Gebruiksaanwijzing SMEG S 890

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S 890. Wij hopen dat dit SMEG S 890 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S 890 te teleladen.


SMEG S 890 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1653 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S 890 (1331 ko)
   SMEG S 890 (1651 ko)
   SMEG S 890 (1314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S 890

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ___________________ 108 WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING_____________ 110 INSTALLATIE ________________________________________________ 111 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN __________________________ 113 HET GEBRUIK VAN DE OVEN __________________________________ 118 BESCHIKBARE ACCESSOIRES _________________________________ 120 ADVIES VOOR DE BEREIDING__________________________________ 121 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 129 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 131 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het toestel in bedrijf moet stellen en moet testen. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: deze duiden advies voor het gebruik, de beschrijvingen van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel aan. 107 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] Wanneer op de toets gedrukt wordt, licht het display op en worden de cijfers getoond; blijf er op drukken en handel gelijktijdig op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of voor het instellen van de bereidingsduur. Wanneer op de toets wordt gedrukt, verschijnt op het display de som van het huidige uur en de duur van de bereidingstijd: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde om het tijdstip voor het einde van de bereidingstijd in te stellen. Wanneer de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde tijd te lopen, en op het display zal het huidige uur met de symbolen A en verschijnen. HET GEBRUIK VAN DE OVEN Verzeker u ervan dat de klok op (zie paragraaf 3. 2. 2. ) "Handmatige bereiding" heeft gezet. Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met de technische gegevens) van de schalen, lekbakken of uit de ovenruimte. Verwijder eventuele beschermende folies van de buiten- en binnenkant van het toestel en van de accessoires, zoals schalen, lekbakken, de pizzaplaat of de bodembedekking. Voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, moeten alle accessoires uit de ovenruimte genomen worden en moeten ze gereinigd worden zoals wordt aangeduid in het hoofdstuk "10. Schakel het lege toestel in aan de maximum temperatuur zodat mogelijke productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 5. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur (250°C), en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij het gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de warmeluchtcirculatie in de oven niet wordt gehinderd. De deur moet gesloten blijven tijdens de bereiding. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. 118 Aanwijzingen voor de gebruiker Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo weinig mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Er wordt aangeraden om het voedsel na de bereiding niet te lang in de ovenruimte te laten, om excessieve condensvorming op de binnenruit van de oven te voorkomen. 5. 2 Koelventilatie Het toestel is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven de deur naar buiten komt, en die ook na het uitschakelen van de oven nog kort kan voortduren. 5. 3 Lamp van de binnenverlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand lamp ( ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. 5. 4 Plaatsbare vlakken De oven beschikt over 5 niveaus voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. De plaatsbare hoogtes lopen van onder naar boven (raadpleeg de afbeelding). 119 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 geleiders voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. Op sommige modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig voor het plaatsen van recipiënten met voedsel in bereiding. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Gebakschaal: nuttig voor het klaarmaken van taarten, pizza en ovengebak. Braadspit: nuttig voor het bereiden van kip, worst, of voedsel dat uniform moet bereid worden. Draaispitframe hoofdoven: dit moet u in de gaten in de ovenschaal plaatsen. Verkrijgbare accessoires Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk om originele accessoires te bestellen. 120 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. ADVIES VOOR DE BEREIDING Er wordt aangeraden om bij het voorverwarmen de geventileerde functie te gebruiken aan een temperatuur die 30/40°C hoger ligt dan de bereidingstemperatuur. Deze ingreep verkort de bereidingstijden aanzienlijk, verlaagt het energieverbruik en verbetert bovendien het uiteindelijke resultaat van de bereiding. [. . . ] Het spit van het braadstuk zodanig plaatsen dat de katrol E op de steun voor het spit B blijft. Steek de schaal volledig in de oven tot de punt van de spies tegenover gat C staat. Nu moet u, door het frame B te laten kantelen, de punt van de spies van het draaispit in bus C van de aandrijving van het draaispitmotortje in de zijwand van de oven steken. Giet een beetje water in de ovenschaal zodat rookvorming wordt vermeden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S 890

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S 890 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag