Gebruiksaanwijzing SMEG SCM38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCM38X. Wij hopen dat dit SMEG SCM38X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCM38X te teleladen.


SMEG SCM38X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (974 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCM38X (6632 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCM38X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] START STOP 99328004 FR DA DE EN ES IT NL PT GUIDE D'UTILISATION BRUGERVEJLEDNING BETRIEBSANLEITUNG USER GUIDE MANUAL DE UTILIZACIN MANUALE D'USO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAO Four Ovn Backofen Oven Horno Forno Oven Forno INHOUD NL 1 / BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER Veiligheidsaanwijzingen _____________________________________ Respect voor het milieu _____________________________________ 2 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Keuze van de plaats ________________________________________ Inbouw ___________________________________________________ Elektrische aansluiting ______________________________________ 3 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Voorstelling van de oven ____________________________________ Accessoires _______________________________________________ Voorstelling van de programmaschakelaar _____________________ Presentatie van de selectietoetsen ____________________________ 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Gebruik van de programmaschakelaar Instellen van de tijd _____________________________________ Magnetronoven ____________________________________________ Automatisch ontdooien in de magnetron _______________________ Ontdooitabel ______________________________________________ Gecombineerd bakken ______________________________________ Traditioneel bakken_________________________________________ Geprogrammeerd bakken ___________________________________ Uitgesteld bakken __________________________________________ Regeling van de baktemperaturen en -vermogens Traditioneel bakken _____________________________________ Magnetronoven ________________________________________ Gecombineerd bakken __________________________________ Gebruik van de functie schakelklok ___________________________ Vergrendeling van de bedieningen (kinderbeveiliging) ____________ Waakstand van de display ___________________________________ 5 / BAKWIJZEN VAN DE OVEN _____________________________________ 6 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Reiniging van de buitenkant__________________________________ 7 / BIJ PROBLEMEN______________________________________________ 8 / SERVICEDIENST Ingrepen __________________________________________________ 04 05 06 06 07 09 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 26 27 28 3 NL 1 / BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER Belangrijk Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat. Indien het apparaat aan een ander persoon wordt verkocht of gegeven, dient u de gebruiksaanwijzing hierbij niet te vergeten. Wij vragen u kennis te nemen van de aanwijzingen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het koken en bakken, het opwarmen of ontdooien van voedingsmiddelen. [. . . ] 4 tot 5 min. plaats de glazen schotel op de bodem Voedingsmiddelen haantjes, duif kipfilet (2) kippenbillen (4) Ontdooien hele kip vlees kalfskotelet runderbraadstuk gehakte biefstuk (4) stukken vlees Hoeveelheid 500g tot 600g 200g 1. 000g 1. 000g 600g 1. 000g 360g 600g Tijd 5 tot 7 min 3 tot 4 min. 6 tot 7 min. Voedingsmiddelen aardbeien Ontdooien frambozen/griotten fruit rode bessen/blauwe bosbessen/zwarte bessen Hoeveelheid 250g 250g 250g Tijd 2 tot 3 min 2 tot 3 min. 2 min 3 s tot 4 min plaats de glazen schotel op de bodem 15 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Gecombineerd bakken UW OVEN HEEFT 2 FUNCTIES DIE HET TRADITIONEEL BAKKEN COMBINEREN MET HET BAKKEN IN DE MAGNETRON Let op In elk geval in geen van beide werkwijzen de oven leeg in werking stellen. Druk eenmaal op de toets START om de functie te selecteren (fig. 1). Tijdsregeling: - Druk een tweede maal op de toets START om de baktijd te regelen (fig. 2): - 0:00 knippert - Stel de temperatuur in door te drukken op de toetsen + of . Bijvoorbeeld: 30 seconden Instellen van het vermogen: - Druk op de toets , "300 W" verschijnt, dit is de maximumtemperatuur (fig. 3). Bijvoorbeeld: 100 W - Zorg ervoor dat de deur van de oven goed dicht is. U kunt op elk moment tijdens het bakken de parameters van het bakken, het vermogen, de baktemperatuur regelen. Indien nodig, stopt het bakken door gedurende 1 seconde te drukken op START/STOP. OPENING VAN DE DEUR TIJDENS HET BAKKEN Wanneer de deur van de oven geopend wordt tijdens het bakken, wordt de werking onderbroken. Wanneer de deur van de oven weer gesloten wordt, wordt op START/STOP gedrukt om de werking te hernemen. 16 START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 START STOP fig. 3 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL Traditioneel bakken FUNCTIES: In deze bakmodus zijn de weerstanden de enige bron van energie. Kies de bakwijze: Druk eenmaal op de toets START om de functie te selecteren (fig. 1). Door de toets START ingedrukt te houden trekken de verschillende bakfuncties op het display voorbij. De temperatuur wordt aangegeven: Bijvoorbeeld: 200C Druk op de toets START om het bakken te beginnen. U kunt de temperatuur echter ook aanpassen: Weergave van de temperatuur: - Druk op de toets (fig. 2). Tijdens het bakken knippert de gekozen temperatuurwaarde: wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt stopt het display met knipperen en hoort u 3 seconden lang een pieptoon. Indien nodig, stopt het bakken door gedurende 1 seconde te drukken op START/STOP. Bijzondere gevallen: Grill met variabel vermogen: - Voorgesteld vermogen: turbogrill = 66% - Instelling van -1- =50% tot - 4 - = 100% - Stop het bakken door gedurende 1 seconde op de toets START/STOP te drukken. Het is niet nodig om een baktijd te bepalen voor de traditionele modus. START STOP fig. 1 START STOP fig. 2 17 NL 4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEPROGRAMMEERD BAKKEN Onmiddellijk bakken met gekozen bakduur Stel de gekozen bakwijze in en pas eventueel de temperatuur aan. START STOP fig. 1 Bijvoorbeeld: stand hete lucht . De bakduur knippert op 0u00 om aan te geven dat u nu kunt instellen (fig. 2). De aangepaste tijd wordt automatisch opgeslagen na enkele seconden of kan worden bevestigd door opnieuw op de toets te drukken. Na deze handelingen begint de oven op te warmen: Na het bakken hoort u gedurende enkele minuten een reeks pieptonen. [. . . ] De grill bakt de etenswaren goudbruin en de microgolven zorgen ervoor dat de etesnwaren tot in de kern gaar worden. TRADITIONEEL: HETE LUCHT (aanbevolen temperatuur 180C mini 35C maxi 235C) De warmtebron bestaat uit een weerstand achteraan in de oven, de lucht aangezogen door een turbine in het midden wordt opnieuw verspreid aan de zijkanten. Voorverwarming hoeft niet, behalve voor bereidingen die heel korte baktijden hebben (zanddeeg) of aangebraden moeten worden (rundsgebraad). De hete lucht is uiterst geschikt: - om wit vlees mals te houden - voor groenten en vis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCM38X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCM38X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag