Gebruiksaanwijzing SMEG SC041MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SC041MFX. Wij hopen dat dit SMEG SC041MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SC041MFX te teleladen.


SMEG SC041MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1935 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SC041MFX (1904 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SC041MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN VAN HET FRONTPANEEL. . . . . . . . . . . 101 ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK (ENKEL OP SOMMIGE MODELLEN) . 103 ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID (ENKEL OP SOMMIGE MODELLEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ADVIES VOOR DE BEREIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: duiden advies voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte reinigings- en onderhoudshandelingen van het toestel aan. IAANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bedoeld voor de bevoegde technicus die de installatie, de indienststelling en de test van het toestel moet uitvoeren 96 Waarschuwingen voor het gebruik 1. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DEZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE GEBRUIKSDUUR VAN DE OVEN. [. . . ] Wanneer u toets indrukt, zal het display oplichten en de cijfers tonen; hou hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de bereidingstijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten, zal het aftellen van de duur van de bereidingstijd beginnen, en verschijnt op het display de . juiste tijd samen met de symbolen A en 8. 3 Automatische bereiding Met deze regeling kan de oven volledig automatisch aan- en uitgeschakeld worden. Wanneer u toets indrukt, zal het display oplichten en de cijfers tonen; hou hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de bereidingstijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt, zal op het display het totaal van de juiste tijd plus de zojuist ingestelde duur van de bereidingstijd verschijnen: hou hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het einde van de bereidingstijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en zal op het display de juiste tijd verschijnen samen met het symbool A. Bij het bereiken van de begintijd, die automatisch door de programmeereenheid aan de hand van de ingevoerde gegevens berekend werd, zullen het het display samen de symbolen A en verschijnen. Na de instelling kan u toets indrukken om de resterende kooktijd te zien, en toets om het tijdstip van het einde van de bereidingstijd te zien. De instelling met niet-coherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde bereidingstijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid aanvaard worden). 108 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 4 Kookwekker De programmeereenheid kan ook gebruikt worden als een eenvoudige kookwekker. Wanneer u toets indrukt, zal het display oplichten en de cijfers tonen; hou hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of . Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerd aftellen, en zal op het display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Wanneer u na de instelling de resterende tijd wil zien, moet u toets indrukken. Bij het gebruik als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 8. 5 Einde van de bereidingstijd Op het einde van de bereidingstijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal het display weer de juiste tijd tonen, samen met het symbool , die de terugkeer naar de manuele bediening van de oven aangeeft. 8. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kan tijdens de werking het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 8. 7 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld. Het is mogelijk om het manueel uit te schakelen door samen op de toetsen en te drukken. Om het toestel uit te schakelen, moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de positie 0. 8. 8 Het annuleren van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden ( of ) terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de waardewijziging of in te drukken. De annulering van de duur zal door de programmeereenheid begrepen worden als het einde van de bereidingstijd. 8. 9 Het wijzigen van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de te wijzigen functie ingedrukt te houden ( of of ) terwijl u tegelijkertijd de toetsen voor het wijzigen van de waarde indrukt. 109 Aanwijzingen voor de gebruiker 9. HET GEBRUIK VAN DE OVEN Voordat de oven in gebruik genomen wordt, moet u controleren of op het display het symbool juiste tijd"). verschijnt (zie paragraaf "8. 1 Het instellen van de 9. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven en de grill voor het eerst worden gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. [. . . ] Wanneer de deur gedemonteerd is, heft u de lipjes in de hoeken op zoals wordt aangeduid in de figuur. 122 Aanwijzingen voor de installateur 14. DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL 14. 1 Elektrische aansluiting Het identificatieplaatje met de technische gegevens, het serienummer en het merk is goed zichtbaar aangebracht op de omlijsting van de ovendeur. De aarding moet verplicht aangebracht worden volgens de voorziene veiligheidsnormen van de elektrische installatie. Wanneer een vaste aansluiting wordt gebruikt, moet op de stroomtoevoerlijn van het toestel een omnipolair onderbrekingsmechanisme worden aangebracht waarvan de openingsafstand van de contacten minstens 3 mm bedraagt, en dat zich op een makkelijk bereikbare plaats nabij het toestel bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SC041MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SC041MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag