Gebruiksaanwijzing SMEG SER844RG3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SER844RG3. Wij hopen dat dit SMEG SER844RG3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SER844RG3 te teleladen.


SMEG SER844RG3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SER844RG3 (2279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SER844RG3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VEILIGHEIDS-EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN __________________ 150 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID _____________________ 152 ZORG VOOR HET MILIEU _____________________________________ 155 PLAATSING VAN HET BOVENBLAD _____________________________ 156 ELEKTRISCHE AANSLUITING __________________________________ 158 GASAANSLUITING ___________________________________________ 159 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASSOORTEN ___________ 161 LAATSTE HANDELINGEN _____________________________________ 166 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ________________________________ 169 REINIGING EN ONDERHOUD __________________________________ 172 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 149 Presentatie 1 VEILIGHEIDS-EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DEZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE GEBRUIKSDUUR VAN DE KOOKPLAAT. [. . . ] Breng op de voedingslijn van het apparaat een veelpolig onderbrekingsmechanisme aan met en afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, op een gemakkelijk toegankelijke plaats en in de buurt van het apparaat. Gebruik geen reductoren, adapters of aftakmoffen. In geval van vervanging van de voedingskabel, mag de doorsnede van de draden van de nieuwe kabel niet minder zijn dan 1. 5 mm2 (kabel van 3 x 1. 5), en denk eraan dat het uiteinde dat met het apparaat verbonden moet worden een minstens 20 mm langere aardingsdraad (geel-groen) moet hebben. Gebruik uitsluitend een snoer van type H05V2V2-F of gelijkwaardig die bestendig is tegen een temperatuur van 90°C. Het vervangen van de snoer mag slechts door een gespecialiseerd technicus worden uitgevoerd die aansluiting op het stroomnet volgens het hiernavolgende schema zal moeten uitvoeren. L = bruin N = blauw = geel-groen Voor persoonlijk letsel of materiële schade, veroorzaakt door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door onklaar maken van een afzonderlijk deel van het apparaat: de fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af. 158 Instructies Voor de Installateur 6 GASAANSLUITING De aansluiting op het gasnet kan worden verricht met een starre koperbuis of met een flexibele buis met doorgaande wand en in overeenstemming met de voorschriften van de normen. In het vertrek waarin het apparaat geïnstalleerd is moet zoveel lucht kunnen toestromen als nodig is voor de reguliere verbranding van het gas en de nodige luchtverversing in het vertrek zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd door roosters, moeten correct gedimensioneerd zijn (voorschriften van de normen) en zodanig geplaatst dat ze niet geheel of gedeeltelijk verstopt kunnen raken. De ruimte moet naarbehoren geventileerd worden om de warmte en de vochtigheid, die door het bakken worden veroorzaakt, te verwijderen: voraal, na langdurig gebruik, wordt aanbevolen een raam te openen of eventueel de snelheid van de ventilatoren te verhogen. 6. 3 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet worden verzekerd via wasemkappen die zijn verbonden met een schouw met natuurlijke trek en de juiste doelmatigheid, door geforceerde afzuiging. Een doelmatig afzuigsysteem vereist een nauwgezet ontwerp door een specialist die daartoe bevoegd is, met inachtneming van de posities en afstanden die door de normen worden opgelegd. Na de werkzaamheden moet de installateur een conformiteitsverklaring afgeven. 160 Instructies Voor de Installateur 7 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASSOORTEN Alvorens reiniging of onderhoud te gaan plegen moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) G25 (2L 3B/P) bij een druk van 20/25 mbar - 25 mbar In geval van werking met andere types gas moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht worden ingesteld. Om de mondstukken te vervangen en de branders in te stellen, moet de plaat worden weggehaald zoals beschreven in de volgende paragraaf. 7. 1 Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel (modellen met loskoppelbaar bedieningspaneel) 1. Trek de knoppen en de knoppenbeschermstang `A' naar boven om ze te verwijderen; 2. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven en de twee ronde staafjes `B'; 3. Til de linkerkant van het bedieningspaneel iets op en schuif hem naar rechts om hem volledig te verwijderen; 4. Bij de modellen met een elektrisch kookplaatje moet u eerst het gedeelte van het controlelampje eruit schuiven; 161 Instructies Voor de Installateur 7. 2 1. 3. Verwijdering van de plaat (modellen met geïntegreerd bedieningspaneel) Verwijder de knoppen, roosters, branderdeksels, vlamverdelers en de twee doppen aan de achterkant; Verwijder de stelschroeven `A' van de branderhouders; Til de vangschaal op en schuif hem over de ontstekingsstiften en/of de warmtekoppels en over de staafjes van de kraantjes; 162 Instructies Voor de Installateur 7. 3 Instelling voor vloeibaar gas Controleer of de aansluiting is uitgevoerd zoals beschreven in het hoofdstuk "Aansluiting op het gas". Draai de schroef "D" los en druk de luchtregelaar "C" volledig in. Verwijder de mondstukken "B" met een steeksleutel en monteer de geschikte modellen in overeenstemming met de aanwijzingen in de tabellen voor het vloeibare gas G30/G31 ­ 28/37 mbar. U kunt de luchttoevoer regelen door de venturibuis "C" te verplaatsen tot de in de tabel in paragraaf " 7. 5 Instelling van de primaire lucht" vermelde afstand "A" is verkregen, waarna hij met schroef "D" moet worden vastgezet. Als de regelingen zijn uitgevoerd moet u de oorspronkelijke zegels weer met zegellak of vergelijkbaar materiaal aanbrengen. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar Diameter Beperkt mondstuk debiet 1/100 mm (W) Debiet Debiet g/h g/h G30 G31 Hulpbrander Halfsnelle Snelle Snelle groot Vispan Zeer snel 1. 05 1. 8 2. 55 3. 1 2. 9 4. 0 48 62 76 85 82 95 450 500 750 850 950 1600 76 131 185 225 211 291 75 129 182 222 207 286 163 Instructies Voor de Installateur 7. 4 Instelling voor methaangas De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) G25 (2L 3B/P) bij een druk van 20/25 mbar - 25 mbar Om het apparaat in de bedrijfsomstandigheden voor dit type gat te brengen, moeten dezelfde handelingen worden verricht als beschreven in paragraaf " 7. 3 Instelling voor vloeibaar gas" maar nu met de mondstukken en de primaire lucht voor methaangas, zoals vermeld in de volgende tabel en in paragraaf " 7. 5 Instelling van de primaire lucht". [. . . ] · Ook na het gebruik blijven de platen nog geruime tijd warm: om brandwonden te vermijden moet u er niet met uw handen aan komen of er voorwerpen op leggen. · Zodra u barsten in het oppervlak van de platen ziet, moet het apparaat onmiddellijk worden afgekoppeld van de netvoeding en dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende technische assistentiecentrum. · Leg geen dun aluminiumfolie rechtstreeks op het oppervlak van het plaatje. 9. 5 Gebruik van een grillplaat Bij gebruik van een grillplaat moet u met het volgende rekening houden: · handhaaf een afstand van 160 mm tussen de rand van de grillplaat en de zijwand; · indien één van de branders in de buurt van de houten achterwand een driedubbele kroonbrander is, dan moet u vanaf die wand een afstand van 160 mm tot aan de rand van de grillplaat handhaven; · let ervoor op dat de vlammen van de branders niet buiten de rand van de grillplaat komen; · laat de branders onder de grillplaat 10 minuten lang op het maximumvermogen branden waarna u ze in de minimumstand kunt zetten. Gebruik de plaat nooit langer dan 45 minuten. 171 Instructies Voor de Gebruiker 10 REINIGING EN ONDERHOUD Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomstraal. Vóór elke ingreep, altijd eerst de stroom afsluiten. 10. 1 Reiniging Voor een lange levensduur van het kookvlak is het noodzakelijk het regelmatig schoon te maken na elk gebruik en nadat het afgekoeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SER844RG3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SER844RG3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag