Gebruiksaanwijzing SMEG SCV38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCV38X. Wij hopen dat dit SMEG SCV38X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCV38X te teleladen.


SMEG SCV38X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (688 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCV38X (791 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCV38X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stoom brengt geen smaken of geuren oven; u kan dus gerust tijd winnen door bijvoorbeeld een stuk vis en een dessert zij aan zij klaar te maken. Stomen is ook geschikt om gerechten te blancheren, op te warmen of warm te houden, in het bijzonder sausen. Laat het vlees zoals gevogelte, kalfsvlees, varkensvlees eerst wat aanbraden in de pan, opdat ze een smakelijk goudkleurig kleurtje aannemen. Wanneer u de voedingsmiddelen in stukken snijdt, koken ze sneller en homogener dan wanneer ze nog heel zijn. [. . . ] De elektrische aansluiting dient te worden uitgevoerd voordat het apparaat in het meubel wordt geplaatst. Controleer of: - het vermogen van de installatie voldoende is, - de voedingskabels in goede staat zijn - de diameter van de kabels overeenkomstig de installatieregels is. Uw oven moet aangesloten worden met een voedingskabel (genormaliseerd) met 3 geleiders van 1, 5mm2 (1f + 1N + aarding) die verbonden worden met het netwerk 220-240V~ monofase via een stopcontact 1f +1 neutraal + aarding volgens IEC 60083 of 8 een omnipolaire schakelaar overeenkomstig de installatieregels. Let op De beschermingsdraad (groen-geel) is verbonden met de aansluitklem van het apparaat en moet worden verbonden met de aarding van de installatie. Indien u kiest voor een aansluiting op een stopcontact, dient u ervoor te zorgen dat het stopcontact ook na de aansluiting gemakkelijk bereikbaar blijft. Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze veiligheidshalve door de fabrikant of door de servicedienst worden vervangen, om gevaarlijke situaties te vermijden. 3 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL WERKINGSPRINCIPE Het water van het reservoir komt langs een buis in de ovenruimte terecht. Het wordt dan omgezet in stoom door contact met een heet oppervlak dat zich beneden in de ruimte bevindt: dit is de stoomgenerator. Om perfect te kunnen koken met stoom, wordt bij uw oven kookgerei geleverd dat daarvoor speciaal ontworpen is. Let op Vul vooraf ALTIJD het waterreservoir tot het maximumpeil. Duw het reservoir HELEMAAL TERUG in de behuizing, tot u voelt dat het VOORBIJ EEN INKEPING komt. Let op Tijdens het koken wordt de oven heet. fig. 2 fig. 1 VOORGEPROGRAMMEERDE BAKTIJDEN VOOR DE VERSCHILLENDE FUNCTIES Baktijd Temperatuur C 100 85 75 90 95 80 55 60 Tijd voorgeprogrammeerd 25 min. 5 min. Maximum insteltijd 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 12 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL ONMIDDELLIJK STOMEN OP 100C UW OVEN HEEFT 8 STOOMFUNCTIES Let op In elk geval de oven nooit laten werken zonder water in het reservoir. Druk eenmaal op de toets START om de functie te selecteren (fig. 1). Bijvoorbeeld: 30 minuten INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR ALLEEN MET DE fig. 1 fig. 2 fig. 3 FUNCTIE : - Druk op de toets C, het symbool "C" knippert (fig. 3). Bijvoorbeeld: 90C - Zorg ervoor dat de deur van de oven goed dicht is. Bevestig door op START te drukken. Indien nodig, stopt het bakken door gedurende 1 seconde te drukken op START/STOP. Advies Laat de ovendeur tijdens het koken dicht, om de kookresultaten niet te benvloeden. 13 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT DE OVEN STOPPEN TIJDENS HET BAKKEN U kan op elk moment de oven stoppen door de toets ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden. Als er zich nog geen stoom heeft ontwikkeld (ongeveer 1 minuut), stopt de oven onmiddellijk en verdwijnt de tijd. De stoom wordt afgevoerd voordat de ovendeur geopend wordt. AAN HET EINDE VAN DE KOOKTIJD verschijnt 0m00s. Om de bieptoon te stoppen, drukt u op de toets Stop of opent u de deur. Let op Maak ALTIJD het reservoir leeg. WATERBEHEER Bij problemen verbonden met het watercircuit tijdens het bakken, knippert het symbool en is een pieptoon hoorbaar (fig. 1). Nadat u beide punten heeft gecontroleerd, wordt het koken automatisch hervat nadat de ovendeur gesloten is. fig. 1 14 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL UITGESTELD BAKKEN Uitgesteld bakken met gekozen eindtijd Het uitgesteld bakken is mogelijk in alle gevallen behalve voor de ontdooifuncties: - Ga te werk zoals voor het onmiddellijk bakken en na de bakduur, - Drukt u op de toets "Einde bakduur" , de eindtijd van de bakcyclus verschijnt op het display en knippert, alsmede het symbool. - U kunt nu de gewenste eindtijd van de bakcyclus instellen met de toetsen + of -. Wanneer het einde van de uitgestelde kooktijd is ingesteld, zal de tijd weer verschijnen in het display. Wanneer het bakken klaar is hoort u enkele minuten lang een reeks pieptonen. De pieptonen stoppen als u gedurende een seconde drukt op de toets START/STOP. fig. 1 fig. 2 Tip: U kunt op ieder moment de eindtijd wijzigen of inzien door op de knop te drukken. Druk op de toets START/STOP om uw programmering te annuleren. 15 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEBRUIK VAN DE FUNCTIE SCHAKELKLOK - De programmaschakelaar van uw oven kan als onafhankelijke schakelklok worden gebruikt zodat u een tijd kunt aftellen zonder de oven te laten werken. [. . . ] - De oven is niet aangesloten of de zekering is defect. De ovenlamp doet het niet meer. - Vervang de lamp. - Sluit de oven aan of vervang de zekering. Let op - Reparaties aan het apparaat mogen alleen door professionals uitgevoerd worden. Reparaties die niet volgens de regels uitgevoerd worden, kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Advies Mocht u het probleem ondanks deze tips niet kunnen oplossen, neem dan contact op met de servicedienst. 22 7 / BIJ PROBLEMEN NL Let op - Trek altijd de stekker van de oven uit alvorens de ovenlamp te vervangen om elektrische schokken te vermijden. Laat indien nodig de oven afkoelen. Advies Gebruik een rubberen handschoen voor het losschroeven van het vensterkapje en het lampje (praktisch). VERVANGING VAN DE OVENLAMP De ovenlamp bevindt zich rechts achter in de ovenruimte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCV38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCV38X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag