u van ½ tot 2/3 van de aangegeven dosering voor kleurvast katoen gebruiken. · Voor het wolprogramma bevelen wij uitsluitend het gebruik aan van neutrale wasmiddelen voor wol. · Gebruik de door de fabrikant van het wasmiddel aangegeven dosering. 4. 7 DOSERING VLOEIBARE WASMIDDELEN 1. Alleen bij het programma Night Wash wordt hij automatisch uitgeschakeld. 12 NL 4. 12 RESTERENDE TIJD Symbool Delay timer Start pauze symbool Start Pauze Drukknop Delay timer 1. 2. 4. Wanneer u de drukknop Delay Timer meerdere malen indrukt, zult u uiteindelijk kunnen selecteren over hoeveel tijd het wasprogramma zal stoppen. De tijd tot aan het eind van de wascyclus houdt rekening met de beginduur van de was-/droogcyclus, met de verkozen instellingen (temperatuur, centrifugeersnelheid en opties) die de aanvangsduur van de cyclus en de uitsteltijd die de gebruiker voor het starten wil toevoegen kunnen verkorten of verlengen. Na de Delay Timer te hebben ingesteld zal het symbool op de display blijven branden. Om de Delay Timer functie uit te schakelen moet u meerdere malen de drukknop indrukken tot op de display 0 verschijnt. Tot de start van de cyclus zal het symbool Start Pauze knipperend branden. Na de start van de cyclus zal het symbool ononderbroken blijven branden. 4. 13 START VAN HET WASPROGRAMMA 1. Om het wasprogramma na de personalisering van de instellingen te starten moet u de drukknop Start Pauze indrukken. Na de start zal op de display de resterende tijd tot het eind van de cyclus worden weergegeven en blijft het symbool Start Pauze op de display branden. Tijdens de uitvoering van het was-/droogprogramma zullen de symbolen die verwijzen naar de fasen gaan branden: Symbolen voor de fasen van een cyclus: Voorwas, hoofdwas, spoelen, eindcentrifuge en drogen. 13 NL 4. 14 ONDERBREKING OF WIJZIGING VAN HET WASPROGRAMMA Tijdens de uitvoering kan het wasprogramma op ieder moment worden onderbroken: 1. houd de drukknop "Start/Pauze" circa 3 seconden lang ingedrukt: op de display zal afwisselend het woord PAUS (1 seconde lang) en de resterende tijd (1 seconde lang) worden afgebeeld. [. . . ] 3-A) van de voorkant van de machine worden gedemonteerd en aan de andere kant worden aangebracht (fig. Alle aan de voorkant van de wasmachine aangebrachte onderdelen moeten goed worden hermonteerd (geen gat mag open blijven), om te voorkomen dat onder stroom staande delen in de machine kunnen worden aangeraakt. Onze firma wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor niet-inachtneming van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. De bescherming 1) Bepaal de hoogte van de voetlijst van de keuken: de hoogte gebruiken van het houten paneel wordt verkregen door eerst de hoogte van de voetlijst van de keuken te bepalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SF478X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SF478X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag