Gebruiksaanwijzing SMEG SCD61CMX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SCD61CMX5. Wij hopen dat dit SMEG SCD61CMX5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SCD61CMX5 te teleladen.


SMEG SCD61CMX5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1129 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SCD61CMX5 (1127 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SCD61CMX5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INDIEN HET TOESTEL NIET MOCHT FUNCTIONEREN, DAN MOET U HET LOSKOPPELEN VAN DE VOEDINGSBRON EN HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WAARSCHUWEN. NA ELK GEBRUIK DIENT U ALTIJD TE CONTROLEREN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND (UIT) STAAN. AL. ZET NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: ALS DEZE ONOPZETTELIJK AANGEZET ZOU WORDEN, ZOU ER BRAND KUNNEN ONTSTAAN. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS ZICHTBAAR BINNEN IN DE OPBERGRUIMTE VAN HET FORNUIS GEPLAATST. ZET GEEN PANNEN MET EEN ONREGELMATIGE OF RUWE BODEM OP DE ROOSTERS VAN DE KOOKPLAAT. 19 Presentatie HET APPARAAT WORDT TIJDENS HET GEBRUIK ZEER HEET. LET ERVOOR OP DAT U DE VERHITTENDE ELEMENTEN BINNENIN DE OVEN NIET AANRAAKT. HET APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. [. . . ] Om de interne kookzone te verwarmen moet u de knop indrukken en op de gewenste stand zetten. Om zowel de binnenste als de buitenste kookzones te verhitten moet u de knop draaien naar / ; en hem daarna weer loslaten. Om de intensiteit van de verhitting te regelen moet u de knop linksom in de gewenste stand zetten. Om terug te keren naar de verhitting van uitsluitend de binnenste zone, moet u de knop terugzetten op en hem vervolgens in de gewenste stand draaien. Om hem uit te schakelen moet u de knop weer terugzetten op . 23 Instructies voor de Gebruiker THERMOSTAATKNOP ELEKTRISCHE OVEN (UITSLUITEND BIJ DE MODELLEN DIE HIERMEE ZIJN UITGERUST) De bereidingstemperatuur wordt gekozen door de kop met de klok mee op de gewenste temperatuur te draaien, tussen 50° en 260°C. Als het apparaat is uitgerust met een elektrische oven, signaleert het controlelampje door te gaan branden dat de oven verwarmd wordt. Als het lampje uitgaat wil dat zeggen dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Als het lampje regelmatig knippert betekent dat, dat de temperatuur in de oven constant op het ingestelde niveau gehouden wordt. FUNCTIEKNOP GEVENTILEERDE ELEKTRISCHE OVEN (UITSLUITEND BIJ DE MODELLEN DIE HIERMEE ZIJN UITGERUST) De verschillende functies van de elektrische oven zijn voor meerdere kookwijzen geschikt. Stel, na de gewenste functie te hebben geselecteerd, de kooktemperatuur in met behulp van de thermostaatknop. OVENVERLICHTING FUNCTIE GRILL + VENTILATOR FUNCTIE STATISCHE OVEN FUNCTIE OND. VERWARMINGSELEMENT + VENTILATOR FUNCTIE GEVENTILEERDE OVEN FUNCTIE GRILL CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT Het aansteken van het seinlampje duidt erop dat de oven zich in de verwarmingsfase bevindt. Een regelmatige onderbreking duidt erop dat de temperatuur aan de binnenkant van de oven constant op het ingestelde niveau behouden blijft. 24 Instructies voor de Gebruiker 4 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 4. 1 Kookzones Het toestel is uitgerust met 4/5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de afgegeven hitte wordt aangegeven door de merktekens op het oppervlak. De 5 kookzones zijn van het HIGH-LIGHT type en worden een paar seconden na inschakeling warm. Ga bij de modellen met analoge klok en timerknop op het symbool staan. 5. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Als de oven en de grill voor het eerst worden gebruik is het wenselijk hen te verwarmen tot de maximum temperatuur (260°C elektrische oven en 275°C gasoven) voor een duur die voldoende is om eventuele olieresiduen die bij de productie zijn achtergebleven te verwijderen, die het voedsel een onaangename geur zouden kunnen geven. Zie voor de instelling paragraaf "8 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR ". regelmatig met De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de voorschriften van de geldende richtlijn. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 5. 2 Koelventilator Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat enkele minuten na de inschakeling van de oven in werking treedt. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. Het gebruik van de grill ll Laat na de inschakeling, die bevestigd wordt doordat het rode lampje is gaan branden, de oven 5 minuten opwarmen alvorens er voedsel in te zetten. [. . . ] Gebruik absorberend keukenpapier of was de ruit, in geval van hardnekkig vuil, met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel. 31 Instructies voor de Gebruiker 8 BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van het lampje Het beschermingsdeksel A wegnemen. door het los te vijzen tegen de wijzers van de klok in, de lamp B vervangen met een andere van hetzelfde type (25 W). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SCD61CMX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SCD61CMX5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag