Gebruiksaanwijzing SMEG SER134B1M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SER134B1M. Wij hopen dat dit SMEG SER134B1M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SER134B1M te teleladen.


SMEG SER134B1M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2568 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SER134B1M (2480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SER134B1M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE STEKKER DIE AAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN WORDEN BEVESTIGD, MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN, EN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOLDOEN. KEUR DE KOOKPLAAT ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. 129 Presentatie CONTROLEER TELKENS NA HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND «NUL» (UIT) STAAN. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS ZICHTBAAR GEPLAATST ONDER DE KAP. [. . . ] Een doelmatig afzuigsysteem vereist een nauwgezet ontwerp door een specialist die daartoe bevoegd is, met inachtneming van de posities en afstanden die door de normen worden opgelegd. Na de werkzaamheden moet de installateur een conformiteitsverklaring afgeven. 135 Instructies Voor de Installateur 5 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASSOORTEN Alvorens reiniging of onderhoud te gaan plegen moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar - 25 mbar G25 (2L 3B/P) In geval van werking met andere types gas moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht worden ingesteld. Om de mondstukken te vervangen en de branders in te stellen, moet de plaat worden weggehaald zoals beschreven in de volgende paragraaf. 5. 1 Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel (modellen met loskoppelbaar bedieningspaneel) 1. Trek de knoppen en de knoppenbeschermstang `A' naar boven om ze te verwijderen; 2. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven en de twee ronde staafjes `B'; 3. Til de linkerkant van het bedieningspaneel iets op en schuif hem naar rechts om hem volledig te verwijderen; 4. Bij de modellen met een elektrisch kookplaatje moet u eerst het gedeelte van het controlelampje eruit schuiven; 5. Til het dwarsplaatje voor de ontsteking `C' op en draai hem naar de andere kant; 136 Instructies Voor de Installateur 5. 2 1. Na alle afstellingen uitgevoerd te hebben, de zegels met waslak of gelijkwaardig materiaal herstellen. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Methaangas ­ G20/G25 20/25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Hulpbrander Halfsnelle Snel Snel groot Vispan Zeer snel 1. 05 1. 7 2. 55 3. 1 2. 9 4. 0 Nominaal warmtevermogen (kW) Beperkt debiet (W) 360 360 650 750 950 1400 73 93 115 128 123 142 Brander Methaangas ­ G25 25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Beperkt debiet (W) Hulpbrander Halfsnelle Snel Snel groot Vispan Zeer snel 1. 05 2. 15 2. 8 3. 3 2. 9 4. 1 76 110 123 132 126 150 360 360 650 750 950 1400 139 Instructies Voor de Installateur 5. 5 Instelling van de primaire lucht Op grond van de afstand "A" in mm. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 3. 0 2. 5 2. 5 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 0 0. 5 Halfsnelle (3) 1. 0 1. 5 0. 5 Snel groot (4) 1. 0 2. 5 0. 0 Zeer snel (5) 1. 5 4. 0 2. 0 90 cm kookplaten met loskoppelbaar bedieningspaneel. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 2. 5 2. 5 2. 0 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 0 0. 5 Snel (3) 1. 5 1. 5 -0. 5 Vispan (4) 0. 5 8. 0 -1. 0 Zeer snel (5) 1. 5 5. 5 1. 5 60 cm kookplaten met geïntegreerd bedieningspaneel. G20/G25 G30/G31 G25 Brenner 20/25 mbar 28/37 mbar 25 mbar Hulpbrander (1) 3. 0 2. 5 2. 5 Halfsnelle (2) 1. 0 2. 5 0. 5 Halfsnelle (3) 1. 0 2. 0 0. 5 Snel (4) 1. 0 2. 5 0. 0 Zeer snel (5) 1. 0 3. 0 1. 0 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "6. 3/6. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat " 140 Instructies Voor de Installateur 6 LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "5. 1 Verwijdering van de loskoppelbaar bedieningspaneel / 5. 2 Verwijdering van de plaat" in omgekeerde volgorde uit te voeren. 6. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Plaats de componenten terug op de brander en steek de knoppen op de staafjes van de kranen. Neem de knop opnieuw weg en draai aan de stelschroef in of naast het staafje van de kraan (afhankelijk van het model), totdat u de kleinste regelmatige vlam bereikt. Hermonteer de knop en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (door de knop snel van de maximum naar de minimum stand te draaien, mag de vlam niet doven). 6. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". Nach der Einstellung für ein anderes als das geprüfte Gas muß die Etikette auf dem Gehäuse des Geräts mit der Etikette für das neue Gas ersetzt werden. Diese Etiketten befinden sich in der Tüte mit den mitgelieferten Düsen. 141 Instructies Voor de Installateur 6. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met loskoppelbaar bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRANDER 1. Zeer snel 142 Instructies Voor de Installateur 6. 4 Rangschikking van de branders op de kookplaat (Kookplaat met geïntegreerd bedieningspaneel) 60 cm kookplaten. BRENNER 1. Hulpbrander Halfsnelle Halfsnelle Snel groot Zeer snel 6. 5 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. Dit dient te worden gedaan door een gespecialiseerd technicus. 143 Instructies Voor de Gebruiker 7 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Alvorens de branders in te schakelen dient te worden gecontroleerd of de vlamverdelers, de kapjes en de rooster op de juiste manier zijn gemonteerd. Het bijgeleverde rooster C moet worden gebruikt voor de wok (Chinese pan). [. . . ] Eventueel in de openingen van de brander achtergebleven vochtresten zouden er de goede werking namelijk van kunnen beïnvloeden. 8. 2. 1 De bougies en veiligheidsvoorzieningen Voor een goede werking moeten de ontstekingsbougies en de veiligheidsvoorzieningen altijd goed schoon gehouden worden. Controleer hen regelmatig en maak hen indien nodig schoon met een vochtige doek. 8. 2. 2 Elektrische plaat Na het gebruik moet de elektrische plaat, om hem in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat het oppervlak altijd schoon en glanzend is, worden behandeld met de speciaal hiervoor verkrijgbare middelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SER134B1M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SER134B1M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag