Gebruiksaanwijzing SMEG SCP496N-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCP496N-8. Wij hopen dat dit SMEG SCP496N-8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCP496N-8 te teleladen.


SMEG SCP496N-8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCP496N-8 (2299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCP496N-8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 182 ZORG VOOR HET MILIEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om de bereiding langer te laten duren (in geval het voedsel nog niet gaar is), moet op de selectieknop van de temperatuur gedrukt worden. De oven zal de normale werking hervatten met de instellingen van de bereiding die eerder geselecteerd werden. (Selectieknop temperatuur) Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer de symbolen worden. Het symbool en vast oplichten, moet op de selectieknop van de temperatuur gedrukt begint te knipperen, draai de knop naar rechts of links om de ingestelde duur (Selectieknop temperatuur) te wijzigen. Druk nogmaals op de selectieknop van de temperatuur, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen en het tijdstip van het einde van de bereiding wordt weergegeven. Het tijdstip van het einde van de bereiding kan gewijzigd (Selectieknop temperatuur) worden door de knop naar rechts of links te draaien. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen de symbolen en die vast oplichten, en wordt de automatische bereiding hervat met de nieuwe instellingen. (Selectieknop temperatuur) Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de gekozen functie en de symbolen oplichten. , blijven 197 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10 Secundair menu Het toestel is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: · de kinderbeveiliging activeren of desactiveren. · de Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). De modaliteit van het beperkt verbruik activeren of desactiveren. · Hou in de fase van Stand By de selectieknop van de temperatuur minstens 5 seconden ingedrukt. (Selectieknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien, kan de status van de instelling (ON / OFF) gewijzigd worden. (Selectieknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om over te gaan naar de volgende instelling. (Selectieknop temperatuur) 198 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10. 1 Modaliteit kinderbeveiliging Wanneer deze modaliteit wordt geactiveerd, worden de bedieningen na één minuut van werking zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet de selectieknop van de temperatuur 5 seconden ingedrukt gehouden worden. De blokkering zal één minuut na de laatste instelling weer actief worden. (Selectieknop temperatuur) Als op de symbolen van het touch panel wordt gedrukt, of de posities van de thermostaatknop of de selectieknop voor de functie worden gewijzigd, zal het opschrift "BLOC" twee seconden weergegeven worden. 6. 10. 2 Modaliteit show room (enkel voor exposanten) Wanneer deze functie geactiveerd wordt, desactiveert de oven alle verwarmingselementen maar blijft het bedieningspaneel actief. Om de oven normaal te gebruiken, moet deze functie ingesteld worden op OFF. 6. 10. 3 Modaliteit beperkt verbruik Wanneer deze modaliteit geactiveerd wordt, zal het toestel het gebruikte vermogen beperken. HI ; normaal verbruik - LO ; laag verbruik Wanneer de modaliteit van het beperkt verbruik wordt geactiveerd, kan de tijdsduur van de voorverwarming en van de bereiding langer duren. 199 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. BEREIDINGEN MET DE OVEN STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types van voedsel. De traditionele bereiding, die ook statisch of warmtestraling wordt genoemd, is geschikt voor het klaarmaken van één gerecht per keer. Het is ideaal voor alle types van gebraden, brood en gevulde taarten, en het is vooral geschikt voor vet vlees zoals gans en eend. GRILL: Met de warmte die van de grillweerstand komt, kunnen uitstekende resultaten bereikt worden zoals het roosteren van dun en iets dikker vlees, en in combinatie met het draaispit (waar voorzien) wordt op het einde van de bereiding een uniforme goudbruine kleur verkregen. Met deze functie kan een grote hoeveelheid voedsel, en vooral vlees, uniform gegrilld worden. CIRCULATIE: Met de combinatie van de ventilator en de circulatieweerstand (ingebouwd in de achterkant van de oven) kan verschillend voedsel op meerdere vlakken bereid worden waarvoor dezelfde temperatuur en hetzelfde type van bereiding nodig is. De warmeluchtcirculatie verzekert een onmiddellijke en uniforme verdeling van de warmte. [. . . ] De bereidingstijden blijken · te hoog tegenover diegene die worden aangeduid in de tabel. Na de automatische · reinigingscyclus "pyrolyse" (enkel op sommige modellen) kan geen functie geselecteerd worden. Het display geeft het · opschrift ERR 4 weer (enkel op pyrolytische modellen) De ventilator stopt met · draaien wanneer de deur wordt geopend tijdens een geventileerde functie. 217 Aanwijzingen voor de gebruiker Verwijdering van de interne ruit: · Verwijder de interne ruit door ze achteraan naar boven te trekken, en volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen (1). · Op deze manier komen de 4 pinnen, die op de ruit bevestigd zijn, los uit hun zitten op de ovendeur. Verwijdering van de middelste ruiten: · Op de pyrolytische modellen zijn twee middelste ruiten aanwezig die gekoppeld zijn door middel van 4 blokjes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCP496N-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCP496N-8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag