Gebruiksaanwijzing SMEG SE365MFB5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE365MFB5. Wij hopen dat dit SMEG SE365MFB5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE365MFB5 te teleladen.


SMEG SE365MFB5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE365MFB5 (1576 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE365MFB5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 116 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tijdens het gebruik van de oven zal hij in deze stand moeten blijven B) om een overmatige verhitting ervan te voorkomen. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID LIJST VAN FUNCTIES DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP DUUR KOOKTIJD DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE DRUKKNOP MANUELE WERKING 7. 1 Instellen van de juiste tijd Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Wanneer u toets indrukt wordt het knipperen van de display beëindigd. Wanneer u binnen 5 seconden de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u een toe- of afname van één minuut voor iedere keer indrukken. Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. Vóór iedere instelling van de programmeereenheid moet u de functie en gewenste temperatuur activeren. 123 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Halfautomatisch koken Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Na de uitschakeling van het geluidsalarm zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 7. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 7. 7 Uitschakeling van het geluidssignaal Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beëindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de stand 0. 7. 8 Wijzigen van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. De annulering van de duur zal door de programmeereenheid worden geïnterpreteerd als het eind van de kooktijd. 7. 9 Wijzigen van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor het koken kunnen op ieder moment worden gewijzigd door de toets van de te wijzigen functie ingedrukt te houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de toetsen voor het wijzigen van de waarde of . GEBRUIK VAN DE OVEN Alvorens de oven in gebruik te nemen moet u zich ervan verzekeren dat op de display het symbool de juiste tijd"). verschijnt (zie paragraaf "7. 1 Instellen van 8. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u er bij het plaatsen voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven niet wordt belemmerd. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de geldende nationale normen. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. Bij het openen van de deur wordt de binnenventilatie van de oven automatisch uitgeschakeld om bij het sluiten ervan weer te worden hervat. 126 Instructies voor de gebruiker 8. 2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die, afhankelijk van de modellen, boven de deur (Fig. 2) naar buiten komt en die ook nog kort na het uitschakelen kan doorgaan. 8. 3 1) 2) Lamp van de binnenverlichting (Afhankelijk van de modellen) Afhankelijk van de modellen zal de ovenlamp gaan branden: · wanneer u de ovendeur opent, of; · de functieknop op een willekeurige functie zet, of; · de functieknop op het symbool zet. 127 Instructies voor de gebruiker 9. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven heeft 4 geleiderails om de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten op te kunnen plaatsen. [. . . ] Voordat u begint met het verwijderen van de pakking moet u de ovendeur verwijderen zoals hierboven is beschreven. Nadat u de deur heeft verwijderd moet u de lipjes in de hoeken opheffen zoals afgebeeld in de figuur. 138 Instructies voor de installateur 13. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 13. 1 Elektrische aansluiting het typeplaatje met de technische specificaties, het serienummer en het merkteken is zichtbaar aangebracht op de lijst van de ovendeur. Een aardaansluiting, in overeenstemming met de wijzen voorzien door de veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie, is verplicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE365MFB5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE365MFB5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag