Gebruiksaanwijzing SMEG SA880W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SA880W. Wij hopen dat dit SMEG SA880W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SA880W te teleladen.


SMEG SA880W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SA880W (1831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SA880W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Oplossingen voor storingen in de werking___________________ 111 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Op dit punt moet u, als u het lopende programma wenst te onderbreken, de HALVE BELADING (6) toets indrukken en tegelijkertijd de START/PAUZE (5) toets. Op de INFORMATIEDISPLAY (8) zal de letter P verschijnen, gevolgd door een streepje (P-) en de vaatwasser zal automatisch naar de einde programma stand gaan. WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om het programma te wijzigen moet u de toets START/PAUZE (5) indrukken en enkele seconden lang ingedrukt houden, om vervolgens het nieuwe programma te selecteren zoals beschreven in de voorgaande instructies. Druk daarna de toets START/PAUZE (5) nogmaals in en houd hem enkele seconden lang ingedrukt. HET PROGRAMMA UITSTELLEN Het begin van het wasprogramma kan met 2, 4, 6, 8, 10, 12 o 18 uur worden uitgesteld. Op deze wijze kunt u de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip laten werken. Draai de GEPROGRAMMEERDE START schakelaar (2 - 13) tot het nummer overeenstemt met het aantal uren waarmee u de start van het programma wenst uit te stellen. Dergelijke informatie verschijnt automatisch ook op de INFORMATIEDISPLAY (8). Kies vervolgens voor het programma zoals hiervoor beschreven: de vaatwasser zal nu onmiddellijk een voorwasbeurt uitvoeren. Als hij hiermee klaar is zal automatisch het geprogrammeerde uitstel in werking treden; op de INFORMATIEDISPLAY (8) toont de resterende tijd voor het opstarten van het programma. TYPE "A" TYPE "B" 98 Instructies Voor de Gebruiker OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 102 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. van · · Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. [. . . ] Laat de deur op een kier om te voorkomen dat er zich vieze luchtjes in de waskuip vormen. Sluit de waterkraan. ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN: · · · controleer of er zich geen bezinksel of roest in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen. Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan. 109 Instructies Voor de Gebruiker KLEINE STORINGEN OPLOSSEN In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen. Controleer, als het programma niet start, of: · · · · de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten; de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken; de waterkraan is geopend; de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten; Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of: · · · er geen knik in de afvoerslang zit; de sifon van de afvoer niet verstopt is; de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn. Controleer, als de vaat niet schoon wordt, of: · · · · · · · er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd. Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: · · · er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SA880W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SA880W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag