Gebruiksaanwijzing SMEG S7L148DF2P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S7L148DF2P. Wij hopen dat dit SMEG S7L148DF2P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S7L148DF2P te teleladen.


SMEG S7L148DF2P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (197 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S7L148DF2P (204 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S7L148DF2P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik‐ saanwijzing User Manual Notice d'utili‐ sation Benutzerin‐ formation Koelkast Refrigerator Réfrigérateur Kühlschrank S7L148DF2P 2 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinformatie Veiligheidsvoorschriften Bediening Dagelijks gebruik Aanwijzingen en tips 2 3 5 7 11 Onderhoud en reiniging Probleemoplossing Montage Technische gegevens 12 13 15 16 Wijzigingen voorbehouden. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen • • • • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. [. . . ] Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld. Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken. DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING!Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking. Het plaatsen van de deurplateaus Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt. Opnieuw plaatsen zoals gewenst. Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat naar de zijkant kan worden geschoven. Verplaatsbare legrekken De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. 8 levensmiddelen zodat de voedingswaarden en de vochtigheidsgraad langer bewaard blijven dan in een gewone koelkast. Het ontdooide voedsel kan maximaal twee dagen worden bewaard. Vochtigheidsregeling Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen. Het vak beschikt over stoppers die ervoor zorgen dat de lades niet uit het apparaat vallen wanneer ze geheel naar buiten worden getrokken. Niet in het NaturaFresh-vak plaatsen: • fruit dat kwetsbaar is voor kou en op kelder- of kamertemperatuur dient te worden bewaard zoals ananas, bananen, grapefruit, meloenen, mango, papaja, sinaasappels, citroenen en kiwi's. • Het type voedsel dat hierboven niet wordt genoemd, dient te worden bewaard in het koelvak (bijv. alle soorten kaas, koude vleeswaren, etc. ) Het niveau van luchtvochtigheid in de laden hangt af van de hoeveelheid vocht in het opgeslagen voedsel, groenten en fruit en van de frequentie waarop de deur wordt geopend Het NaturaFresh-vak is ook geschikt voor het langzaam ontdooien van voedsel. In dat geval kan het ontdooide voedsel maximaal twee dagen worden bewaard in het NaturaFresh-vak. • Let op de versheid van het voedsel, in het bijzonder op de vervaldatum. • De gehele opslagtijd hang af van de bewaaromstandigheden voor de uiteindelijke opslag in de koelkast. • Voedsel, fruit of groenten moet altijd worden verpakt voordat het wordt bewaard. • Dierenvoedsel: altijd droog en verpakt bewaren • Voedsel dat rijk is aan proteïnen zal sneller bederven. Dat betekent dat schaal- en schelpdieren eerder bederven dan vis en dat vis eerder bederft dan vlees. Hoewel de bewaartijd tot drie keer verlengd kan worden zonder kwaliteit te verliezen voor dat soort voedsel dat wordt bewaard in een NaturaFresh-vak. • Al het eten dat in een NaturaFresh-vak wordt bewaard, dient ongeveer 15-30 minuten voor consumptie uit de lades te worden gehaald - met name fruit en groenten die worden geconsumeerd zonder aanvullend bereidingsproces. Als u fruit en groenten op kamertemperatuur laat komen, komt dat ten goede aan de structuur en smaak. Indicatielampje voor temperatuur Voor de juiste bewaring van het voedsel is de koelkast uitgerust met een temperatuurlampje. Het symbool op de zijkant van het apparaat duidt het koudste deel van de koelkast aan. Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u het verse voedsel in het gedeelte dat wordt aangegeven door het symbool. [. . . ] Er loopt water in de koelkast. Dit is normaal, er is geen storing. De waterafvoer is verstopt. Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt. Reinig de waterafvoer. Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak. Er ligt water op de vloer. De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor. De functie FastFreeze of Shopping is ingeschakeld. De temperatuur kan niet worden ingesteld. Schakel FastFreeze of Shopping handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S7L148DF2P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S7L148DF2P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag