Gebruiksaanwijzing SMEG SCP480X-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCP480X-8. Wij hopen dat dit SMEG SCP480X-8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCP480X-8 te teleladen.


SMEG SCP480X-8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2162 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCP480X-8 (2138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCP480X-8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: duiden advies voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte reinigings- en onderhoudshandelingen van het toestel aan. [. . . ] Het is niet mogelijk om slechts het tijdstip voor het begin van de bereiding in te stellen zonder de duur ervan. Eens u de duur heeft geselecteerd, moet u éénmaal op PT1 drukken. Op het display verschijnt het symbool samen met de actuele tijd. Wanneer u PT1 naar rechts draait, zal u een later tijdstip instellen en zal u het tijdstip kunnen selecteren waarop u de bereiding wil laten starten. Enkele seconden na de selectie van de gewenste duur, stoppen de symbolen en met knipperen en lichten ze vast op, en vanaf dat moment blijft de oven in afwachting van het ingestelde tijdstip van de start. Na de bereiding verschijnt de opschrift STOP op DSP1, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat u kan uitschakelen door éénmaal op PT1 te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u nogmaals op PT1 drukken; de oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Draai PT2 op het symbool 0 om de oven volledig uit te schakelen. 200 Aanwijzingen voor de gebruiker Wijziging van de ingestelde gegevens Eens de geprogrammeerde bereiding is begonnen, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en vast oplichten en wanneer de oven zich in de fase van de bereiding of stand-by bevindt, in afwachting van het begin van de bereiding, moet u éénmaal op PT1 drukken. Het symbool begint te knipperen, en wanneer u aan PT1 draait is het mogelijk om de ingestelde tijdsduur te wijzigen. Druk nogmaals op PT1, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen, en op DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de bereiding weergegeven. Wanneer u aan PT1 draait kan u het tijdstip voor het begin van de bereiding vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen de symbolen en die vast oplichten op DSP1, en wordt de geprogrammeerde bereiding hervat met de nieuwe instellingen. Na de selectie van de gewenste functie zal de bereiding aan de vooraf ingestelde temperatuur beginnen. De bereiding wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase (identiek voor alle functies) die de oven sneller tot de bereidingstemperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool display (DSP1). Na de voorverwarming gaat het symbool op het vast oplichten om aan te geven dat het voedsel in de ovenruimte kan geplaatst worden. 7. 7. 4 Het wijzigen van de vooraf ingestelde temperatuur Voor elke functie kan de vooraf ingestelde temperatuur door de gebruiker naar wens gewijzigd worden. U kan op elke moment PT1 tijdens de bereiding naar links of rechts draaien, om de temperatuur met 5 graden per keer te verhogen of te verlagen. Wanneer u aan PT1 blijft draaien, wordt de wijziging sneller uitgevoerd. 201 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 8 Secundair menu (pyrolytische modellen) Het secundair menu verschijnt bij het eerste gebruik, na een stroomonderbreking of wanneer u PT1 voor 3 seconden lang ingedrukt houdt met de oven in positie OFF (raadpleeg de paragraaf "7. 4 Werkingscondities (pyrolytische modellen)"). Met het secundaire menu kan het volgende uitgevoerd worden: Het instellen van de tijd die wordt weergegeven op het display (DSP1). 1 P1: OFF / ON ( Het activeren of desactiveren van de kinderbeveiliging ); deze functie zal na 2 minuten van werking zonder ingrepen van de gebruiker alle functies en draaiknoppen blokkeren, wat wordt weergegeven door het verschijnen van het symbool op DSP1. Om de blokkering tijdelijk op te heffen en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool op DSP1 verdwijnt. [. . . ] · Op deze manier komen de 4 pinnen, die op de ruit bevestigd zijn, los uit hun zitten op de ovendeur. Verwijdering van de middelste ruit: (pyrolytische modellen) · Op de pyrolytische modellen zijn twee middelste ruitjes aanwezig die gekoppeld zijn door middel van 4 blokjes. Verwijder de middelste ruiten door ze op te heffen naar de andere toe. (multifunctionele modellen) · Op de multifunctionele modellen kan een tussenruit aanwezig zijn; verwijder ze door ze op te heffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCP480X-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCP480X-8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag