Gebruiksaanwijzing SMEG SE910MFP5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE910MFP5. Wij hopen dat dit SMEG SE910MFP5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE910MFP5 te teleladen.


SMEG SE910MFP5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE910MFP5 (1866 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE910MFP5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAAT DE OPENINGEN, DE VENTILATIESLEUVEN OF OPENINGEN VOOR WARMTEAFVOER NIET VERSTOPT RAKEN. VOER ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE EEN KORTE KEURING VAN DE OVEN UIT AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP TE VINDEN ZIJN. ALS HET APPARAAT NIET GOED FUNCTIONEERT, MAAK HET DAN LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN NEEM CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE REPAREREN. 104 Presentatie CONTROLEER ALTIJD NA IEDER GEBRUIK VAN DE OVEN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND "NUL" (UIT) STAAN. ZET NOOIT BRANDBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: ALS DEZE ONOPZETTELIJK INGESCHAKELD WORDT, ZOU ER BRAND KUNNEN ONTSTAAN. HET APPARAAT WORDT TIJDENS HET GEBRUIK ZEER HEET. LET ERVOOR OP DAT U DE VERHITTE ELEMENTEN BINNENIN DE OVEN NIET AANRAAKT. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS DUIDELIJK ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. [. . . ] Eens deze tijd verstreken zult u verwittigd worden door een belsignaal. Dit kan gestopt worden door dezelfde knop "A" in de tegenovergestelde richting te draaien, tot op het symbool . Opmerking: Het belsignaal stopt niet de werking van de oven. 113 Instructies Voor de Gebruiker 3. 3 Klok + minuterie met einde bereiding Hiermee kunnen manuele bediening, de minuterie of de bereidingsduur worden ingesteld. De draaiknop A moet steeds in WIJZERSZIN gedraaid worden. Activeer de functie en de gewenste temperatuur, alvorens de bereidingsduur in te stellen. 3. 3. 1 Instelling van de tijd Om de juiste tijd in te stellen, moet u de draaiknop A UITTREKKEN en in wijzerszin draaien. 3. 3. 2 Manuele bediening Om de manuele bereiding van de oven te gebruiken, moet de draaiknop A in wijzerszin gedraaid worden zodat de wijzer B op het symbool komt te staan. 3. 3. 3 Bereiding met tijdsinstelling Om de bereidingsduur in te stellen, moet de draaiknop A in wijzerszin gedraaid worden zodat de wijzer B op de gewenste tijdsduur komt te staan (maximum 180 minuten). 3. 3. 4 Einde bereiding De oven zal automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een geluidssignaal produceren. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator zal een normale luchtstroom uit het onderste gedeelte van het ovenfront veroorzaken, die ook kort na het uitschakelen van de oven kan voortduren. 4. 3 Interne verlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand (lamp ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. Bij de multifunctionele modellen gaat hij aan door tegelijkertijd de functiekeuzeknop en de timer te draaien of, als de oven uitstaat, door de deur te openen. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de roosters op verschillende hoogten te plaatsen. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Breedspitframe (alleen modellen met statische oven): moet in de geleiders van de oven worden geschoven alvorens het spit te gebruiken. Braadspit (alleen modellen met statische oven): nuttig voor het braden van kip, worstjes en al het voedsel dat een gelijkmatige bereiding van het hele oppervlak vraagt. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 117 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. [. . . ] BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van de lamp Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen bedieningspaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. De beschermende afdekking A terugplaatsen. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). 126 Instructies Voor de Gebruiker 8. 2 Demontage van de deur De deur aan de twee zijden met beide handen vastnemen dicht bij de scharnieren A en de krukken B opheffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE910MFP5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE910MFP5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag