Gebruiksaanwijzing SMEG SC110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC110. Wij hopen dat dit SMEG SC110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC110 te teleladen.


SMEG SC110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC110 (1983 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 121 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer het symbool ononderbroken verlicht is en de oven in de kookfase is moet u PT1 éénmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen en wordt het halfautomatische koken hervat vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 7. 5. 3 Automatisch koken Onder automatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met het koken kunt beginnen om het na een bepaalde vooraf ingestelde periode te laten stoppen. Selecteer een kookfunctie, stel de gewenste kooktemperatuur in of gebruik de vooraf ingestelde temperatuur (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie"), en druk PT1 tweemaal in. Op de display zullen de cijfers en het knipperende symbool verschijnen. Draai PT1 rechts- of linksom om de kookminuten in te stellen (van 00:01 tot 23:59). Om veiligheidsredenen moet u, vóór het instellen van het automatische koken, eerst een duur van de kooktijd en daarna pas het begintijdstip van de kooktijd programmeren. U kunt niet slechts het tijdstip voor het begin van de kooktijd instellen zonder een vastgestelde duur ervan. 130 Instructies voor de gebruiker Wanneer u eenmaal de duur heeft geselecteerd moet u PT1 eenmaal indrukken. Wanneer u PT1 rechtsom draait zult u een later tijdstip instellen en zult u het tijdstip waarop u het koken wenst te laten starten kunnen selecteren. Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houden de symbolen en op met knipperen en vanaf dat moment blijft de oven in afwachting van het ingestelde starttijdstip. Op het eind verschijnt de tekst STOP op DSP1 en wordt het koken afgebroken en gaat een geluidssignaal af dat met PT1 kan worden afgebroken. Nadat u PT1 heeft ingedrukt zal de oven zijn normale werking weer hervatten. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer het automatische koken eenmaal is begonnen kunt u er de duur van wijzigen. Wanneer de symbolen en ononderbroken verlicht blijven is de oven in de kook- of stand-by fase in afwachting van het begin en moet u PT1 eenmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Druk PT1 nogmaals in, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen en op de DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de kooktijd weergegeven. Wanneer u PT1 draait kunt u het tijdstip voor het begin van de kooktijd vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen ononderbroken de symbolen en op DSP1 en wordt het automatische koken hervat met de nieuwe instellingen. Wanneer het koken eenmaal geprogrammeerd is zullen, vóór het starten, alle controlelampjes op het bedieningspaneel gaan branden, met uitzondering van DSP2 die gaat branden na het begin van het koken om de ingestelde temperatuur weer te geven. 7. 6 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu" waarmee de gebruiker: 1 de kinderbeveiliging kan activeren of desactiveren ( ); 2 de Show Room functie kan activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat functioneren); 3 de functie kan selecteren of deselecteren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. 2300 W; 131 Instructies voor de gebruiker 7. 6. 1 Kinderbeveiliging functie Houd, terwijl de oven in de stand OFF staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. [. . . ] Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. Mochten de scharnieren niet geblokkeerd zijn dan moet u de handeling herhalen en de lipjes A omhoogklappen terwijl u de deur iets opgetild houdt. Bij het terugplaatsen moet u de scharnieren B in de daarvoor bestemde gleuven steken en de deur vervolgens laten zakken waarbij u zich ervan moet verzekeren dat hij in de gleuven C geblokkeerd blijft en moet u de lipjes A naar beneden klappen. 1) 12. 2. 2 Demontage met pinnen Open de deur helemaal en steek de (geleverde) pinnen in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van ongeveer 45°, til hem op en trek hem uit diens zetel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag