Gebruiksaanwijzing SMEG SC100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC100. Wij hopen dat dit SMEG SC100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC100 te teleladen.


SMEG SC100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1896 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC100 (1953 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2. INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4. LEER UW OVEN KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5. [. . . ] De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. Het wordt aangeraden om na het koken het voedsel niet al te lang in de ovenruimte te laten om excessieve condensvorming te voorkomen op de ruit aan de binnenkant van de oven. 114 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Gebruik van de thermostaat-/timer knop 7. 2. 1 Instelling van de juiste tijd Na een stroomonderbreking zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Wanneer u de THERMOSTAAT-/TIMERKNOP naar het symbool draait, zullen de uren met progressief toenemende snelheid verschijnen volgens een herhalende cyclus van 00 t/m 23. U kunt de waarde van de uren per eenheid doen toenemen door afzonderlijke impulsen te geven aan de knop in de richting van symbool . Wanneer de gewenste waarde voor de minuten is ingesteld, moet u de knop vrijgeven op symbool , en na verloop van enkele seconden zal de tijd ononderbroken op de display verschijnen, met om de seconde knipperende, scheidende dubbele punten. U moet nu wederom de THERMOSTAAT-/ TIMERKNOPnaar het symbool draaien en gedraaid houden, om de minuten te doen toenemen volgens een herhalende cyclus van 0 t/m 180. Wanneer de gewenste waarde voor de minuten is ingesteld, moet u de knop vrijgeven op symbool , en na verloop van enkele seconden zal de tijd ononderbroken op de display verschijnen, met om de seconde knipperende, scheidende dubbele punten. U zult ook een vermindering van de lichtintensiteit van de display zelf waarnemen. 5 Seconden na de laatste verandering verschijnt op de display de kooktemperatuur weer. Tijdens het koken met de timer moet u, om de resterende kooktijd enkele seconden lang te zien, de THERMOSTAAT- / TIMERKNOP op symbool draaien en daarna onmiddellijk weer vrijlaten. Tijdens de laatste kookminuut worden op de display de seconden afgeteld. Op het eind van de duur van de ingestelde kooktijd worden de weerstanden uitgeschakeld en gaat een onderbroken geluidssignaal af. Om die uit te schakelen moet u de FUNCTIEKNOP terugzetten in de stand 0. 7. 3 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat een paar minuten na het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven of onder de deur naar buiten komt en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 7. 4 Lamp van de binnenverlichting De ovenlamp gaat branden: · wanneer u de functieknop op symbool zet; · door de functieknop op een willekeurige functie te draaien; 116 Instructies voor de gebruiker 7. 5 Gebruik van de "lampfunctie" (alleen op ovens met "pizzafunctie") Dit apparaat is tevens uitgerust met een lampfunctie. Om die te activeren volstaat het om, met de omschakelaar op 0, de thermostaatknop 2 seconden lang op het symbool gedraaid te houden. Zodra de lamp brandt moet u de thermostaatknop loslaten op het symbool . Om hem uit te schakelen moet u de thermostaatknop op symbool draaien en loslaten. 7. 6 Veiligheid kinderen Dit product is uitgerust met een kinderbeveiliging die, na 5 uur ononderbroken werking en zonder gebruik van de knoppen door de gebruiker, alle warmte-elementen zal uitschakelen. 117 Instructies voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE PIZZAFUNCTIE (ALLEEN OP SOMMIGE OVENS) Dit apparaat is uitgerust met een speciaal voor het bakken van pizza's bestudeerde functie. Die functie is herkenbaar aan het symbool op de functieknop van de oven. Bij een koude oven moet u het ronde deksel van de bodem van de oven verwijderen (fig. [. . . ] 11. 5. 3 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1 Verwijder de geleiderails aan de zijkant (fig. 1); 2 Trek de zijpanelen "F" e "G" naar buiten (fig. 2); 3 Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na de ring met schroefdraad te hebben losgedraaid "C" (fig. 2); 4 Plaats de panelen weer in de oorspronkelijke stand terug. 11. 6 Reiniging van de ruiten van de deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Gebruik absorberend papier; bij hardnekkig vuil moet u ze met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel reinigen. 127 Instructies voor de gebruiker 12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag