Gebruiksaanwijzing SMEG SC106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC106. Wij hopen dat dit SMEG SC106 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC106 te teleladen.


SMEG SC106 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC106 (1477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC106

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 120 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 128 Instructies voor de gebruiker 7. 5. 3 Automatisch koken Onder automatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met het koken kunt beginnen om het na een bepaalde vooraf ingestelde periode te laten stoppen. Selecteer een kookfunctie, stel de gewenste kooktemperatuur in of gebruik de vooraf ingestelde temperatuur (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie"), en druk PT1 tweemaal in. Op de display zullen de cijfers en het knipperende symbool verschijnen. Draai PT1 rechts- of linksom om de kookminuten in te stellen (van 00:01 tot 23:59). Om veiligheidsredenen moet u, vóór het instellen van het automatische koken, eerst een duur van de kooktijd en daarna pas het begintijdstip van de kooktijd programmeren. U kunt niet slechts het tijdstip voor het begin van de kooktijd instellen zonder een vastgestelde duur ervan. Wanneer u eenmaal de duur heeft geselecteerd moet u PT1 eenmaal indrukken. Wanneer u PT1 rechtsom draait zult u een later tijdstip instellen en zult u het tijdstip waarop u het koken wenst te laten starten kunnen selecteren. Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houden de symbolen en op met knipperen en vanaf dat moment blijft de oven in afwachting van het ingestelde starttijdstip. Op het eind verschijnt de tekst STOP op DSP1 en wordt het koken afgebroken en gaat een geluidssignaal af dat u kunt afbreken door PT1 éénmaal in te drukken. Indien u het koken langer dan de ingestelde tijdsduur wilt laten duren moet u PT1 een tweede maal indrukken; de oven zal de normale werking hervatten met de voorheen geselecteerde kookinstellingen. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer het automatische koken eenmaal is begonnen kunt u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en ononderbroken verlicht blijven is de oven in de kook- of stand-by fase in afwachting van het begin en moet u PT1 eenmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Druk PT1 nogmaals in, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen en op de DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de kooktijd weergegeven. Wanneer u PT1 draait kunt u het tijdstip voor het begin van de kooktijd vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen ononderbroken de symbolen en op DSP1 en wordt het automatische koken hervat met de nieuwe instellingen. 129 Instructies voor de gebruiker 7. 6 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een "secundair menu" waarmee de gebruiker: 1 2 de op de display (DSP1) weergegeven tijd kan wijzigen. (P1: OF / ON) In- of uitschakeling van de kinderbeveiliging ( ); deze functie zal na 2 minuten van werking zonder interventies van de gebruiker, alle functies en knoppen blokkeren, hetgeen wordt weergegeven door het verschijnen op DSP1 van het symbool ( ). Om de blokkering tijdelijk op te heffen en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool ( ) van DSP1 verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen moet u terugkeren naar het secundaire menu en hem desactiveren zoals beschreven in deze paragraaf. (P2: OF / ON) De Show Room functie activeren of desactiveren; deze functie desactiveert alle verwarmingselementen en laat alleen het bedieningspaneel functioneren (voor een normaal gebruik van de oven moet u P2:OFF instellen). 3 4 (P3: OF / ON) De functie activeren of desactiveren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. [. . . ] Om het reinigen te vereenvoudigen kunnen de ruiten van de deur met behulp van de onderstaande instructies volledig worden gedemonteerd. Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "12. 2 Demontage van de deur", moet u met de montage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten allemaal in twee passages worden verwijderd: eerst moet hij uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door hem naar u toe te trekken en iets op te tillen; daarna moet hij ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. Wanneer de deur zich tijdens deze handelingen mocht sluiten hoeft u alleen maar één van de scharnieren weer te blokkeren, zoals beschreven in paragraaf "12. 2 Demontage van de deur". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC106 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag