Gebruiksaanwijzing SMEG SCP111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCP111. Wij hopen dat dit SMEG SCP111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCP111 te teleladen.


SMEG SCP111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2042 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCP111 (2026 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCP111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 132 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u PT1 rechtsom draait zult u een later tijdstip instellen en zult u het tijdstip waarop u het koken wenst te laten starten kunnen selecteren. Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houden de symbolen en op met knipperen en vanaf dat moment blijft de oven in afwachting van het ingestelde starttijdstip. Op het eind verschijnt de tekst STOP op DSP1 en wordt het koken afgebroken en gaat een geluidssignaal af dat u kunt afbreken door PT1 éénmaal in te drukken. Indien u het koken langer dan de ingestelde tijdsduur wilt laten duren moet u PT1 een tweede maal indrukken; de oven zal de normale werking hervatten met de voorheen geselecteerde kookinstellingen. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer het automatische koken eenmaal is begonnen kunt u er de duur van wijzigen. Wanneer de symbolen en ononderbroken verlicht blijven is de oven in de kook- of stand-by fase in afwachting van het begin en moet u PT1 eenmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Druk PT1 nogmaals in, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen en op de DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de kooktijd weergegeven. Wanneer u PT1 draait kunt u het tijdstip voor het begin van de kooktijd vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen ononderbroken de symbolen en op DSP1 en wordt het automatische koken hervat met de nieuwe instellingen. Wanneer het koken eenmaal geprogrammeerd is zullen, vóór het starten, alle controlelampjes op het bedieningspaneel gaan branden, met uitzondering van DSP2, die na het begin van het koken zal gaan branden om de ingestelde temperatuur weer te geven. 7. 6 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu" waarmee de gebruiker: 1 de kinderbeveiliging kan activeren of desactiveren ( ); 2 de Show Room functie kan activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat functioneren); 3 de functie kan selecteren of deselecteren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. 2300 W; 142 Instructies voor de gebruiker 7. 6. 1 Kinderbeveiliging functie Houd, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. Nu moet u PT1 ingedrukt houden tot op DPS1 de tekst "OFF BLOC" verschijnt. Wanneer u PT1 rechts- of linksom draait wordt de functie, welke 2 na minuten werking zonder interventies door de gebruiker de blokkering van alle functies en knoppen activeert en die herkenbaar is door het verschijnen van het symbool DPS2, geactiveerd (ON BLOC) of gedesactiveerd (OFF BLOC). Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, moet u PT2 indrukken om de oven weer in de oorspronkelijke stand-by stand te zetten. Om de blokkering tijdelijk te verlaten en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool van DSP2 verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen moet u terugkeren naar het secundaire menu en hem desactiveren zoals beschreven in deze paragraaf. 7. 6. 2 Show Room functie Houd, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. Dit geeft aan dat de SHOW ROOM functie (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat functioneren) gedesactiveerd is. Wanneer u PT1 rechts- of linksom draait wordt deze functie geactiveerd (ON SHO) of gedesactiveerd (OFF SHO). Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, moet u PT2 indrukken om de oven weer in de oorspronkelijke stand-by stand te zetten. [. . . ] Om hem weer terug te plaatsen moet u de scharnieren in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur laten zakken tot hij op de onderkant steunt en moet u de pinnen verwijderen. 12. 3 Verwijdering van de pakking Om de deur goed te kunnen schoonmaken kan de deurpakking worden verwijderd. 159 Instructies voor de installateur 12. 4 Demontage van de binnenruiten van de koude deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Om het reinigen te vereenvoudigen kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig worden gedemonteerd. Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "12. 2 Demontage van de deur", moet u met de montage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten alledrie in twee passages worden verwijderd: eerst moeten ze uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door ze naar u toe te trekken en iets op te tillen, daarna moeten ze ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCP111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCP111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag