Gebruiksaanwijzing SMEG SA130P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG SA130P. Wij hopen dat dit SMEG SA130P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG SA130P te teleladen.


SMEG SA130P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2321 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG SA130P (2804 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG SA130P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEER UW OVEN KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de oven in stand-by staat moet u, om de tijd te veranderen, de toets circa 2 seconden lang ingedrukt houden en de tijd regelen met de toetsen en . Enkele seconden na de laatste keer indrukken zal de klok de gewone werking weer hervatten. Het alarmsignaal dat op het eind van iedere programmering zal afgaan bestaat uit 8 geluidssignalen die 3/4 maal met tussenpozen van ongeveer anderhalve minuut worden herhaald. U kunt hem echter op ieder moment onderbreken door een willekeurige toets in te drukken. 8. 0. 2 Kookwekker Deze functie zal het koken niet onderbreken maar alleen de werking van het alarmsignaal stoppen. · · Wanneer u toets indrukt wordt de display verlicht, die eruit zal zien als in figuur 1; Binnen 6/7 seconden moet u de toetsen of indrukken om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij iedere keer drukken zal 1 extern segment (overeenkomstig 1 kookminuut), oplichten of uitgaan. 6/7 Seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen, op het eind 1) gevolgd door een alarmsignaal. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd zien door 1 maal op toets te drukken en wanneer u die nogmaals indrukt keert u terug naar de display van de kookwekker. Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknoppen op de stand 0 te draaien. 2) 39 · · · · Instructies voor de gebruiker 8. 0. 3 Programmering Duur kooktijd: wanneer u de 2° drukknop indrukt kunt u de duur van de kooktijd instellen. Vóór het instellen moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: · · Wanneer u de toets 1 / 2 seconde lang ingedrukt houdt zal de wijzer op de stand 12 gaan staan (Fig. Met de toetsen en kunt u de duur van de kooktijd instellen: iedere keer dat u de toets indrukt zal de duur van de kooktijd met 1 minute worden verlengd (in de figuur 2 ziet u een duur van 1 uur afgebeeld). 1) Wanneer u eenmaal de gewenste duur heeft bereikt zal het koken ongeveer 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of starten. Wanneer het koken eenmaal is begonnen zal op de display de juiste tijd worden weergegeven door de vaste segmenten en de resterende minuten om het koken te voltooien door de knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 overgebleven kookminuten). 2) · · Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. · U kunt de duur ook weer op nul zetten met een reset van het ingestelde programma: wanneer u de toets in het midden 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur namelijk geannuleerd en zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. Let op: u kunt geen duur van de kooktijd instellen van meer dan 6 uur. Begin kooktijd: afgezien van de duur van de kooktijd kunt u ook de starttijd van het koken instellen (met een maximaal uitstel van 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin-/eindtijdstip in te stellen moet u als volgt te werk gaan. · Stel de duur van de kooktijd in zoals beschreven in de vorige paragraaf. · Binnen 6/7 seconden nadat u voor het laatst de toetsen of heeft ingedrukt, moet u de toets indrukken om het tijdstip voor het begin van de kooktijd in te stellen. [. . . ] Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "14. 2 Demontage van de deur", moet u met de demontage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten alledrie in twee passages worden verwijderd: eerst moet hij uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door hem naar u toe te trekken en iets op te tillen, daarna moet hij ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. Wanneer de deur zich tijdens deze handelingen mocht sluiten hoeft u hem alleen maar weer met één van de scharnieren te blokkeren, zoals beschreven in paragraaf "14. 2 Demontage van de deur". Nu kunt u de ruiten apart wassen. Gebruik absorberend keukenpapier; bij hardnekkig vuil moet u hem met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG SA130P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG SA130P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag