Gebruiksaanwijzing SMEG SC709X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC709X. Wij hopen dat dit SMEG SC709X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC709X te teleladen.


SMEG SC709X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1609 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC709X (1623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC709X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van de bereiding zullen de segmenten op het display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met de bereiding is begonnen. Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten, moet u de centrale toets 2 seconden ingedrukt houden; wanneer de bereiding reeds is begonnen, zult u de oven manueel moeten uitschakelen. Op de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld van een programmering: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven staan. Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 128 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 2. 4 Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de toets te drukken de helderheid van het display in de beperkte modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. 129 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. HET GEBRUIK VAN DE OVEN 4. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur (250C), en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo kort mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. 4. 2 Koelventilatie Het toestel is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven de deur naar buiten komt, en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 4. 3 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp licht op: wanneer de ovendeur geopend wordt, of door de draaiknop van de functies op eender welk symbool te plaatsen. 130 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. 4 Waarschuwingen Met de grill mag nooit langer dan 60 minuten gewerkt worden. De ovendeur gesloten blijven tijdens bereidingen met de grill en grill + draaispit. Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de bereikbare delen zeer heet worden, en moeten kinderen dus uit de buurt van het toestel gehouden worden. Tijdens het gebruik van de oven moet u alle ovenschalen en roosters die niet gebruikt worden uit de oven verwijderen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. 131 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 geleiders, voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. Op sommige modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig voor het plaatsen recipinten met voedsel in bereiding. van Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Gebakschaal: nuttig voor het klaarmaken van taarten, pizza en ovengebak. Bovenste bescherming: wanneer deze wordt verwijderd, kan u de oven binnenin makkelijker reinigen. [. . . ] 2); Plaats de panelen weer in de oorspronkelijke positie. 1) 2) 7. 4 Demontage van de deur 7. 4. 1 Met wegklapbare hendels van het type 1 Schuif, bij een volledig geopende deur, de lipjes A omhoog tot ze tegen de scharnieren B komen, en neem de deur aan beide zijden en met beide handen vast in de buurt van de scharnieren. Indien de scharnieren niet geblokkeerd zijn, moet u de handeling A herhalen en de lipjes omhoogschuiven terwijl u de deur iets opgehoffen houdt. Bij de hermontage plaatst u de scharnieren B weer in hun speciale gleuven, laat u de deur steunen en controleert u of ze geblokkeerd blijft in de gleuven C, en plaatst u de hendeltjes A omlaag. 142 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 4. 2 Demontage met pinnen Open de deur helemaal, en plaats de (bijgeleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45, hef ze op, en verwijder ze uit haar zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC709X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC709X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag