Gebruiksaanwijzing SMEG SEPR34AX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SEPR34AX1. Wij hopen dat dit SMEG SEPR34AX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SEPR34AX1 te teleladen.


SMEG SEPR34AX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SEPR34AX1 (1408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SEPR34AX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR ERVAN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. WIJ ADVISEREN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT TOESTEL IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE VANDAAG VAN KRACHT ZIJN. [. . . ] GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Bij kookplaten die gebruik maken van deze techniek worden de functies ingeschakeld door te drukken op de symbolen op het oppervlak van de kookplaat. Bij de eerste verbinding met het elektriciteitsnet zal automatisch een werkingsproef worden uitgevoerd en zullen alle controlelampjes enkele seconden gaan branden. Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel die wordt gevoed door een elektronisch systeem en zo een variabel magnetisch veld creëert. Wanneer in een dergelijke magnetisch veld een pan wordt geplaatst, concentreren de hoogfrequente stromen zich direct op de pan en wordt de nodige warmte geproduceerd voor de bereiding van het voedsel. Schakel na gebruik de gebruikte kookplaten af met de schakelaars beschreven in paragraaf "5. 3. 3 Kookzone uitschakelen". Vertrouw nooit alleen op de panherkenningsindicatie. 5. 1 Werkvermogens Hieronder geven wij een tabel met de maximale vermogens van kookplaten in werking. ZONE NUMMER DIAMETER ZONE 160 mm 210 mm 280 mm 280 mm 230 mm 160 mm MAX OPGENOMEN VERMOGEN 2000 W 3100W 2800 W 3200 W 2800 W 2000 W MAX OPGENOMEN VERMOGEN BIJ POWER Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar 3600 3100 2200 63 Instructies voor de gebruiker 5. 2 Welke pannen Voor het gebruik op apparaten van dit type hebt u bepaalde pannen nodig. De bodem ervan moet van metaal zijn om het magnetische veld op te wekken dat nodig is voor de verwarming. Niet geschikt zijn recipiënten uit: 1 glas; 2 keramiek; 3 terracotta; 4 roestvrij staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem. Om vast te stellen of uw pan geschikt is, volstaat het om een magneet tegen de bodem ervan te houden: als deze wordt aangetrokken, is de pan geschikt voor het koken met inductiestroom. Als u niet over een magneet beschikt, kunt u in de recipiënt een kleine hoeveelheid water doen en deze op een kookzone plaatsen en de plaat inschakelen. Wanneer het vermogen begint te knipperen op het display, is de pan die u gebruikt niet geschikt voor uw toestel. Ook al is de kookplaat vergrendeld, kan deze worden uitgeschakeld met de bijbehorende uittoets. In dit geval blijft de plaat vergrendeld ook nadat u deze weer hebt aangezet: om een kookstand in te stellen voor een vergrendelde kookplaat moet deze eerst worden ontgrendeld zoals in deze paragraaf beschreven. 1) Als per ongeluk twee toetsen tegelijk worden ingedrukt, wordt de werking voor beide opgeheven. Na 10 seconden schakelt de elektronica het apparaat uit en verschijnt display voor de kookstand; op het 2) als de elektronica registreert dat de toets ingedrukt blijft worden nadat het maximale vermogen reeds werd bereikt, schakelt een beveiligingsmechanisme de plaat automatisch uit; 3) na een stroompanne wordt het apparaat niet automatisch weer ingeschakeld. Punten 1 en 2 kunnen zich voordoen als er bijvoorbeeld een pan wat ongelukkig op de kookplaat werd gezet en deze op de bedieningstoetsen van de kookzones rust. 5. 7 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de onderstaande tabel staan de in te stellen vermogenswaarden weergegeven en bij iedere waarde wordt het type te bereiden voedsel vermeld. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en de smaak van de consument. gekozen kookstand TYPE VOEDSEL 0 1-2 Uitstand, gebruik van restwarmte Om voedsel te verwarmen, kleine hoeveelheden water aan de kook te houden, om sauzen met eidooiers of boter te kloppen. Om vaste en vloeibare voedingsmiddelen te verwarmen, water aan de kook te houden, diepvriesproducten te ontdooien, voor omeletten van 2-3 eieren, om fruit- en groentegerechten te bereiden, verschillende bereidingen. Stoven van vlees, vis, groenten, gerechten met meer of minder water, bereiding van jam enz. . Gebraden vlees of vis, biefstuk, lever, gestoofd vlees en vis, eieren, enz. Om grote stukken vlees te braden Braden, aanbraden, en bakken van grote stukken vlees. [. . . ] Seriennummer Model 8. 3 Elektrische aansluiting EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. BIJ AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP HET ELEKTRICITEITSNET MET BEHULP VAN EEN STEKKER EN STOPCONTACT ZULLEN DIE VAN HETZELFDE TYPE MOETEN ZIJN EN VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN WORDEN VERBONDEN MET DE VOEDINGSKABEL. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. NA DE INSTALLATIE MOET U DE OVEN ONMIDDELLIJK AAN DE HAND VAN DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES UITESTEN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SEPR34AX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SEPR34AX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag