Gebruiksaanwijzing SMEG SEP804-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SEP804-1. Wij hopen dat dit SMEG SEP804-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SEP804-1 te teleladen.


SMEG SEP804-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SEP804-1 (1408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SEP804-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De , , H" dooft uit zodra de kookzone is afgekoeld. 224244 33 Inductiekookzones met panherkenning Een voordeel van de inductieverwarming is de panherkenning. Als er geen of een te kleine pan op de kookzone staat, dan wordt deze niet met energie verzorgd. Als de kookzone is ingeschakeld, knippert het pansymbool , , u" in de kookstandweergave ". Indien er nu binnen 10 minuten een pan wordt opgezet, wordt deze herkend en wordt het ingestelde kookniveau aangezet. [. . . ] Hiervoor mag er bij de instelling van de klok geen kookzone geactiveerd zijn (gereedheidspunt kookzone # brandt niet). 34 224244 Veiligheidsuitschakeling De maximale gebruiksduur van de afzonderlijke kookzones is begrensd en kan in de bijgevoegde tijdtabel worden afgelezen. Als de veiligheidsuitschakeling de Touch-Control-besturing heeft uitgeschakeld, verschijnt in de kookstandweergave " een , , 0" of een , , H" indien nog restwarmte aanwezig is. Na bediening van de aan/uit-toets is de besturing opnieuw bedrijfsklaar. Indien, behalve bij de min- en plustoets, gelijktijdig op meer dan een toets wordt gedrukt, wordt dit door de besturing niet als een geldige bediening van de toetsen geaccepteerd. tengevolge van overkoken of een verkeerd staande pan langer dan een halve minuut op één of meer toetsen wordt gedrukt, neemt de besturing aan dat er een fout voorligt en schakelt zich automatisch uit. Indien de bediening van de toets blijft duren, is een continue signaaltoon te horen. Tijdtabel GDBPR = Gebruiksduurbeperking, in uren GDBPR (h) 6 6 5 5 4 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 Kookstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Waarop u moet letten 2. 1 Belangrijke opmerkingen over de inductie 2. 1. 1 Inductiekookzones en kookservies Uw kookplaat beschikt over inductiekookzones. Dit betekent dat zeer effectief zowel met het koken wordt begonnen alsook langere tijd kan worden voortgekookt. De warmte wordt direct in de bodem van de pan opgewekt: precies daar waar ze nodig is, zonder verlies door de vitrokeramiek. Daardoor is het energieverbruik lager dan bij conventionele verwarmingselementen met stralingswarmte, zoals bijv. Het glas wordt niet direct, maar alleen door de terugstralende warmte van de pan verwarmd. De keramische kookplaat mag in geen geval met een stoomreinigingsapparaat of dergelijke worden schoongemaakt! Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het gebruik van bain-marie pannen. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld! 36 224244 3. Reiniging en onderhoud Maak de afgekoelde glasplaat telkens na gebruik schoon. Zelfs de geringste verontreiniging bakt bij het volgende inschakelen vast. Staalwol, reinigingssponsjes en poedervormige producten mogen niet worden gebruikt omdat ze krassen op het oppervlak kunnen maken. Ovenspray is niet geschikt omdat ze agressief is en de kookplaat aantast. Lichte verontreinigingen Verwijder lichte verontreinigingen met een vochtige doek of met warm sop. De resten van afwasmiddel met koud water afwassen en dan de plaat goed droogwrijven. Watervlekken die door overkokend water zijn ontstaan moeten met azijn of citroen of met een kalkoplossend middel worden verwijderd. Als een van deze middelen per ongeluk op de omraming is gekomen, moet u het dadelijk met een natte doek wegwrijven, anders ontstaan matte plekken. Sterke verontreinigingen Verwijder sterke verontreinigingen met een , , speciaal reinigingsproduct voor roestvrij staal", , , Staalfix" of , , Cerafix". Het reinigingsmiddel onverdund met keukenpapier aanbrengen en uitwrijven. Reinigingsmiddel dat op het kookvlak gebleven is, kan als het terug warm wordt, agressief werken. [. . . ] U moet verhinderen dat er tussen de rand van de kookplaat en het aanrechtblad of tussen het aanrechtblad en de muur vloeistoffen in de daaronder ingebouwde elektrische apparaten kunnen indringen. Dichtingsprofielen, dichtingsbanden, dichtingsmiddelen gebruiken. 38 224244 4. 3 Elektrische aansluiting (aansluitwaarden) (Aansluitwaarden en model: zie titelblad van de gebruiksaanwijzing) De elektrische aansluiting moet door een erkend installateur worden uitgevoerd, die erop moet letten, dat het apparaat volgens de wettelijk erkende veiligheidsvoorschriften, normen en voorschriften die in uw land geldig zijn, is ingebouwd. Hij moet er vooral op letten, dat deze voorschriften en die van de plaatselijke electriciteitsmaatschappijen nauwgezet worden nageleefd. Bij het installeren moet voor het elektrische apparaat een alpolig werkzame scheidingsinrichting met tenminste 3mm contactopening voorgeschakeld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SEP804-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SEP804-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag