Gebruiksaanwijzing SMEG SE995XT-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE995XT-5. Wij hopen dat dit SMEG SE995XT-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE995XT-5 te teleladen.


SMEG SE995XT-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2165 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE995XT-5 (2164 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE995XT-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3. LEER UW OVEN KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5. VÓÓR DE INSTALLATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7. [. . . ] Raak de verwarmingselementen in de toasterruimte na het gebruik ervan nooit aan. Het apparaat zou ernstig beschadigd kunnen raken en uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Wacht na ieder gebruik tenminste 1 minuut met een geopende toaster. 134 Instructies voor de gebruiker 10. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID LIJST VAN FUNCTIES DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP DUUR KOOKTIJD DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE 10. 1 Instellen van de juiste tijd Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aan. Druk tegelijkertijd op de toetsen en en druk tegelijk ook de wijzigingstoetsen van de cijfers of in: elke druk op de toets betekent een minuut meer of minder. Vóór iedere instelling van de programmeereenheid moet u de gewenste functie en temperatuur activeren, bij gebruik van de toaster hoeft u alleen maar de toastfunctie te activeren. 135 Instructies voor de gebruiker 10. 2 Halfautomatisch koken Deze instelling dient alleen voor het automatisch uitschakelen van de oven of de toaster op het eind van de kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het aftellen van de duur van de kooktijd beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . 10. 3 Automatisch koken Deze instelling dient voor het volledig automatisch in- en uitschakelen van de oven of de toaster. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de zojuist ingestelde duur van de kooktijd verschijnen: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en zal op de display de juiste tijd verschijnen samen met het symbool A. Bij het bereiken van het automatisch, aan de hand van de ingevoerde gegevens door de programmeereenheid berekende begintijdstip van het koken samen op de display. verschijnen de symbolen A en Druk, na de instelling, toets in om de resterende kooktijd te zien; en toets voor het eindtijdstip van het koken. Een instelling met nietcoherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur wordt niet geaccepteerd door de programmeereenheid). 10. 4 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een gewone kookwekker. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of om de waarde te wijzigen. Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Bij het gebruik van de programmeereenheid als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 136 Instructies voor de gebruiker 10. 5 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zullen de oven of de toaster automatisch uit worden geschakeld en zal tegelijkertijd (met uitzondering van de toastfunctie) een onderbroken geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm zal de display weer de juiste tijd afbeelden samen met het symbool , dat de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 10. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 10. 7 Uitschakeling van het geluidssignaal Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beëindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugzetten in de stand 0. 10. 8 Het wissen van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. [. . . ] Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. Mochten de scharnieren niet geblokkeerd zijn dan moet u de handeling herhalen en de lipjes A omhoogklappen terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen ervan moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes A naar beneden klappen. 14. 2. 2 Demontage met pinnen Open de deur helemaal en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE995XT-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE995XT-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag