Gebruiksaanwijzing SMEG SE106EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SE106EB. Wij hopen dat dit SMEG SE106EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SE106EB te teleladen.


SMEG SE106EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SE106EB (1653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SE106EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE FABRICANT STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK IN ONGESCHIKTE GEBRUIKEN. GEVAL VAN NOOIT TRACHTEN HET TOESTEL TE HERSTELLEN!DE STEKKER UIT HET ELECTRISCH STOPCONTACT NEMEN EN ZICH WENDEN TOT HET MEEST NABIJE CENTRUM VOOR TECHNISCHE ASSISTENTIE. IN GEVAL VAN SCHADE ONDERGAAN VANWEGE PERSONEN EN DINGEN VEROORZAAKT WEGENS HET NIET NALEVEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE VOORSCHRIFTEN OF AFKOMSTIG UIT DE SCHENDING OOK VAN EEN ENKEL DEEL VAN HET TOESTEL: DE FABRICANT STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK. DE IDENTIFICATIEPLAAT, MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET NUMMER -KEURING, IS DUIDELIJK ZICHTBAAR VAN INSCHRIJVING EN DE AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. [. . . ] Voor weergave van de ingestelde temperatuur op de display hoeft u alleen maar de toetsen of van de programmeereenheid in te drukken. SCHAKELKNOP VOOR DE SELCTIE VAN DE FUNCTIES De schakelknop draaien teneinde een functie te kiezen tussen de hierna volgende: LAMP OVEN GRILL ELEMENT + BRAADSPIT VERWARMINGSELEMENT OVEN EN ONDER + VERWARMINGSELEMENT GEVENTILEERD GRILL ELEMENT + VENTILATIE ONTVRIEZING VERWARMINGSELE MENT BOVEN EN ONDER VERWARMINGSELE MENT ONDER GRILL ELEMENT VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER + VENTILATIE VERWARMINGSELEMEN T ONDER + VENTILATIE VERWARMINGSELEMEN T GEVENTILEERD + VENTILATIE AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS (PYROLYSE) 96 Beschrijving van de bediening 2. 2 ELECTRONISCHE PROGRAMMAKIEZER LIJST FUNCTIES TIJDSCHAKELAAR DRUKKNOP EINDE VAN HET KOKEN DRUKKNOP TIJD VAN HET KOKEN DRUKKNOP VERMINDERING WAARDE DRUKKNOP VERHOGING WAARDE DRUKKNOP MANUELE WERKING 2. 2. 1 Regeling van het uur Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, ofwel, na een onderbreking van de electriciteit, blikt de display met een regelmatige onderbreking en duidt aan. Indien men op de toets drukt, beëindigt men de onderbreking van de display. Indien men op de toetsen verandering waarde of drukt, bekomt men de vermindering of de verhoging van één minuut voor elke druk. Op één van de twee toetsen verandering waarde drukken tot het lopende uur verschijnt. 97 Beschrijving van de bediening OPMERKING : VOOR ELKE INSTELLING VAN DE PROGRAMMEUR MOETEN DE FUNCTIE EN DE GEWENSTE TEMPERATUUR WORDEN INGESTELD. 2. 2. 2 Semi-automatisch koken Deze instelling laat het automatisch afslaan van de oven toe wanneer de kookfase beëindigd is. Indien men op de toets drukt wordt de display verlicht die dan de cijfers aanduidt; men moet de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen teneinde de duur van het koken in te stellen. Als men de toets loslaat, zal het aftellen beginnen van de geprogrammeerde kooktijd en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . 2. 2. 3 Automatisch koken Deze regeling laat het aansteken en uitdoen van de oven op een totaal automatische wijze mogelijk. Door op de toets te drukken wordt de display verlicht die de cijfers oont; de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om de duurtijd van het koken in te stellen. Door op de toets te drukken zal op de display de som verschijnen van het lopende uur + de kookduur: ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen om het tijdstip voor het einde van het koken te regelen. Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . OPMERKING : INDIEN MEN NA DE INSTELLING DE OVERBLIJVENDE KOOKTIJD WIL CONTROLEREN, MOET MEN OP DE TOETS DRUKKEN; OM HET TIJDSTIP DRUKKEN. De circulatie van de lucht in de oven verzekert een uniforme verspreiding van de warmte. Het koken op verschillende richels is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 5. 3 KOKEN MET DE GRILL SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM MAX. Voor korte kooktijden en met kleine hoeveelheden is het aan te raden de grill op de derde richel van onder af te plaatsen. Voor langere kooktijden en grillen op grote oppervlakten, de grill op de lagere richels plaatsen ook omwille van de grootte van de te bereiden stukken. 5. 4 KOKEN MET DE GRILL MET WARME LUCHT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM EN GOED GESLOTEN OVENDEUR Laat een uniforme verspreiding van de warmte toe en een dieper doordringen in de eetwaren. De gerechten worden van buiten lichtjes goudbruin gekleurd en blijven tenger van binnen. MAX. 104 Raadgevingen voor het koken 5. 5 KOKEN VAN DELICATE GERECHTEN SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 280°C Geschikt voor patisserie en taarten met bevochtigde dekking, met weinig suiker en vochtige zoetigheden bevat in taartvormen en taartepannen. Men bekomt ook uitstekende resultaten voor het beëindigen van het koken van gerechten op de bodem van de oven of voor het koken van gerechten die vooral aan de onderkant warmte vragen. Er wordt aangeraden de braadslede op de onderste richel te plaatsen. 50 - 280 °C 5. 6 ONTVRIEZING SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 0 Alleen de beweging van de lucht die door de turbine verzekerd wordt, geeft aanleiding tot een sneller ontvriezen van de gerechten. De circulerende lucht in de oven is op kamertemperatuur. Het ontvriezen op kamertemperatuur biedt het voordeel dat de smaak en het uitzicht van de voedingswaren niet gewijzigd wordt. 105 Raadgevingen voor het koken 5. 7 BAKKEN MET HET BRAADSPIT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM MAX. Het voedsel in het centrum van de braadslede plaatsen en het bakken uitvoeren zoals beschreven in de par. Het spit voor het braadstuk voorbereiden door de vijzen A van de vorken vast te zetten. Het handvat D wegnemen en het spit van het braadstuk zodanig plaatsen dat de katrol E op de steun voor het spit B blijft. De steun voor het spit B volledig in de oven duwen tot de punt van het spit van het braadstuk in het gat C op de achterwand van de oven geplaatst zit. [. . . ] Op het ogenblik dat de tijd van de cyclus wordt ingesteld, gaat de seinlamp van de thermostaat aan, maar het veiligheidsslot van de ovendeur (met relatieve seinlamp) blijft uitgeschakeld. Wanneer de temperatuur 300 °C bereikt treedt een veiligheidsslot in werking dat de opening van de ovendeur belet. De deur wordt vervolgens pas ontgrendeld, wanneer de temperatuur in de oven opnieuw onder 300°C daalt. 110 Onderhoud en reiniging ON - ON 300 °C OFF 500 °C OFF 300 °C 7. 4. 3 Instelling van de automatische reinigingscyclus met de electronische programmakiezer SCHAKELKNOP FUNCTIEKIEZER MINIMUM DUUR VAN DE REINIGINGSCYCLUS: 1 uur en 30 min. De schakelknop van de functiekiezer op de stand met het symbool plaatsen: de seinlamp van de thermostaat zal aangaan en de programmakiezer zal automatisch ingesteld worden op een minimum duur voor de Pyrolyse van . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SE106EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SE106EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag