Gebruiksaanwijzing SMEG SC04MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC04MFX. Wij hopen dat dit SMEG SC04MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC04MFX te teleladen.


SMEG SC04MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC04MFX (1623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC04MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 103 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 LEER UW OVEN KENNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ALLEEN OP SOMMIGE MODELLEN) LIJST VAN FUNCTIES DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP DUUR KOOKTIJD DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD DRUKKNOP AFNAME WAARDE DRUKKNOP TOENAME WAARDE DRUKKNOP MANUELE WERKING 8. 1 Instellen van de juiste tijd Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. Wanneer u toets indrukt wordt het knipperen van de display beëindigd. Wanneer u binnen 5 seconden de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u een toe- of afname van één minuut voor iedere keer indrukken. Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. Vóór iedere instelling van de programmeereenheid moet u de functie en gewenste temperatuur activeren. 114 Instructies voor de gebruiker 8. 2 Halfautomatisch koken Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het aftellen van de duur van de kooktijd beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . 8. 3 Automatisch koken Deze instelling dient ertoe om de oven volledig automatisch in- en uit te schakelen. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de zojuist ingestelde duur van de kooktijd verschijnen: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en zal op de display de juiste tijd verschijnen samen met het symbool A. Bij het bereiken van het automatisch door de programmeereenheid, aan de hand van de ingevoerde gegevens, berekende tijdstip voor het begin van de kooktijd, zullen op de display samen de symbolen A en verschijnen. Na de instelling kunt u toets indrukken om de resterende kooktijd te zien; en toets om het tijdstip van het eind van de kooktijd te zien. De instelling met niet-coherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid geaccepteerd worden). 8. 4 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of . Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . 115 Instructies voor de gebruiker Druk toets in om na de instelling de resterende tijd te zien. Bij het gebruik van de programmeereenheid als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 8. 5 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 8. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 8. 7 Uitschakeling van het geluidssignaal Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beëindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de stand 0. 8. 8 Het wissen van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. De annulering van de duur zal door de programmeereenheid worden geïnterpreteerd als het eind van de kooktijd. 8. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor het koken kunnen op ieder moment worden gewijzigd door de toets van de te wijzigen functie ingedrukt te houden ( of of ) terwijl u tegelijkertijd de toetsen voor het wijzigen van de waarde indrukt. 116 Instructies voor de gebruiker 9. GEBRUIK VAN DE OVEN Alvorens de oven in gebruik te nemen moet u zich ervan verzekeren dat op de display het symbool de juiste tijd"). [. . . ] INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 14. 1 Elektrische aansluiting het typeplaatje met de technische specificaties, het serienummer en het merkteken is zichtbaar aangebracht op de lijst van de ovendeur. Een aardaansluiting, in overeenstemming met de wijzen voorzien door de veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie, is verplicht. Bij gebruik van een vaste aansluiting moet u op een gemakkelijk bereikbare plaats in de nabijheid van het apparaat op de voedingslijn ervan een meerpolige scheidingsinrichting aanbrengen met een minimale contactopening van 3 mm. Bij een aansluiting met stekker en stopcontact moet u controleren of beide van hetzelfde type zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC04MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC04MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag