Gebruiksaanwijzing SMEG SE500XMF1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE500XMF1. Wij hopen dat dit SMEG SE500XMF1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE500XMF1 te teleladen.


SMEG SE500XMF1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE500XMF1 (1591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE500XMF1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE OVEN GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOENDE TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel of materiële schade die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 97 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE 2. 1 Elektrische aansluiting Vergewis u ervan dat de spanning en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje dat op de lijst van de ovendeur zit. Dit plaatje mag nooit worden verwijderd. Aarding is verplicht volgens de toepasselijke veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie. Als er een verbinding met stekker en stopcontact wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd of deze van het zelfde type zijn. [. . . ] CONTROLELAMPJE (GROEN) Dit lampje zal gaan branden zodra er een willekeurig onderdeel van de oven onder spanning staat. 103 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2 Electronische programmakiezer LIJST FUNCTIES TIJDSCHAKELAAR DRUKKNOP TIJD VAN HET KOKEN DRUKKNOP EINDE VAN HET KOKEN DRUKKNOP MANUELE WERKING DRUKKNOP VERMINDERING WAARDE DRUKKNOP VERHOGING WAARDE 3. 2. 1 Regeling van het uur Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, ofwel, na een onderbreking van de electriciteit, blikt de display met een regelmatige onderbreking en duidt aan. Indien men op de toets drukt, beëindigt men de onderbreking van de display. Indien men op de toetsen verandering waarde of drukt, bekomt men de vermindering of de verhoging van één minuut voor elke druk. Op één van de twee toetsen verandering waarde drukken tot het lopende uur verschijnt. Voor elke instelling van de programmeur moeten de functie en de gewenste temperatuur worden ingesteld. 3. 2. 2 Semi-automatisch koken Deze instelling laat het automatisch afslaan van de oven toe wanneer de kookfase beëindigd is. Indien men op de toets drukt wordt de display verlicht die dan de cijfers aanduidt; men moet de toets ingedrukt houden en of bedienen teneinde tegelijkertijd de toetsen verandering waarde 104 Instructies Voor de Gebruiker loslaat, zal het de duur van het koken in te stellen. Als men de toets aftellen beginnen van de geprogrammeerde kooktsijd en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . 3. 2. 3 Automatisch koken Deze regeling laat het aansteken en uitdoen van de oven op een totaal automatische wijze mogelijk. Door op de toets te drukken wordt de display verlicht die de cijfers oont; de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om de duurtijd van het koken in te stellen. Door op de toets te drukken zal op de display de som verschijnen van het lopende uur + de kookduur: ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om het tijdstip voor het einde van het koken te regelen. Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . Het is mogelijk om ingevroren vlees rechtstreeks in de oven te zetten, zonder het eerst te laten ontdooien. Alleen moeten dan wel temperaturen van 20°C lager worden gekozen en bereidingstijden van 1/4 langer dan die voor vers vlees. Erg vet vlees kan in de nog koude oven worden gezet. 6. 2 Bereiding met hete lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit systeem is geschikt voor het bereiden van voedsel op verschillende niveau's in de oven, ook voor verschillende types voedsel (vis, vlees, enz. ) zonder dat er smaak of geur wordt overgedragen. De luchtcirculatie in de oven verzekert een gelijkmatige verdeling van de warmte. 109 Instructies Voor de Gebruiker Het koken op verschillende niveau's is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 6. 3 Grillen SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT . Hiermee kan voedsel snel goudbruin worden gebakken. Voor korte bereidingen en kleine hoeveelheden moet het rooster op de vierde geleider van beneden af worden geschoven. Voor langere bereidingstijden moeten de geleiders lager worden gezet, al naar gelang de grootte van het te bereiden voedsel. 6. 4 Grillen met warme lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES 200 SCHAKELAAR THERMOSTAAT Maakt een gelijkmatige verdeling van de warmte, ook diep in het voedsel mogelijk. Het voedsel krijgt een lichtbruin korstje, terwijl het binnenste zacht blijft. De verwarmingstijd mag niet langer zijn dan 60 minuten. 110 Instructies Voor de Gebruiker 6. 5 Koken van delicate gerechten (alleen op enkele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Geschikt voor patisserie en taarten met bevochtigde dekking, met weinig suiker en vochtige zoetigheden bevat in taartvormen en taartepannen. Men bekomt ook uitstekende resultaten voor het afwerken van het koken van gerechten op de bodem van de oven of voor het koken van gerechten die vooral aan de onderkant warmte vragen. Er wordt aangeraden de braadslede op de onderste richel te plaatsen. 6. 6 Ontdooien (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 De luchtverplaatsing op kamertemperatuur zorgt voor snelle ontdooiing van het voedsel. Het ontvriezen op kamertemperatuur biedt het voordeel dat de smaak en het uitzicht van de voedingswaren niet gewijzigd wordt. 111 Instructies Voor de Gebruiker 6. 7 Tabellen met aangeraden kookwijzen De kooktijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, zijn verschillend naargelang de dikte en de kwaliteit van het voedsel en zijn tevens afhankelijk van de smaak van de verbruiker. TRADITIONEEL KOKEN STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PASTA'S IN DE OVEN VLEES KALFSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD KIP EEND GANS - KALKOEN KONIJN LAMSBOUT VIS PIZZA PATISSERIE ZANDDEEG CAKE BRIOCHES FRUITTAARTEN CAKE MET POEDERSUIKER APPELTAART RIJSTTAART (*) = MET VOORVERWARMDE OVEN 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 TEMPERATUUR (°C) 210 - 230 210 - 230 170 - 200 210 - 240 170 - 200 170 - 200 170 - 200 140 - 170 170 - 200 170 - 200 170 - 200 210 - 240 170 - 200 165 170 - 200 170 - 200 170 190 180 TIJD IN MINUTEN (*) 30 40 30 - 40 / KG. 45 - 60 45 - 60 45 - 60 50 - 60 40 - 50 VOLGENS GROOTTE 40 - 45 15 - 20 35 - 45 40 - 45 20 - 30 60 60 60 KOKEN MET DE GRILL STAND RICHEL VAN ONDER AF VARKENSCOTELETTEN VARKENSFILET RUNDSFILET LEVERSNEDEN KALFSLAPJES HALVE KIP WORSTEN GEHAKTBALLEN VISFILET TOAST 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 TIJD IN MINUTEN AAN DE ENE KANT 7-9 9 - 11 9 - 11 2-3 7-9 9 - 14 7-9 7-9 5-6 2-4 AAN DE ANDERE KANT 5-7 5-9 9 - 11 2-3 5-7 9 - 11 5-6 5-6 3-4 2-3 112 Instructies Voor de Gebruiker KOKEN MET WARME LUCHT STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PASTA'S IN DE OVEN RIJST OP CREOOLSE WIJZE VLEES KALFSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD RUNDSFILET LAMSGEBRAAD ROAST-BEEF GEBRADEN KIP GEBRADEN EEND GEBRADEN KALKOEN GEBRADEN KONIJN GEBRADEN HAAS GEBRADEN DUIF VIS PIZZA BROOD TOAST PATISSERIE CAKE FRUITTAARTEN BRIOCHE ZANDDEEG RIJSTTAART APPELTAART CAKE MET POEDERSUIKER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 TEMPERATUUR (°C) 190 - 210 190 - 210 190 - 220 150 - 170 150 - 160 160 - 170 160 - 180 130 - 150 170 - 180 170 160 - 170 150 - 160 150 - 160 160 - 170 140 - 170 150 - 170 210 - 240 190 - 210 220 - 240 150 - 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 - 160 TIJD IN MINUTEN 20 - 25 25 - 30 20 - 25 65 - 90 70 - 100 65 - 90 35 - 45 100 - 130 40 - 45 70 - 90 100 - 160 160 - 240 80 - 100 30 - 50 15 - 25 VOLGENS GROOTTE 30 - 50 40 7 35 - 45 40 - 50 40 - 60 25 65 65 65 113 Instructies Voor de Gebruiker 7. [. . . ] Plaats de panelen weer terug in de oorspronkelijke stand. 1) 2) 115 Instructies Voor de Gebruiker 7. 4 Ruit van de deur Het wordt geadviseerd deze altijd goed schoon de houden. Gebruik absorberend keukenpapier of was de ruit, in geval van hardnekkig vuil, met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel. 8. BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE500XMF1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE500XMF1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag