Gebruiksaanwijzing SMEG SCP38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCP38X. Wij hopen dat dit SMEG SCP38X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCP38X te teleladen.


SMEG SCP38X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5316 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCP38X (5313 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCP38X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] START STOP IT EN DE NL FR ES PT MANUALE D'USO USER GUIDE BETRIEBSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING GUIDE D'UTILISATION MANUAL DE UTILIZACIN MANUAL DE UTILIZAO Forno Oven Backofen Ovn Four Horno Forno SCP38X INHOUD NL 1 / BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER Veiligheidsaanwijzingen _____________________________________ Respect voor het milieu _____________________________________ 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Keuze van de plaats ________________________________________ Inbouw ___________________________________________________ Elektrische aansluiting ______________________________________ 3 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Voorstelling van de oven ____________________________________ Accessoires _______________________________________________ Voorstelling van de programmaschakelaar _____________________ Presentatie van de selectietoetsen ____________________________ 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Gebruik van de programmaschakelaar Instellen van de tijd _____________________________________ Onmiddellijk bakken ____________________________________ Geprogrammeerd bakken Onmiddellijke start _____________________________________ Uitgestelde start _______________________________________ Gebruik van de functie schakelklok ___________________________ Aanpassen van de aanbevolen temperatuur ____________________ Vergrendeling van de bedieningen ____________________________ 5 / BAKWIJZEN VAN DE OVEN _____________________________________ 6 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Reiniging van de buitenkant__________________________________ Pyrolyseoven ______________________________________________ Een onmiddellijke pyrolyse doen ______________________________ Een uitgestelde pyrolyse doen _______________________________ 7 / BIJ PROBLEMEN ______________________________________________ Vervanging van de ovenlamp _________________________________ 8 / SERVICEDIENST Ingrepen __________________________________________________ 04 05 06 06 07 09 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 NL 1 / BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER Belangrijk Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat. Indien het apparaat aan een ander persoon wordt verkocht of gegeven, dient u de gebruiksaanwijzing hierbij niet te vergeten. Wij vragen u kennis te nemen van de aanwijzingen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN -- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] Het rooster kan worden gebruikt voor alle schalen en vormen met gerechten die gebakken of gegratineerd moeten worden. Dit rooster wordt gebruikt voor grillgerechten (plaats het gerecht op het rooster). fig. 1 Multifunctionele ovenschaal (fig. 2) Het dient als gebaksplaat en heeft een schuin aflopende rand. Wordt gebruikt voor het bakken van roomsoezen, schuimgebak, madeleines, gebak van bladerdeeg. . . Dit vangt, als u het in de richel onder de grill plaatst, het braadnat en het braadvet op bij het roosteren. Kan ook half met water gevuld gebruikt worden om au bain-marie te koken. Plaats vlees niet rechtstreeks op deze plaat, omdat dan vocht en vet tegen de wanden van de oven zal opspatten. fig. 2 Braadspit (fig. 3) Hoe gebruik ik het draaispit: plaats de multifunctionele ovenschaal op de richel nr. 1 om het braadnat op te vangen of op de bodem als het te braden stuk te groot is. schuif een eerste braadvork op het spit; plaats vervolgens het te braden vlees tegen de vork op het spit; schuif de tweede braadvork op het spit; schuif het vlees met de twee vorken tot in het midden van het braadspit en draai de twee vorken vast. druk de punt van het braadspit voorzichtig in de opening achterin de oven om het spit vast te zetten. U kunt echter op ieder moment de temperatuur wijzigen door op de toets C te drukken (fig. 3). De "C" knippert en toont aan dat u de temperatuur kunt aanpassen door op de toetsen + of - te drukken (fig. 4). De indicator voor temperatuurstijging geeft de temperatuurtoename aan in de oven. Als de oven de gekozen temperatuur heeft bereikt hoort u een reeks pieptonen. Om het bakken te stoppen, drukt u enkele seconden op de toets START/STOP. START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 START STOP fig. 3 START STOP fig. 4 Let op Na een bakcyclus blijft de koelturbine nog enige tijd werken om een goede betrouwbaarheid van de oven te garanderen. Let op Alle bereidingen gebeuren met gesloten ovendeur. 13 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEPROGRAMMEERD BAKKEN - Onmiddellijk bakken geprogrammeerde baktijd met START STOP - Kies de gewenste bakwijze en pas de temperatuur aan. De weergave knippert op 0u00 om aan te geven dat installen dan mogelijk is (fig. 1). -- Bevestig met toets START START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 fig. 3 Na deze 3 instellingen begint de oven te verwarmen: Als de oven de gekozen temperatuur heeft bereikt hoort u een reeks pieptonen. Na het bakken (einde geprogrammeerde tijd), - stopt de oven, - de indicator van de bakduur en 0:00 knipperen (fig. 3), - u hoort gedurende enkele minuten een reeks pieptonen. U stopt de pieptonen door op een willekeurige toets te drukken. 14 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL GEPROGRAMMEERD BAKKEN - Uitgesteld eindtijd bakken met gekozen START STOP Volg de aanwijzingen bij bakcyclus instellen. fig. 1 START STOP De weergave knippert om aan te geven dat installen dan mogelijk is (fig. 1). Bijvoorbeeld: einde bakduur om 16u (fig. 2). fig. 2 -- Bevestig met toets START. Na deze 3 instellingen is het starten van de oven uitgesteld zodat het bakken klaar is om 16u00. Na het bakken (einde geprogrammeerde tijd), - stopt de oven, - de indicator van de bakduur en 0:00 knipperen (fig. 3), - u hoort gedurende enkele minuten een reeks pieptonen. De ovenruimte wordt verlicht van bij de start van de baktijd en gaat op het einde van het bakken uit. START STOP fig. 3 15 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEBRUIK VAN DE FUNCTIE SCHAKELKLOK - De programmaschakelaar van uw oven kan als onafhankelijke schakelklok worden gebruikt zodat u een tijd kunt aftellen zonder de oven te laten werken. Bij het gebruik van de schakelklok wordt op de display de tijdweergave vervangen door weergave van de schakelklok. [. . . ] U hoeft niet na elke bakcyclus een pyrolysereiniging uit te voeren, maar enkel indien de oven te vuil is. - Teneinde zich aan elke situatie aan te passen beschikt deze oven over 3 pyrolysereinigingscycli. 20 6 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT NL EEN PYROLYSE UITVOEREN Onmiddellijke pyrolyse Let op Verwijder alle oventoebehoren uit de oven en verwijder eventuele grove bakresten. - Op de programmaschakelaar moet de tijd vermeld staan, deze mag niet knipperen. U kunt kiezen tussen 3 pyrolyse cycli: START STOP START STOP fig. 1 pyrolyse van 1u30 pyrolyse van 1u45 fig. 2 pyrolyse van 2u START STOP Druk op de toets START (fig. 1). Druk dan eenmaal op de toets - om het P symbool "P" te zien knipperen (fig. 2). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCP38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCP38X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag