Gebruiksaanwijzing SMEG SER64XGNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SER64XGNL. Wij hopen dat dit SMEG SER64XGNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SER64XGNL te teleladen.


SMEG SER64XGNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SER64XGNL (2526 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SER64XGNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERBINDING MET DE AARDE IS VERPLICHT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. DE STEKKER DIE AAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN WORDEN BEVESTIGD, MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN, EN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOLDOEN. KEUR DE KOOKPLAAT ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. [. . . ] Een doelmatig afzuigsysteem vereist een nauwgezet ontwerp door een specialist die daartoe bevoegd is, met inachtneming van de posities en afstanden die door de normen worden opgelegd. Na de werkzaamheden moet de installateur een conformiteitsverklaring afgeven. 10 Instructies Voor de Installateur 5 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASSOORTEN Alvorens reiniging of onderhoud te gaan plegen moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L3B/P) met een druk van 25 mbar. In geval van werking met andere types gas moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht worden ingesteld. Om de mondstukken te vervangen en de branders in te stellen, moet de plaat worden weggehaald zoals beschreven in de volgende paragraaf. 5. 1 1. 4. Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel (modellen met loskoppelbaar bedieningspaneel) Trek de knoppen en de knoppenbeschermstang `A' naar boven om ze te verwijderen; Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven en de twee ronde staafjes `B'; Til de linkerkant van het bedieningspaneel iets op en schuif hem naar rechts om hem volledig te verwijderen; Bij de modellen met een elektrisch kookplaatje moet u eerst het gedeelte van het controlelampje eruit schuiven; 11 Instructies Voor de Installateur 5. 2 1. 3. Verwijdering van de plaat (modellen met geïntegreerd bedieningspaneel) Verwijder de knoppen, roosters, branderdeksels, vlamverdelers en de twee doppen aan de achterkant; Verwijder de stelschroeven `A' van de branderhouders; Til de vangschaal op en schuif hem over de ontstekingsstiften en/of de warmtekoppels en over de staafjes van de kraantjes; 5. 3 Instelling voor vloeibaar gas Controleer of de aansluiting is uitgevoerd zoals beschreven in het hoofdstuk "Aansluiting op het gas". Draai de schroef "D" los en druk de luchtregelaar "C" volledig in. Verwijder de mondstukken "B" met een steeksleutel en monteer de geschikte modellen in overeenstemming met de aanwijzingen in de tabellen voor het vloeibare gas G30/G31 ­ 28/37 mbar. G25 G30/G31 Brenner 25 mbar 28/37 mbar Hulpbrander (1) 2. 0 2. 5 Halfsnelle (2) 0. 5 2. 0 Snel (3) -0. 5 1. 5 Vispan (4) -1. 0 8. 0 Zeer snel (5) 1. 5 5. 5 60 cm kookplaten met geïntegreerd bedieningspaneel. G25 G30/G31 Brenner 25 mbar 28/37 mbar Hulpbrander (1) 2. 5 2. 5 Halfsnelle (2) 0. 5 2. 5 Halfsnelle (3) 0. 5 2. 0 Snel groot (4) 0. 0 2. 5 Zeer snel (5) 1. 0 3. 0 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "6. 3/6. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat " 14 Instructies Voor de Installateur 6 LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "5. 1 Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel / 5. 2 Verwijdering van de plaat" in omgekeerde volgorde uit te voeren. 6. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Plaats de onderdelen terug op de brander en schuif de bedieningsknoppen op de schachten van de gaskranen. Haal de bedieningsknop er opnieuw af en regel de vlam met de afstelschroef naast de schacht van de gaskraan; de vlam moet klein en bestendig zijn. Breng de bedieningsknop terug aan en controleer de stabiliteit van de vlam door de knop snel van de maximum- naar de minimumstand te verdraaien; de vlam mag hierdoor niet doven. 6. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". Nach der Einstellung für ein anderes als das geprüfte Gas muß die Etikette auf dem Gehäuse des Geräts mit der Etikette für das neue Gas ersetzt werden. Diese Etiketten befinden sich in der Tüte mit den mitgelieferten Düsen. 15 Instructies Voor de Installateur 6. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met loskoppelbaar bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRANDER 1. Zeer snel 16 Instructies Voor de Installateur 6. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met geïntegreerd bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRENNER 1. Hulpbrander Halfsnelle Halfsnelle Snel groot Zeer snel 6. 5 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. Dit dient te worden gedaan door een gespecialiseerd technicus. 17 Instructies Voor de Gebruiker 7 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Alvorens de branders in te schakelen dient te worden gecontroleerd of de vlamverdelers, de kapjes en de rooster op de juiste manier zijn gemonteerd. Het bijgeleverde rooster C moet worden gebruikt voor de wok (Chinese pan). De reductie D wordt alleen geleverd bij de modellen met open roosters en moet worden gebruikt voor kleine pannen. 7. 1 Ontsteking van de branders De gaspitten zijn voorzien van elektronische ontsteking. Het is voldoende om de draaiknop tegen de klok in op het symbool van minimale vlam te draaien en in te drukken, totdat het gaspit aangestoken is. Bij de met een veiligheidsklep uitgeruste modellen moet u de knop eerst op het ontstekingssymbool zetten om de vlam te ontsteken en hem vervolgens nog ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden zodat de vlam blijft branden en de beveiliging wordt ingeschakeld. [. . . ] Eventueel in de openingen van de brander achtergebleven vochtresten zouden er de goede werking namelijk van kunnen beïnvloeden. 8. 2. 1 De bougies en veiligheidsvoorzieningen Voor een goede werking moeten de ontstekingsbougies en de veiligheidsvoorzieningen altijd goed schoon gehouden worden. Controleer hen regelmatig en maak hen indien nodig schoon met een vochtige doek. 8. 2. 2 Elektrische plaat Na het gebruik moet de elektrische plaat, om hem in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat het oppervlak altijd schoon en glanzend is, worden behandeld met de speciaal hiervoor verkrijgbare middelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SER64XGNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SER64XGNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag