Gebruiksaanwijzing SMEG SE20XMFR8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE20XMFR8. Wij hopen dat dit SMEG SE20XMFR8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE20XMFR8 te teleladen.


SMEG SE20XMFR8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1530 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE20XMFR8 (1546 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE20XMFR8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALS HET APPARAAT NIET GOED FUNCTIONEERT, MAAK HET DAN LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN NEEM CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE REPAREREN. 92 Presentatie CONTROLEER ALTIJD NA IEDER GEBRUIK VAN DE OVEN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND "NUL" (UIT) STAAN. ZET NOOIT BRANDBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: ALS DEZE ONOPZETTELIJK INGESCHAKELD WORDT, ZOU ER BRAND KUNNEN ONTSTAAN. HET APPARAAT WORDT TIJDENS HET GEBRUIK ZEER HEET. LET ERVOOR OP DAT U DE VERHITTENDE ELEMENTEN BINNENIN DE OVEN NIET AANRAAKT. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS DUIDELIJK ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET VERMINDERDE FYSISCHE OF PSYCHISCHE VERMOGENS, OF DOOR PERSONEN DIE GEEN ERVARING HEBBEN IN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR, TENZIJ DIT GEBEURT ONDER TOEZICHT OF INSTRUCTIE VAN VOLWASSENEN DIE VOOR HUN VEILIGHEID INSTAAN. [. . . ] Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en de toets . Om na de instelling de resterende bereidingstijd te kunnen zien moet op worden gedrukt; voor het tijdstip van het einde van de bereiding drukt u op de toets . Instellingen met inconsequente waarden wordt logisch verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen het einde van de bereidingstijd en een langere duur wordt niet door de programmeur geaccepteerd). 3. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 3. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te rukken. 99 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2. 6 Afzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal stopt automatische na zeven minuten. Het is mogelijk het signaal met de hand af te zetten door tegelijkertijd de toetsen in te drukken. 3. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde telling en verschijnt het huidige tijdstip op het display en het symbool . Druk op de toets om na de instelling de resterende tijd te laten weergeven. Het gebruik als minutenteller onderbreekt de werking van de oven niet aan het einde van de ingestelde tijd. 3. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 3. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de toetsen of voor verandering van de waarden te drukken. GEBRUIK VAN DE OVEN Verzeker u ervan dat u de kookwekkerknop op het symbool heeft gezet of dat u een kooktijd heeft ingevoerd. Als de kookwekkerknop op het symbool 0 staat zullen de verwarmingselementen niet in werking treden. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING 6. 1 Traditionele bereidingen SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die van beneden naar boven gaat, is geschikt voor het bereiden van voedsel op één hoogte. [. . . ] BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van de lamp Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen voorpaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. Het de beschermende afdekking A terugplaatsen. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). 111 Instructies Voor de Gebruiker 8. 2 Demontage van de deur De deur aan de twee zijden met beide handen vastnemen dicht bij de scharnieren A en de krukken B opheffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE20XMFR8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE20XMFR8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag