Gebruiksaanwijzing SMEG SE598XGT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE598XGT. Wij hopen dat dit SMEG SE598XGT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE598XGT te teleladen.


SMEG SE598XGT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE598XGT (1354 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE598XGT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAAT DE OPENINGEN, DE VENTILATIESLEUVEN OF OPENINGEN VOOR WARMTEAFVOER NIET VERSTOPT RAKEN. VOER ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE EEN KORTE KEURING VAN DE OVEN UIT AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP TE VINDEN ZIJN. ALS HET APPARAAT NIET GOED FUNCTIONEERT, MAAK HET DAN LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN NEEM CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE REPAREREN. 96 Presentatie CONTROLEER ALTIJD NA IEDER GEBRUIK VAN DE OVEN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND "NUL" (UIT) STAAN. ZET NOOIT BRANDBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: ALS DEZE ONOPZETTELIJK INGESCHAKELD WORDT, ZOU ER BRAND KUNNEN ONTSTAAN. HET APPARAAT WORDT TIJDENS HET GEBRUIK ZEER HEET. LET ERVOOR OP DAT U DE VERHITTE ELEMENTEN BINNENIN DE OVEN NIET AANRAAKT. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS DUIDELIJK ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. [. . . ] 3. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 3. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te drukken. Op modellen met elektronische programmator knippert het display na een stroomuitval met de aanduiding . Zie voor de instelling paragraaf "3. 2 Electronische programmator". Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Interne verlichting Voor alle modellen geldt dat hij wordt ingeschakeld als u de thermostaatknop en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand draait. Bij sommige modellen wordt hij ook bij het openen van de ovendeur ingeschakeld. 107 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de roosters op verschillende hoogten te plaatsen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig om schalen met te bereiden voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Handvat in verchroomd roestvrij staal: nuttig om roosters en braadsleden warm uit de oven te nemen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 108 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven. 6. 1 Traditionele bereidingen (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die van beneden naar boven gaat, is geschikt voor het bereiden van voedsel op één niveau. Verwarm de oven voor totdat de ingestelde temperatuur bereikt wordt en zet het voedsel pas in de oven als het controlelampje van de thermostaat gedoofd is. [. . . ] Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van de lamp Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen voorpaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. Het de beschermende afdekking A terugplaatsen. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). Model 8 functies met glazen frontpaneel De standaard lampjes zijn halogeenlampjes: raak hen niet rechtstreeks met uw vingers aan, maar zorg voor een isolerende bescherming. Gebruik uitsluitend de lampjes die verkrijgbaar zijn bij de geautoriseerde servicecentra. 116 Instructies Voor de Gebruiker 8. 2 Demontage van de deur De deur aan de twee zijden met beide handen vastnemen dicht bij de scharnieren A en de krukken B opheffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE598XGT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE598XGT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag