Gebruiksaanwijzing SMEG SE210NEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE210NEK. Wij hopen dat dit SMEG SE210NEK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE210NEK te teleladen.


SMEG SE210NEK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE210NEK (1591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE210NEK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE OVEN DIENT TE WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIG GEBRUIK DIENT TE WORDEN BESCHOUWD ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN AF. [. . . ] Een regelmatig knipperen duidt erop dat de temperatuur aan de binnenkant van de oven constant op het ingestelde niveau behouden blijft. BEDIENINGSKNOP KOOKPLAAT Maak het mogelijk de verwarming van de kookplaat te regelen, door de knop met de klok mee te draaien op de gewenste waarde, tussen 2 en 12. BEDIENINGSKNOP KOOKPLAAT MET DUBBELE ZONES Maakt het mogelijk de verwarming op de kookplaat van de dubbele zones te regelen. Door de knop met de klok mee te draaien tussen 2 en 12 wordt alleen binnen de kleine diameter verwarmd. Door de knop op het symbool o te zetten en los te laten (deze keert terug op 12) worden beide diameters verwarmd. Om de verwarming te regelen moet de knop tegen de klok in op de gewenste waarde worden gedraaid. Om terug te keren naar alleen verwarming van de kleine diameter, moet de knop op 0 en vervolgens tussen 2 en 12 worden gedraaid. 112 Instructies Voor de Gebruiker BELANGRIJK (geldt uitsluitend voor de modellen met weggewerkte bedieningselementen) Om toegang te hebben tot de weggewerkte knoppen moeten deze uit hun behuizing worden getrokken; na één keer drukken zullen de knoppen naar voren komen en klaar voor het gebruik zijn. Tijdens het gebruik van de oven moeten de knoppen niet in de behuizing blijven om een overmatige verwarming te voorkomen. Voor het terugbrengen in de ruststand is het voldoende ze één keer flink tot het eind in te drukken. Om de deur van de oven te openen is het noodzakelijk, door middel van één keer drukken, de greep uit zijn houder naar voren te laten komen; hij zal vervolgens vanzelf da juiste positie innemen (Afb. Tijdens het funktioneren van de oven moet de greep in deze positie blijven om oververhitting te voorkomen. A B 113 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2 Electronische programmator LIJST FUNCTIES MINUTERIE DRUKKNOP EINDE VAN DE KOOKTIJD DRUKKNOP INSTELLEN KOOKTIJD DRUKKNOP VERMINDERING WAARDE DRUKKNOP VERHOGING WAARDE DRUKKNOP MANUELE BEDIENING 3. 2. 1 Regeling van het uur Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, ofwel, na een onderbreking van de electriciteit, knippert de display met een aan. Indien men op de toets regelmatige onderbreking en duidt drukt, beëindigt men de onderbreking van de display. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Handvat in verchroomd roestvrij staal: nuttig om roosters en braadsleden warm uit de oven te nemen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 118 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven. 6. 1 Traditionele bereidingen (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die van beneden naar boven gaat, is geschikt voor het bereiden van voedsel op één niveau. Verwarm de oven voor totdat de ingestelde temperatuur bereikt wordt en zet het voedsel pas in de oven als het controlelampje van de thermostaat gedoofd is. Het is mogelijk om ingevroren vlees rechtstreeks in de oven te zetten, zonder het eerst te laten ontdooien. Alleen moeten dan wel temperaturen van 20°C lager worden gekozen en bereidingstijden van 1/4 langer dan die voor vers vlees. Erg vet vlees kan in de nog koude oven worden gezet. 6. 2 Bereiding met hete lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit systeem is geschikt voor het bereiden van voedsel op verschillende niveau's in de oven, ook voor verschillende types voedsel (vis, vlees, enz. ) zonder dat er smaak of geur wordt overgedragen. [. . . ] 7. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeemvel. 7. 1. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE210NEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE210NEK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag