Gebruiksaanwijzing SMEG SC170

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC170. Wij hopen dat dit SMEG SC170 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC170 te teleladen.


SMEG SC170 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1699 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC170 (1712 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC170

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _____________ 104 INSTALLATIE __________________________________________ 106 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ____________________ 109 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________ 115 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES __________________________ 117 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING _________________________ 118 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 122 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 127 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 103 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmteelementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te resetten. Als u de middelste toets namelijk 1 of 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. Om deze functie in te schakelen, moet u achtereenvolgens op de toetsen , , en drukken voor 3/4 seconde. Een bevestigend geluidssignaal informeert de gebruiker dat de functie ingeschakeld is. Wanneer de "DEMO" functie actief is, knippert het nummer 6 op de klok met regelmatige intervals Om de functie uit te schakelen, moet u dezelfde procedure volgen. GEBRUIK VAN DE OVEN Na een stroomuitval of bij de ingebruikneming van de met een analoge digitale timer uitgeruste modellen moet u de middelste toets 1 / 2 sec. lang ingedrukt houden om de oven voor het koken klaar te maken. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 115 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 4 Interne verlichting Voor alle modellen geldt dat hij wordt ingeschakeld als u de functiekeuzeknop in een willekeurige stand draait. Bij sommige modellen wordt hij ook bij het openen van de ovendeur ingeschakeld. 4. 5 Waarschuwingen · · · Om gevaarlijke oververhitting te vermijden moet het glazen deksel van het apparaat, als de oven of de grill worden gebruikt, altijd omhoog staan. Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de aanraakbare onderdelen heel heet geworden zijn, en kinderen moeten dus uit de buurt worden gehouden. Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van het draaispit één van de bij het fornuis geleverde schalen onderin de oven te plaatsen, op de eerste richel van onderen, om het vet en de sappen die zich kunnen vormen, op te vangen. Als u de oven gebruikt moet u alle niet-gebruikte schalen en roosters verwijderen. · 116 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. [. . . ] 2); Plaats de panelen weer terug in de oorspronkelijke stand. 1) 2) 123 Instructies Voor de Gebruiker 7. 3 Demontage van de deur 7. 3. 1 Demontage met verplaatsbare scharnieren Schuif, bij een volledig geopende deur, de lipjes A omhoog tot ze tegen de scharnieren B aankomen en pak de deur aan beide zijden en met beide handen vast in de buurt van de scharnieren. Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. Mochten de scharnieren niet zijn geblokkeerd dan moet u de handeling A herhalen en de lipjes omhoogschuiven terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en vervolgens de deur laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft. 7. 3. 2 Demontage met pinnen Open de deur helemaal en steek de (meegeleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC170

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC170 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag