Gebruiksaanwijzing SMEG SE106X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE106X. Wij hopen dat dit SMEG SE106X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE106X te teleladen.


SMEG SE106X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE106X (1653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE106X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onderhoud en reiniging ___________________________________ 7. 1 GEËMAILLEERDE GEDEELTEN _______________________________ 7. 2 HET GLAS VAN DE OVENDEUR _______________________________ 7. 3 BUITENSTRUCTUUR VAN DE OVEN ____________________________ 7. 4 PYROLYSE: AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE OVEN ______________ 118 118 118 118 118 8. Buitengewoon onderhoud _________________________________ 122 8. 1 VERVANGING VAN DE LAMP VOOR DE VERLICHTING ________________ 122 8. 2 UIT ELKAAR NEMEN VAN DE OVENDEUR ________________________ 122 99 Presentatie Wij danken U voor de keuze van ons product, vanaf nu zal het koken creatief en aangenaam worden met Uw nieuwe oven. Wij raden U aan aandachtig alle instructies van deze handleiding te lezen, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de meest geschikte voorwaarden voor een juist en veilig gebruik van de oven. Bovendien vergemakkelijken deze instructies de kennis van elk afzonderlijk onderdeel of accessoire. [. . . ] Indien men op de toets drukt wordt de display verlicht die dan de cijfers aanduidt; men moet de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen teneinde de duur van het koken in te stellen. Als men de toets loslaat, zal het aftellen beginnen van de geprogrammeerde kooktijd en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . 2. 2. 3 Automatisch koken Deze regeling laat het aansteken en uitdoen van de oven op een totaal automatische wijze mogelijk. Door op de toets te drukken wordt de display verlicht die de cijfers oont; de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om de duurtijd van het koken in te stellen. Door op de toets te drukken zal op de display de som verschijnen van het lopende uur + de kookduur: ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om het tijdstip voor het einde van het koken te regelen. Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . OPMERKING : INDIEN MEN NA DE INSTELLING DE OVERBLIJVENDE KOOKTIJD WIL CONTROLEREN, MOET MEN OP DE TOETS DRUKKEN; OM HET TIJDSTIP DRUKKEN. VAN HET EINDE VAN HET KOKEN TE ZIEN, OP DE TOETS 2. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 106 Beschrijving van de bediening 2. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te drukken. 2. 2. 6 Afzetten van het akoestisch signaal Het akoestisch signaal houdt automatisch op na zeven minuten. 2. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. OPGELET : HET GEBRUIK ALS TIJDSCHAKELAAR ZAL DE WERKING VAN DE OVEN OP HET EINDE VAN DE INGESTELDE TIJD NIET ONDERBREKEN. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Door de toets los te laten zal de geprogrammeerde telling worden gestart en verschijnen op het display de symbolen en . OPMERKING : NA DE PROGRAMMATIE VAN DE TIJDSCHAKELAAR ZAL DE DISPLAY TERUG HET LOPEND UUR TONEN, OM DE OVERBLIJVENDE TIJD TE VISUALISEREN OP DE TOETS DRUKKEN. OPGELET : EEN INSTELLING MET INCOHERENTE WAARDEN ZAL LOGISCH GEWEIGERD WORDEN (BV. Als enige voorzorg ongeveer 20 °C lagere temperaturen kiezen en kooktijden die ongeveer 1/4 langer zijn. Schotels met een hoge rand gebruiken teneinde te voorkomen dat het spatten de wanden van de oven bevuilt. 5. 2 KOKEN MET WARME LUCHT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 280°C 50 - 280 °C 112 Raadgevingen voor het koken Dit systeem is geschikt voor het koken op verschillende richels en het is tevens mogelijk gerechten van verschillende aard te bereiden (vis, vlees, enz. ) zonder menging van smaak en geur. De circulatie van de lucht in de oven verzekert een uniforme verspreiding van de warmte. Het koken op verschillende richels is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 5. 3 KOKEN MET DE GRILL SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM MAX. Voor korte kooktijden en met kleine hoeveelheden is het aan te raden de grill op de derde richel van onder af te plaatsen. Voor langere kooktijden en grillen op grote oppervlakten, de grill op de lagere richels plaatsen ook omwille van de grootte van de te bereiden stukken. 5. 4 KOKEN MET DE GRILL MET WARME LUCHT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM EN GOED GESLOTEN OVENDEUR MAX. Laat een uniforme verspreiding van de warmte toe en een dieper doordringen in de eetwaren. De gerechten worden van buiten lichtjes goudbruin gekleurd en blijven tenger van binnen. 113 Raadgevingen voor het koken 5. 5 KOKEN VAN DELICATE GERECHTEN SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 280°C 50 - 280 °C Geschikt voor patisserie en taarten met bevochtigde dekking, met weinig suiker en vochtige zoetigheden bevat in taartvormen en taartepannen. Men bekomt ook uitstekende resultaten voor het beëindigen van het koken van gerechten op de bodem van de oven of voor het koken van gerechten die vooral aan de onderkant warmte vragen. Er wordt aangeraden de braadslede op de onderste richel te plaatsen. 5. 6 ONTVRIEZING SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 0 Alleen de beweging van de lucht die door de turbine verzekerd wordt, geeft aanleiding tot een sneller ontvriezen van de gerechten. De circulerende lucht in de oven is op kamertemperatuur. Het ontvriezen op kamertemperatuur biedt het voordeel dat de smaak en het uitzicht van de voedingswaren niet gewijzigd wordt. 114 Raadgevingen voor het koken 5. 7 BAKKEN MET HET BRAADSPIT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM MAX. Het voedsel in het centrum van de braadslede plaatsen en het bakken uitvoeren zoals beschreven in de par. [. . . ] 7. 4 PYROLYSE: AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE OVEN De Pyrolyse is een automatische reinigingsprocedure bij hoge temperatuur die het oplossen van het vuil veroorzaakt. OPGELET : VOORDAT U DE REINIGINGSCYCLUS START MOET U CONTROLEREN OF DE OVEN LEEG IS EN ER GEEN VOEDSEL OF OVERGEKOOKTE RESTEN VAN EERDERE BEREIDINGEN ZIJN ACHTERGEBLEVEN. EEN VEILIGHEIDSSLOT VAN DE DEUR VERHINDERT ALLE POGINGEN DE DEUR TE OPENEN. INDIEN DE OVEN ONDER EEN KOOKTAFEL GEINSTALLEERD IS, MOET MEN CONTROLEREN DAT GEDURENDE DE AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS DE BRANDERS OF ELECTRISCHE PLATEN AFSTAAN. 118 Onderhoud en reiniging 7. 4. 1 Vooraleer de automatische reinigingscyclus te starten De Pyrolyse kan uitgevoerd worden op gelijk welk ogenblik van de dag of de nacht (in geval men wenst gebruik te maken van de nachttarieven van de electrische energie). Vòòr het in werking stellen, de volgende punten controleren: · U mag uitsluitend de bakplaat, de ovenschaal en de bovenste beschermplaat in de oven laten, omdat die bestendig zijn tegen de hoge temperaturen van het pyrolyseproces; alle andere accessoires moeten uit het binnenste van de oven worden verwijderd; · de meest evidente vuiligheden verwijderen (de reiniging met Pyrolyse zou anders teveel tijd in beslag nemen); · controleren of de ovendeur goed gesloten is; · bij het instellen van de duur van de reinigingscyclus, het hierna volgende schema in acht nemen: TIJD VAN DE REINIGING : WEINIG VUIL 90 MIN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE106X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE106X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag