Gebruiksaanwijzing SMEG SE90MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE90MB. Wij hopen dat dit SMEG SE90MB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE90MB te teleladen.


SMEG SE90MB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE90MB (1653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE90MB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEZE PLAAT MAG NOOIT WORDEN VERWIJDERD. HET APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. STA HET NIET TOE DAT DE OVEN GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. ALS HET APPARAAT WORDT AFGEDANKT DIENT HET TE WORDEN AFGEGEVEN BIJ EEN CENTRUM VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van nietoriginele vervangingsonderdelen. 79 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE 2. 1 Elektrische aansluiting Vergewis u ervan dat de spanning en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje dat op de lijst van de ovendeur zit. Verbinding met de aarde is verplicht volgens de toepasselijke veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie. Als er een verbinding met stekker en stopcontact wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd of deze van het zelfde type zijn. [. . . ] BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN 3. 1 Het frontpaneel Alle bedieningen en controles van de oven zijn verzameld op het frontale bedienigsbord. FUNCTIEKEUZEKNOP Draai de knop in één van de twee richtingen om één van de volgende functies te kiezen: GEEN FUNCTIE INGESTELD VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER GRILL-ELEMENT VERWARMINGSELEMENT ONDER + VENTILATIE VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER + VENTILATIE ONTVRIEZING VERWARMINGSELEMENT GEVENTILEERD BREED GRILL-ELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE THERMOSTAATKNOP De keuze van de kooktemperatuur wordt bepaald door de schakelknop in de richting van de klok te draaien tot op de gewenste waarde, begrepen tussen 50° en 250°C. SEINLAMP THERMOSTAAT (ORANJE) Het aansteken van het seinlampje duidt erop dat de oven zich in de verwarmingsfase bevindt. Een regelmatige onderbreking duidt erop dat de temperatuur aan de binnenkant van de oven constant op het ingestelde niveau behouden blijft. 83 Instructies Voor de Gebruiker SEINLAMP FUNCTIEKEUZE (BLAUW/ROOD) Het lampje gaat branden als u de functiekeuzeschakelaar op een willekeurige functie heeft gezet en de oven dus onder spanning is komen te staan. Om met het koken te kunnen beginnen moet u in ieder geval ook de thermostaatknop draaien tot het bijbehorende controlelampje gaat branden. 3. 2 Klok + minutenteller met einde bereiding Hiermee kunnen handmatige bereidingsduur worden ingesteld bereiding, de minutenteller of de Het knopje A moet altijd met de klok mee worden gedraaid Activeer de functie en de bereidingsduur in te stellen. gewenste temperatuur, alvorens de 3. 2. 1 Instelling van de tijd Om de juiste tijd in te stellen, moet de knop A worden INGEDRUKT en tegen de klok in worden gedraaid. 3. 2. 2 Handmatige bereiding Om de oven met handmatige bereiding te gebruiken, moet de knop A tegen de klok in worden gedraaid, zodat het wijzertje het symbool aanwijst. 3. 2. 3 Bereiding met tijdsinstelling Om de bereidingstijd in te stellen moet het knopje A tegen de klok in op de gewenste tijd worden gedraaid (maximaal 0 minuten). 3. 2. 4 Einde bereiding De oven gaat automatisch uit en tegelijkertijd treedt een geluidssignaal in werking. 3. 2. 5 Uitzetten van het geluidssignaal et geluidssignaal kan uitgezet worden door het knopje A tegen de klok mee te draaien, zodat de wijzer op het symbool wordt gezet. . 84 Instructies Voor de Gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN Verzeker u ervan dat u de kookwekkerknop op het symbool heeft gezet of dat u een kooktijd heeft ingevoerd. Als de kookwekkerknop op het symbool 0 staat zullen de verwarmingselementen niet in werking treden. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Voor langere bereidingstijden moeten de geleiders lager worden gezet, al naar gelang de stukgrootte. 6. 4 Grillen met warme lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT Maakt een gelijkmatige verdeling van de warmte en een beteren penetratie in de diepte mogelijk. Het voedsel krijgt een lichtbruin korstje, terwijl het binnenste zacht blijft. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. 7. 2 Ruit van de deur Het wordt geadviseerd deze altijd goed schoon de houden. Gebruik absorberend keukenpapier of was de ruit, in geval van hardnekkig vuil, met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel. 7. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. · · Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. Maak de binnenwanden van de oven schoon met een zachte doek die vochtig gemaakt is in een ammoniakoplossing, neem hen af en maak hen droog. Als er nog vlekken of verkleuringen zichtbaar blijven, leg dan een in ammoniak gedompelde doek op de bodem van de oven, sluit de deur en was de oven na enkele uren met warm water en een vloeibaar reinigingsmiddel, neem hem af en maak hem droog. Wij raden aan om na het gebruik van specifieke producten de oven ongeveer 15/20 minuten lang op de maximumstand te laten werken om de in de ovenruimte achtergebleven resten te elimineren. Om het schoonmaken te vereenvoudigen kan de deur worden verwijderd (zie § 8. 2) · · 91 Instructies Voor de Gebruiker 7. 4 Zelfreinigende Panelen (alleen op enkele modellen) De doven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. Dergelijke panelen maken het schoonmaken van de oven veel eenvoudiger en u bent verzekerd van een langdurige goede werking. 7. 4. 1 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om alle voedselresten en onprettige luchtjes uit de binnenkant van de oven te verwijderen wordt het aanbevolen om van tijd tot tijd het apparaat 30 tot 60 minuten lang leeg te laten werken op een temperatuur van minimaal 200°C. [. . . ] BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van de lamp Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen voorpaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. Het de beschermende afdekking A terugplaatsen. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE90MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE90MB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag