Gebruiksaanwijzing SMEG SA680X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SA680X. Wij hopen dat dit SMEG SA680X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SA680X te teleladen.


SMEG SA680X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1400 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SA680X (1314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SA680X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. [. . . ] Het controlelampje AAN (5) gaat branden. 96 Instructies Voor de Gebruiker PROGRAMMATABEL CYCLUS KEUZESCHAKELAAR OMSCHAKELAAR AARD EN MATE VAN VUILHEID VAN DE VAAT HOEVEELHEID AFWASMIDDEL GRAM VOORWASSEN AFWIKKELING PROGRAMMA WASSEN KOUD SPOELEN WAR M SPOELEN DROGEN WEKEN 1 _ SUPER (65°C) (1/2) PANNEN EN COUVERTS IN AFWACHT ING OM DE LADING TE VOLTOOIEN _ 10 + 25 KOUD _ 65°C _ 2 _ 65°C _ JA SUPER 2 UITERST VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 45°C BIO 55°C (*) 2 ECO 55°C (1/2) NORMAAL VUILE PANNEN EN COUVERTS, MET OPGEDROOGDE RESTEN 30 KOUD 55°C 1 65°C JA NORMAAL 65°C 2 (1/2) NORMAAL VUILE PANNEN EN COUVERTS 30 KOUD 65°C 1 65°C JA ECO 55°C (**) EN 50242 3 ECO 55°C (1/2) WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 30 _ _ _ _ 55°C 1 65°C JA DAGELIJKS 65°C 3 (1/2) NORMAAL VUILE PANNEN EN COUVERTS 30 65°C 1 65°C JA DELICAAT 45°C 4 (1/2) WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS 25 45°C 1 65°C JA SNEL 45°C 4 SNEL (1/2) MATIG VUILE VAAT EN DELICAAT 25 45°C 2 _ _ Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. De HALVE BELADING (4) is optioneel voor alle programma's, uitgezonderd het weken. (*) Aanbevolen programma bij gebruik van afwasmiddelen van de "nieuwe generatie" met enzymen. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. · Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open · staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. · Als het tijdens het wassen noodzakelijk mocht zijn om de deur te openen zult u 1 minuut moeten wachten alvorens het programma weer opnieuw te kunnen starten. Na de deur weer op correcte wijze te hebben gesloten, zal het wasprogramma weer op het punt waarop het werd onderbroken verder gaan. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 102 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. van · · Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn verschillende soorten afwasmiddel in de handel: vloeibaar, in poedervorm en als tabletten, die onderling verschillen voor wat betreft de chemische samenstelling en die fosfaten bevatten of niet, welke in het laatste geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. [. . . ] · Nu zal het mogelijk zijn om grotere borden in de onderste korf te plaatsen. Om de oorspronkelijke stand weer te herstellen, dient u de bovenste korf nogmaals uit te · trekken en op de hendel voor de vrijgave van de blokkering te drukken. 107 Instructies Voor de Gebruiker 5. Schoonmak en onderhoud Vóór iedere ingreep moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SA680X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SA680X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag