Gebruiksaanwijzing SMEG SA280X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SA280X. Wij hopen dat dit SMEG SA280X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SA280X te teleladen.


SMEG SA280X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1260 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SA280X (1272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SA280X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN____________________ 108 INSTALLATIE ________________________________________________ 110 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN __________________________ 114 GEBRUIK VAN DE OVEN _______________________________________ 122 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES ________________________________ 123 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING________________________________ 124 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 130 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 131 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 107 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; of ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde bedienen. Door de toets los te laten zal de geprogrammeerde telling worden gestart en verschijnen op het display de symbolen en . Na de programmatie van de tijdschakelaar zal de display terug het lopend uur tonen, om de overblijvende tijd te visualiseren op de toets drukken. Een instelling met incoherente waarden zal logisch geweigerd worden (bv. een contrast tussen het einde van het koken en een langere kookduur zal door de programmakiezer niet aanvaard worden). 3. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 3. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en of voor verandering van de waarden te tegelijkertijd op de toetsen drukken. 120 Instructies Voor de Gebruiker 3. 3 Klok + minutenteller met einde bereiding Hiermee kunnen handmatige bereiding, bereidingsduur worden ingesteld. de minutenteller of de Het knopje A moet altijd TEGEN DE KLOK IN worden gedraaid. Activeer de functie en de gewenste temperatuur, alvorens de bereidingsduur in te stellen. 3. 3. 1 Instelling van de tijd Om de juiste tijd in te stellen, moet de knop A worden INGEDRUKT en tegen de klok in worden gedraaid. 3. 3. 2 Handmatige bereiding Om de oven met handmatige bereiding te gebruiken, moet de knop A tegen de klok in worden gedraaid, zodat het wijzertje het symbool aanwijst. 3. 3. 3 Bereiding met tijdsinstelling Om de bereidingstijd in te stellen moet het knopje A tegen de klok in op de gewenste tijd worden gedraaid (maximaal 90 minuten). 3. 3. 4 Einde bereiding De oven gaat automatisch uit en tegelijkertijd treedt een geluidssignaal in werking. 3. 3. 5 Uitzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal kan uitgezet worden door het knopje A tegen de klok wordt gezet. mee te draaien, zodat de wijzer op het symbool 121 Instructies Voor de Gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN Op modellen met elektronische programmeur dient u zich er voor het gebruik van de oven van te vergewissen dat op het display het symbool verschijnt (zie paragraaf "3. 2. 1 Regeling van het uur"). Op modellen met analoge klok (zie paragraaf "3. 3. 2 Handmatige bereiding") moet de timerklok op het symbool worden gezet. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Op modellen met elektronische programmeur knippert het display na een . Zie voor de instelling paragraaf stroomuitval met de aanduiding "3. 2 Electronische programmakiezer". Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Interne verlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand (lamp ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. [. . . ] Regelmatige intermittenties van de seinlamp van de thermostaat tijdens het bakken zijn normaal en duiden het behouden aan van een constante temperatuur binnen in de oven. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. 127 Instructies Voor de Gebruiker 6. 8 Tabellen met aangeraden kookwijzen De kooktijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, zijn verschillend naargelang de dikte en de kwaliteit van het voedsel en zijn tevens afhankelijk van de smaak van de verbruiker. TRADITIONEEL KOKEN STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PATES IN DE OVEN VLEES KALFSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD KIP EEND GANS - KALKOEN KONIJN LAMSBOUT VIS PIZZA PATISSERIE ZANDDEEG CAKE BRIOCHES FRUITTAARTEN CAKE MET POEDERSUIKER APPELTAART RIJSTTAART (*) = MET VOORVERWARMDE OVEN 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 TEMPERATUUR (°C) 210 - 230 210 - 230 170 - 200 210 - 240 170 - 200 170 - 200 170 - 200 140 - 170 170 - 200 170 - 200 170 - 200 210 - 240 170 - 200 165 170 - 200 170 - 200 170 190 180 TIJD IN MINUTEN (*) 30 40 30 - 40 / KG. 45 - 60 45 - 60 45 - 60 50 - 60 40 - 50 VOLGENS GROOTTE 40 - 45 15 - 20 35 - 45 40 - 45 20 - 30 60 60 60 KOKEN MET DE GRILL STAND RICHEL VAN ONDER AF VARKENSCOTELETTEN VARKENSFILET RUNDSFILET LEVERSNEDEN KALFSLAPJES HALVE KIP WORSTEN GEHAKTBALLEN VISFILET TOAST 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 TIJD IN MINUTEN AAN DE ENE KANT 7-9 9 - 11 9 - 11 2-3 7-9 9 - 14 7-9 7-9 5-6 2-4 AAN DE ANDERE KANT 5-7 5-9 9 - 11 2-3 5-7 9 - 11 5-6 5-6 3-4 2-3 128 Instructies Voor de Gebruiker KOKEN MET WARME LUCHT STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PATES IN DE OVEN RIJST OP CREOOLSE WIJZE VLEES KALFSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD RUNDSFILET LAMSGEBRAAD ROAST-BEEF GEBRADEN KIP GEBRADEN EEND GEBRADEN KALKOEN GEBRADEN KONIJN GEBRADEN HAAS GEBRADEN DUIF VIS PIZZA BROOD TOAST PATISSERIE CAKE FRUITTAARTEN BRIOCHE ZANDDEEG RIJSTTAART APPELTAART CAKE MET POEDERSUIKER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 TEMPERATUUR (°C) 190 - 210 190 - 210 190 - 220 150 - 170 150 - 160 160 - 170 160 - 180 130 - 150 170 - 180 170 160 - 170 150 - 160 150 - 160 160 - 170 140 - 170 150 - 170 210 - 240 190 - 210 220 - 240 150 - 170 170 - 190 160 - 170 170 - 180 170 180 160 TIJD IN MINUTEN 20 - 25 25 - 30 20 - 25 65 - 90 70 - 100 65 - 90 35 - 45 100 - 130 40 - 45 70 - 90 100 - 160 160 - 240 80 - 100 30 - 50 15 - 25 VOLGENS GROOTTE 30 - 50 40 7 35 - 45 40 - 50 40 - 60 20 60 60 60 129 Instructies Voor de Gebruiker 7. REINIGING EN ONDERHOUD Voor alle werkzaamheden moet de elektrische voeding van het apparaat worden uitgeschakeld. 7. 1 Reiniging van het roestvrij staal Om het roestvrij staal in goede conditie te houden, moet het regelmatig na elk gebruik worden schoongemaakt, nadat de oven is afgekoeld. 7. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SA280X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SA280X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag