Gebruiksaanwijzing SMEG SE290X-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE290X-6. Wij hopen dat dit SMEG SE290X-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE290X-6 te teleladen.


SMEG SE290X-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE290X-6 (868 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE290X-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK 104 INSTALLATIE __________________________________________ 106 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN ____________ 109 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________ 115 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ___________________________ 116 AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN _____________________ 117 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 122 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 126 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte handelingen voor het reinigen en onderhouden van het apparaat. 103 Inleiding 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN GEÏNTEGREERD ONDERDEEL VAN HET APPARAAT EN MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN DE OVEN INTACT EN OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS WORDEN BEWAARD. WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN IN GEBRUIK TE NEMEN DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. [. . . ] 4 seconden na de laatste keer dat u een toets heeft ingedrukt gaat een geluidssignaal af ter bevestiging. In de toekomst zal de oven automatisch voor de gespecificeerde duur worden ingeschakeld om op het vooraf ingestelde tijdstip weer te stoppen. Bij een activering van de blokkering na een willekeurige instelling van een kookfunctie, zoals bijvoorbeeld manueel, halfautomatisch, automatisch, zullen de uitgevoerde instellingen worden weergegeven maar zal het niet mogelijk zijn om ze te wijzigen. Iedere keer dat u een willekeurige knop indrukt zal de display er op wijzen, door de weergave van "Bloc", dat de oven geblokkeerd is. Het automatisch uitgaan zal de blokkering van de bedieningsorganen niet opheffen. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen moet u de toets tenminste 3 seconden lang ingedrukt houden. De display zal "Bloc" "off" weergeven waarna de juiste tijd weer verschijnt. Wanneer de oven geblokkeerd is kunt u hem niet ontsteken met de toets ; verder kan de minutenteller timer nog worden ingesteld. 114 Instructies voor de gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN 4. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven moet u hem net zolang op de maximumtemperatuur (250°C) verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 45 seconden lang halfopen (ca. Indien u tijdens het koken bij het voedsel moet komen moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. 4. 2 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van het koken in werking treedt. De draaiende ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die aan de voorkant boven uit de oven naar buiten komt en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 4. 3 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp gaat branden: · Wanneer u de ovendeur in de "off" stand opent. · Bij het ontsteken van de oven met de toets 115 Instructies voor de gebruiker 5. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. De oven heeft 4 geleiderails om de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten op te kunnen plaatsen. Rooster: handig om recipiënten met het te koken voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van het vet dat van het voedsel op het rooster erboven druipt. Bovenste bescherming: u kunt hem eruit trekken om de oven van binnen gemakkelijker te kunnen schoonmaken. Tang van verchroomd metaal: handig om hete roosters en ovenschalen mee uit de oven te halen. Op bestelling beschikbare accessoires U kunt u de originele accessoires bestellen via de Bevoegde Servicecentra. 116 Instructies voor de gebruiker 6. [. . . ] 2); Plaats de panelen weer in de oorspronkelijke stand terug. 1) 2) 123 Instructies voor de gebruiker 7. 3 Demontage van de binnenruiten van de koude deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Om het reinigen te vereenvoudigen kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig worden gedemonteerd. Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "8. 2 Demontage van de deur", moet u met de demontage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten alledrie in twee passages worden verwijderd: eerst moet hij uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door hem naar u toe te trekken en iets op te tillen, daarna moet hij ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE290X-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE290X-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag