Gebruiksaanwijzing SMEG SER60SGH3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SER60SGH3. Wij hopen dat dit SMEG SER60SGH3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SER60SGH3 te teleladen.


SMEG SER60SGH3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SER60SGH3 (1107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SER60SGH3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE REPAREREN. 112 Presentatie CONTROLEER TELKENS NA HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND «NUL» (UIT) STAAN. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS ZICHTBAAR GEPLAATST ONDER DE KAP. VÒÒR HET AANSLUITEN VAN HET APPARAAT, ZICH ALTIJD ERVAN VERZEKEREN DAT HET OP HETZELFDE SOORT GAS AFGESTEMD IS DAT HET ZAL VOEDEN. KONTROLEER DAAROM HET PLAATJE ONDER AAN HET KAP. ZET GEEN PANNEN OP DE ROOSTERS VAN DE KOOKPLAAT DIE NIET VOLKOMEN GLAD EN REGELMATIG ZIJN. GEBRUIK GEEN SCHALEN OF (GRILL) PANNEN DIE DE OMTREK VAN DE KOOKPLAAT TE BUITEN GAAN. HET APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. [. . . ] De flexibele buis moet zo worden gelegd dat de lengte van de leidingen niet meer is dan 1. 5 meter in maximale extensie; controleer of de leidingen niet in aanraking komen met beweegbare delen of bekneld raken. 117 Instructies Voor de Installateur 4. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan volgens de voorschriften van de normen. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk de waarden in acht neemt die worden aangegeven in de tabel in paragraaf "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". 4. 2 Ventilatie van de vertrekken Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met permanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. In het vertrek waarin het apparaat geïnstalleerd is moet zoveel lucht kunnen toestromen als nodig is voor de reguliere verbranding van het gas en de nodige luchtverversing in het vertrek zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd door roosters, moeten correct gedimensioneerd zijn (voorschriften van de normen) en zodanig geplaatst dat ze niet geheel of gedeeltelijk verstopt kunnen raken. De ruimte moet naarbehoren geventileerd worden om de warmte en de vochtigheid, die door het bakken worden veroorzaakt, te verwijderen: voraal, na langdurig gebruik, wordt aanbevolen een raam te openen of eventueel de snelheid van de ventilatoren te verhogen. 4. 3 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet worden verzekerd via wasemkappen die zijn verbonden met een schouw met natuurlijke trek en de juiste doelmatigheid, door geforceerde afzuiging. Een doelmatig afzuigsysteem vereist een nauwgezet ontwerp door een specialist die daartoe bevoegd is, met inachtneming van de posities en afstanden die door de normen worden opgelegd. Na de werkzaamheden moet de installateur een conformiteitsverklaring afgeven. 118 Instructies Voor de Installateur 5. REGELING VAN HET GAS Alvorens reiniging of onderhoud te gaan plegen moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. 5. 1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) G20/G25 (2E+) met een druk van 25 mbar - 20/25 mbar . In geval van werking met andere types gas moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht worden ingesteld. Om de mondstukken te vervangen en de branders in te stellen, moet de plaat worden weggehaald zoals beschreven in de volgende paragraaf. 5. 2 Verwijdering van de plaat 1. Alle draaiknoppen, roosters, afdekkingen en vlamverdelingskronen verwijderen; de schroeven en moeren A die de brandersteunen vasthouden verwijderen; de plaatjes B verwijderen; de niveauregelaar geheel van zijn plaats lichten; vervolgens de brandermondstukken volgens het referentie gasschema, vervangen; de primaire lucht afstellen zoals in paragraaf "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas " beschreven wordt. 119 Instructies Voor de Installateur 5. 3 Instelling voor vloeibaar gas Schroef A losdraaien en steun B diep induwen. LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "5. 2 Verwijdering van de plaat" in omgekeerde volgorde uit te voeren. 6. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Plaats de componenten terug op de brander en steek de knoppen op de staafjes van de kranen. Neem de knop opnieuw weg en draai aan de stelschroef in of naast het staafje van de kraan (afhankelijk van het model), totdat u de kleinste regelmatige vlam bereikt. Hermonteer de knop en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (door de knop snel van de maximum naar de minimum stand te draaien, mag de vlam niet doven). 6. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". Na de inregeling met een gas anders als dat van het proefdraaien, het plaatje dat zich op de carter van het apparaat bevindt vervangen door een ander dat overeenkomt met het nieuwe type gas. Het plaatje bevindt zich in het zakje samen met de geleverde brandermondstukken. 122 Instructies Voor de Installateur 6. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat BRANDER 1. Hulpbrander Halfsnelle Snel Snel Zeer snel 6. 4 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. Dit dient te worden gedaan door een gespecialiseerd technicus. 123 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Alvorens de branders in te schakelen dient te worden gecontroleerd of de vlamverdelers, de kapjes en de rooster op de juiste manier zijn gemonteerd. Het bijgeleverde rooster C moet worden gebruikt voor de wok (Chinese pan). De reductie D wordt alleen geleverd bij de modellen met open roosters en moet worden gebruikt voor kleine pannen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. 7. 1 Ontsteking van de branders Bij iedere draaiknop is de positie van de desbetreffende gaspit aangegeven. [. . . ] De roosters, hoedjes, kronen en branders kan men verwijderen, hetgeen de reiniging vergemakkelijkt. Reinig hen in warm water met een niet schurend detergens en let er op dat u alle resten verwijdert. 8. 2. 1 De bougies en veiligheidsvoorzieningen Voor een goede werking moeten de ontstekingsbougies en de veiligheidsvoorzieningen altijd goed schoon gehouden worden. Controleer hen regelmatig en maak hen indien nodig schoon met een vochtige doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SER60SGH3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SER60SGH3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag