Gebruiksaanwijzing SMEG SE106X/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE106X/1. Wij hopen dat dit SMEG SE106X/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE106X/1 te teleladen.


SMEG SE106X/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1807 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE106X/1 (1838 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE106X/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _____________ 104 INSTALLATIE __________________________________________ 106 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN ____________ 110 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________ 117 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES __________________________ 118 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING _________________________ 119 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 124 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 126 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningsknoppen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 103 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] mogelijk het manueel af te zetten door op de toets 3. 2. 7 Tijdschakelaar De programmator kan ook als eenvoudige minuterie gebruikt worden. Het gebruik als minuterie zal de werking van de oven op het einde van de ingestelde tijd niet onderbreken. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of los te laten zal de geprogrammeerde telling bedienen. Door de toets worden gestart en verschijnen op het display de symbolen en . Na de programmatie van de minuterie zal de display terug het lopend uur tonen, om de overblijvende tijd te visualiseren op de toets drukken. Een instelling met incoherente waarden zal logisch geweigerd worden (bv. een contrast tussen het einde van het koken en een langere kookduur zal door de programmator niet aanvaard worden). 3. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 3. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de toetsen of voor verandering van de waarden te drukken. 116 Instructies Voor de Gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u er voordat u de oven gebruikt van of de elektronische programmeur het symbool toont; zie par. "3. 2. 1 Regeling van het uur". 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Op modellen met elektronische programmator knippert het display na een stroomuitval met de aanduiding . Zie voor de instelling paragraaf "3. 2 Electronische programmator". Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator (uitsluitend bij de modellen die hiermee zijn uitgerust) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator zal een normale luchtstroom uit het onderste gedeelte van het ovenfront veroorzaken, die ook kort na het uitschakelen van de oven kan voortduren. 4. 3 Interne verlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand (lamp ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. Bij de multifunctionele modellen gaat hij aan door tegelijkertijd de functiekeuzeknop en de timer te draaien of, als de oven uitstaat, door de deur te openen. 117 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de roosters op verschillende hoogten te plaatsen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig om schalen met te bereiden voedsel op te zetten. [. . . ] Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 7. 2 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. Haal alle delen die verwijderd kunnen worden, weg. 124 Instructies Voor de Gebruiker · · · Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. Wij raden aan om na het gebruik van specifieke producten de oven ongeveer 15/20 minuten lang op de maximumstand te laten werken om de in de ovenruimte achtergebleven resten te elimineren. Om het schoonmaken te vereenvoudigen kan de deur worden verwijderd (zie § 8. 2) 7. 3 Zelfreinigende Panelen (alleen op enkele modellen) De oven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE106X/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE106X/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag