Gebruiksaanwijzing SMEG SEC700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SEC700. Wij hopen dat dit SMEG SEC700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SEC700 te teleladen.


SMEG SEC700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SEC700 (3751 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SEC700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ONZE ERKENDE INSTALLATEURS GARANDEREN DAT HET WERK NAAR VOLLE TEVREDENHEID WORDT UITGEVOERD. ELEKTRISCHE OF GASAPPARATEN MOETEN ALTIJD DOOR COMPETENTE PERSONEN WORDEN LOSGEKOPPELD. DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR ERVAN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. WIJ ADVISEREN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. [. . . ] 7. 1. 3 Opstelling van de kookzones ­ Beschrijving van de symbolen LINKSACHTER RECHTSACHTER LINKSVOOR RECHTSVOOR 7. 1. 4 Restwarmte De 4/5 lampjes aan de voorzijde tussen de kookzones branden wanneer één of meer kookzones warmer zijn dan 60°C. Dit stelt u in staat om te weten of er, na het gebruik van de plaat, nog in één of meer kookzones een temperatuur van meer dan 60°C is. De lampjes zullen pas uitgaan wanneer de temperatuur tot onder de circa 60° is gedaald. 7. 1. 5 Uitschakelen De kookzone wordt uitgezet door de knop terug te brengen in de stand 0. 69 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Kookplaten met touch-control drukknoppen Het indrukken van ieder symbool wordt keer op keer bevestigd door een controle-beep Bij kookplaten die gebruik maken van deze techniek worden de functies ingeschakeld door zachtjes te drukken op de symbolen op het oppervlak van de kookplaat. Bij de eerste verbinding met het elektriciteitsnet zal automatisch een werkingsproef worden uitgevoerd en zullen alle controlelampjes enkele seconden gaan branden. 7. 2. 1 Ontsteking van de plaat In de ruststand zal de kookplaat volledig zijn uitgeschakeld. Wanneer u tweemaal op het symbool drukt, wordt de kookplaat ingeschakeld wat wordt aangegeven door het gaan branden van een verlichte led boven het zojuist ingedrukte symbool. Indien na verloop van 20 seconden na het inschakelen geen van de functies wordt geactiveerd zal de kookplaat automatisch worden uitgeschakeld. 7. 2. 2 Enkele kookzones Ter hoogte van iedere bedieningszone wordt de bijbehorende kookzone aangegeven. Het symbool verwijst bijvoorbeeld naar de bedieningsknop voor de kookzone rechtsachter. Na de kookplaat te hebben ingeschakeld zoals beschreven in paragraaf "7. 2. 1 Inschakelen van de Kookplaat", moet u de toetsen en gebruiken om de kookzone te ontsteken (display geeft 0 aan) en het vermogen in te stellen waarop hij zal moeten werken. en op de betreffende vermogensleds zullen afwisselend knipperend de letters Indien de temperatuur van de elektronische kaart niet mocht dalen, zal de inrichting de voeding van alle . kookzones onderbreken en zullen de vermogensdisplays de volgende tekst afbeelden Wanneer de temperatuur onder het alarmniveau is gedaald kan het koken weer worden hervat. 7. 2. 12 Foute handeling Wanneer tijdens het gebruik van de knoppen een verkeerde handeling wordt uitgevoerd, zal dit worden aangegeven door het verschijnen van een op de vermogensdisplay die zichtbaar zal blijven tot u de knop indrukt waarmee de fout is gemaakt. 71 Instructies voor de gebruiker 7. 2. 13 Uitschakelen van de kookzones De kookzones zijn uitgeschakeld wanneer de display met betrekking tot het werkvermogen 0 aangeeft. 5 Seconden nadat de display de 0 afbeeldt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. Wanneer de kookzones nog heet zijn zal na het uitschakelen de knipperende verschijnen van de restwarmte. 7. 2. 14 Uitschakelen U kunt de kookplaat uitschakelen door op symbool , te drukken, ook bij functionerende kookzones zullen alle kookzones uitgaan en wordt de kookplaat volledig uitgeschakeld. Bij nog hete kookzones zal 5 seconden na het uitschakelen de knipperende " " voor de restwarmte verschijnen. 7. 3 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de onderstaande tabel staan de in te stellen vermogenswaarden weergegeven en bij iedere waarde wordt het type te bereiden voedsel vermeld. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en de smaak van de consument. STAND KNOP NUMMER OP DE TYPE VOEDSEL DISPLAY 1 2 1 2-3 Om boter, chocolade en dergelijke te smelten. Om voedsel te verwarmen, kleine hoeveelheden water aan de kook te houden, om sauzen met eidooiers of boter te kloppen. Om vaste en vloeibare voedingsmiddelen te verwarmen, water aan de kook te houden, diepvriesproducten te ontdooien, voor omeletten van 2-3 eieren, om fruit- en groentegerechten te bereiden, verschillende bereidingen. [. . . ] Dit plaatje mag in geen geval worden verwijderd. Model Serienummer 10. 3 Elektrische aansluiting EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. DOOR DE BIJ AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP HET ELEKTRICITEITSNET MET BEHULP VAN EEN STEKKER EN STOPCONTACT ZULLEN DIE VAN HETZELFDE TYPE MOETEN ZIJN EN VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN WORDEN VERBONDEN MET DE VOEDINGSKABEL. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. NA DE INSTALLATIE MOET U DE OVEN ONMIDDELLIJK AAN DE HAND VAN DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES UITESTEN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SEC700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SEC700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag