Gebruiksaanwijzing SMEG SC321N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC321N. Wij hopen dat dit SMEG SC321N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC321N te teleladen.


SMEG SC321N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1252 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC321N (1240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC321N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 84 WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om de duur van de bereiding in te stellen, draait u de knop in wijzerszin tot op de positie "55", waarna u de gewenste duur kan instellen. De regeling gebeurt progressief, en u kan ook posities gebruiken tussen de cijfers. Het geluidssignaal van het einde van de bereiding onderbreekt de werking van de oven niet. CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT Wanneer dit lampje oplicht, is de oven aan het opwarmen. Wanneer dit lampje uitgaat, heeft de oven de ingestelde temperatuur bereikt. Wanneer het regelmatig knippert, wordt de temperatuur in de oven constant op het ingestelde niveau gehouden. 88 Aanwijzingen voor de gebruiker KEUZEKNOP VOOR DE FUNCTIES De keuze van de temperatuur voor de bereiding wordt uitgevoerd door de knop in wijzerszin te draaien tot de gewenste waarde wordt bereikt, tussen 50° en 240°C. U kan ook enkel het onderste verwarmingselement ( grill ( ) of dat van de ) inschakelen. Na de handeling verschijnt het symbool ( ), en wordt de motor van het draaispit en het bovenste verwarmingselement van de grill ingeschakeld. 89 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. HET GEBRUIK VAN DE OVEN 7. 1 Waarschuwingen en algemeen advies De deur moet gesloten blijven tijdens de bereiding. Wanneer de oven en de grill voor het eerst worden gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. De ovenaccessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt uit materialen die conform de voorschriften van de EEG-richtlijn 89/109 en het Italiaanse wetsbesluit 108 van 25/01/92 zijn. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo kort mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Er wordt aangeraden om het voedsel na de bereiding niet te lang in de ovenruimte te laten, om excessieve condensvorming op de ruit binnenin de oven te voorkomen. 7. 2 Koelventilatie Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat bij het starten van een bereiding in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven of onder de deur naar buiten komt, en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 7. 3 Lamp van de binnenverlichting De lamp wordt aangeschakeld wanneer de thermostaatknop in wijzerszin op de eerste klik gedraaid wordt, in de positie die aangeduid wordt door het symbool ( 90 ), of tijdens het gebruik van de oven. Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 geleiders, voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. Rooster: nuttig voor het plaatsen van recipiënten met voedsel in bereiding. Rooster voor de ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Frame voor het draaispit: moet geplaatst worden in de geleiders van de oven voordat de stok van het draaispit gebruikt wordt. [. . . ] Wanneer uw oven ook een tussenliggende ruit heeft (figuur 2), kan deze verwijderd worden door ze eenvoudigweg op te heffen. Nadat u de reiniging heeft uitgevoerd, plaatst u eerst de tussenliggende ruit (indien aanwezig), en plaatst u vervolgens de interne ruit door de pinnen correct te plaatsen, zoals wordt aangeduid in figuur 3, op de zitten van de ovendeur (raadpleeg detail A van figuur 3). Eens de ruit op de deur geplaatst is, drukt u lichtjes op de 4 bevestigingspinnen. Wanneer de deur zich tijdens deze handelingen mocht sluiten, moet u enkel één van de scharnieren weer blokkeren, zoals beschreven wordt in de paragraaf "12. 2 Demontage van de deur". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC321N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC321N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag