Gebruiksaanwijzing SMEG SD7220FND2P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SD7220FND2P. Wij hopen dat dit SMEG SD7220FND2P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SD7220FND2P te teleladen.


SMEG SD7220FND2P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (303 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SD7220FND2P (307 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SD7220FND2P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten. • De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst. Aansluiting op het elektriciteitsnet WAARSCHUWING!• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. [. . . ] Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Als "dEMo" op het display verschijnt, raadpleegt u het hoofdstuk "Problemen oplossen". Weergave A B C DE F Uitschakelen 1. Trek de stekker uit het stopcontact. A) B) C) D) E) F) Timer-functie DrinksChill -functie FastFreeze-functie ChildLock-functie Alarmlampje Indicatielampje voor temperatuur Temperatuurregeling Stel de temperatuur van het apparaat in door op de temperatuurregelaar te drukken. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. Inschakelen 1. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur. 6 FastFreeze-functie Om de functie FastFreeze aan te zetten: 1. Om de FastFreeze te deactiveren drukt u op de Modus om een andere functie te kiezen of de procedure te herhalen totdat de aanduiding van FastFreeze uitgaat. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door te drukken op de toets om de temperatuur kouder te zetten en de toets om de temperatuur warmer te zetten. ChildLock-functie Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening. Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram ChildLock uit gaat. DrinksChill-functie DeDrinksChill-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen. De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten). Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. Aan het eind van het aftellen knippert het lampje DrinksChill en klinkt er een geluid om aan te geven dat de drankjes uit de vriezer moeten worden gehaald. Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'. Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'. Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice. Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst. De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog. De temperatuur in het apparaat is te hoog. De compressor werkt continu. De temperatuur is goed ingesteld. De functie FastFreeze is ingeschakeld. Er is te veel rijp en ijs. De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies. 11 Probleem De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op FastFreeze of na het veranderen van de temperatuur. Er ligt water op de vloer. Mogelijke oorzaak Dit is normaal, er is geen storing. Oplossing De compressor start na enige tijd. De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor. De functie FastFreeze of IntensiveCooling is ingeschakeld. Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak. De temperatuur kan niet worden ingesteld. Schakel FastFreeze of IntensiveCooling handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Houd Mode ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt. Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert. [. . . ] Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel SX als het scharnier links staat. 10. Monteer onderdeel (Ha) op de binnenkant van de keukenkastdeur. 15 ca. 50 mm 90° van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K). 8 mm 21 mm 90° ca. Plaats het kleine vierkantje terug op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SD7220FND2P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SD7220FND2P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag