Gebruiksaanwijzing SMEG SCD91CMA5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCD91CMA5. Wij hopen dat dit SMEG SCD91CMA5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCD91CMA5 te teleladen.


SMEG SCD91CMA5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1256 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCD91CMA5 (1205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCD91CMA5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NA IEDER GEBRUIK MOET WORDEN GECONTROLEERD OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE NEUTRALE STAND STAAN (ZIJN UITGESCHAKELD). PLAATS NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: WANNEER DE OVEN ONOPZETTELIJK WORDT INGESCHAKELD, KAN HIERDOOR BRAND ONTSTAAN. HET TYPEPLAATJE MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENNUMMER EN DE KENMERKING IS GOED ZICHTBAAR IN HET OPBERGVAK. DIT PLAATJE MAG NOOIT WORDEN VERWIJDERD. OP DE ROOSTERS MOGEN GEEN PANNEN WORDEN GEPLAATST MET EEN ONEFFEN OF RUWE BODEM. 20 Inleiding TIJDENS HET GEBRUIK WORDT DE OVEN ERG HEET. LET OP DAT U DE HET APPARAAT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. MEN MOET VERMIJDEN VOORKOMEN DAT HET APPARAAT DOOR KINDEREN ALS SPEELGOED KAN WORDEN GEBRUIKT. [. . . ] Om de interne kookzone te verwarmen moet u de knop indrukken en op de gewenste stand zetten. Om beide kookplaten te verwarmen wordt de schakelgreep naar het symbool / ; gedraaid; wanneer de schakelgreep weer wordt losgelaten, keert deze terug naar 9. Om de hitte in te stellen draait u de schakelgreep linksom naar de gewenste positie. Wanneer alleen de kleine diameter moet worden verwarmd, de schakelgreep instellen en daarna instellen op de gewenste positie op tussen minimum en maximum. de schakelgreep op 25 Aanwijzingen voor de gebruiker THERMOSTAATDRAAIKNOP ELEKTRISCHE OVEN Om de bedrijfstemperatuur te selecteren wordt de greep rechtsom gedraaid naar de gewenste waarde tussen 50° en 260 °C. Wanneer het apparaat is uitgerust met een elektrische oven, geeft het brandende controlelampje aan dat de oven wordt opgewarmd. Wanneer het lampje regelmatig knippert, betekent dit dat de temperatuur in de oven constant op de ingestelde temperatuur wordt gehouden. BEDIENINGSKNOP VOOR ELEKTRISCHE OVEN MET VENTILATIE (ALLEEN BIJ MODELLEN DIE HIERMEE ZIJN UITGERUST) De verschillende functies van de elektrische oven zijn aangepast aan de verschillende manieren van bakken/braden. Wanneer dit toch gebeurt, de verwarming direct uitschakelen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen en de nog lauwwarme plaat schoonmaken met de meegeleverde schraper. Als het glaskeramiekfornuis niet onmiddellijk wordt schoongemaakt, bestaat het gevaar dat de verhardingen op de afgekoelde plaat niet meer kunnen worden verwijderd. Belangrijk!Pas op met kleine kinderen, aangezien deze het brandende controlelampje voor de restwarmte niet kunnen zien. Na het koken blijven de uitgeschakelde kookplaten nog gedurende een bepaalde tijd heet. Voorkom dat kinderen de kookplaten kunnen aanraken. 27 Aanwijzingen voor de gebruiker 5 GEBRUIK VAN DE OVEN Voordat u de oven in gebruik neemt, dient u zich ervan te verzekeren dat de elektronische programmeerinrichting het symbool ; aangeeft; zie hieromtrent deel "6. 1 Instellen van de tijd". 5. 1 Waarschuwingen en algemene adviezen Bij het eerste gebruik van de oven adviseren wij deze zolang op de hoogste temperatuur (250°C) te verwarmen tot eventuele olieresten van de fabricage zijn verbrand, omdat de gerechten hierdoor een slechte smaak zouden kunnen krijgen. Voor de instelling Na een stroomstoring knippert de indicatie regelmatig en geeft raadpleegt u deel "6. De toebehoren van de oven die in contact komen met levensmiddelen, zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de vereisten van de geldende richtlijn. Om ervoor te zorgen dat de eventueel in de oven ontstane stoom langzaam kan ontsnappen, de deur in twee stappen openen: 4-5 seconden halfgeopend laten (ca. Wanneer u bepaalde handelingen met de gerechten moet uitvoeren, de deur zo kort mogelijk geopend laten, om ervoor te zorgen dat de oventemperatuur niet te ver daalt waardoor het welslagen van het gerecht op het spel wordt gezet. 5. 2 Afkoelventilatie Het apparaat beschikt over een koelsysteem, dat bij het inschakelen van de oven eveneens wordt ingeschakeld. De ventilatoren zorgen voor een normale luchtstroom die via de ovendeur naar buiten stroomt en ook gedurende een korte tijd na het uitschakelen van de oven verder kan lopen. 5. 3 Gebruik van de elektrische grill Voor korte bereidingen, zoals bijvoorbeeld het bruinen van reeds gaar vlees, kiest u de functie en stelt u de temperatuurkeuzeschakelaar in op de hoogste temperatuur. Met het "Statische grill" verwarmingstype "Grill + hete lucht" (niet bij alle modellen) kunt u gerechten gaar laten worden, doordat de warmte dankzij de voortdurende circulatie van hete lucht goed in het grillgerecht kan en stelt u de doordringen. Voor dit verwarmingstype kiest u de functie "Grill + hete lucht" temperatuurkeuzeschakelaar in op de meest geschikte temperatuur (echter niet hoger dan 200°C). De gaartijd mag bij dit type verwarming niet langer zijn dan 60 minuten. 28 Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor het gebruik van de grill Het inschakelen wordt bevestigd doordat het rode controlelampje gaat branden. Laat de oven circa 5 minuten voorverwarmen, voordat u het gerecht in de oven plaatst. Ook olie of gesmolten boter moeten voor het grillen over het gerecht worden aangebracht. [. . . ] Door het gebruik van de schraper kan het verbruik van chemische producten voor de dagelijkse reiniging van het fornuis aanzienlijk worden verminderd. 32 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 3 Schoonmaken van de oven De oven laten afkoelen en regelmatig schoonmaken, zodat deze lang mooi blijft. Verwijder hiervoor de beweegbare delen. · Maak ovenroosters en zijgeleiders schoon met schoonmaakmiddel, vervolgens afspoelen en afdrogen. warm water en een niet-krassend 7. 4 Ovendeurvenster Het is raadzaam het ovendeurvenster altijd schoon te houden. Gebruik hiervoor keukenpapier of bij hardnekkig vuil een vochtige spons en een normaal schoonmaakmiddel. 33 Aanwijzingen voor de gebruiker 8 BUITENGEWOON ONDERHOUD Van tijd tot tijd heeft de oven behoefte aan kleinere onderhoudswerkzaamheden of moeten aan slijtage onderhevige onderdelen worden vervangen, zoals dichtingen, gloeilampen, enzovoort. Voor alle werkzaamheden moet de stroomtoevoer naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Smeren van de kranen en de thermostaat van de oven Met de tijd kan het voorkomen dat de kranen en thermostaat van de gasoven niet meer probleemloos kunnen worden gedraaid en blokkeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCD91CMA5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCD91CMA5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag