Gebruiksaanwijzing SMEG S47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S47. Wij hopen dat dit SMEG S47 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S47 te teleladen.


SMEG S47 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (886 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S47 (616 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S47

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 43 6 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8 BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9 AANBEVOLEN KOOKTABELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Draai PT1 naar rechts of links om deze functie te activeren (ON 2000) of te desactiveren (OFF 2000), zodat het maximaal vermogen van de oven in alle functies tot 2000 W wordt beperkt. Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, dient u PT2 in te drukken om de oven in de oorspronkelijke stand-bystand te zetten. 7. 6. 3 Veiligheidsblokkering Houd, terwijl de oven in de OFF-stand staat (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden") PT1 ingedrukt tot er op DSP1 de tekst OFF SHO verschijnt. Druk vervolgens opnieuw op PT1 tot er op DSP1 de tekst "OFF BLOC" verschijnt. Draai PT1 naar rechts of links om deze functie te activeren (ON BLOC) of te desactiveren (OFF BLOC), die alle functies en knoppen desactiveert na 3 minuten werking zonder enige tussenkomst van de gebruiker (als deze functie geactiveerd is, verschijnt het symbool op DPS2). 51 NL-BE Gebruiksinstructies Na de gewenste parameter te hebben ingesteld, dient u PT2 in te drukken om de oven in de oorspronkelijke stand-bystand te zetten. Om deze blokkering tijdelijk te verlaten om een bereidingsprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, dient u PT1 ingedrukt te houden tot op DSP2 het symbool verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen invoeren, en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen, dient u terug te keren naar het secundair menu om deze functie te desactiveren zoals beschreven in deze paragraaf. 7. 7 Koelventilatie Dit apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van een bereiding in werking treedt. De ventilatoren zullen een gewone luchtstroom veroorzaken die boven de deur uitkomt en die ook na het uitschakelen van de oven nog enige tijd kan voortduren. 7. 8 Ovenlampje Het ovenlampje gaat branden: Als de ovendeur wordt geopend in de stand-bystand (paragraaf "7. 2 Werkstanden") of; Als de functieknop in een willekeurige functie wordt gedraaid. Als de ovendeur open blijft, zal het lampje na 10 minuten automatisch uitgaan. 52 Gebruiksinstructies 8 BESCHIKBARE ACCESSOIRES NL-BE Rooster: handig om het serviesgoed met het te bereiden voedsel op te zetten. Naargelang van het voedsel kan het nodig zijn de kooktijd te verlengen of in te korten of de vermogensstand te verhogen of verlagen. 54 Gebruiksinstructies NL-BE Koken met de magnetron. . . Denk eraan dat: Dubbele hoeveelheid » dubbele tijd Half de hoeveelheid » halve tijd 2. Het gelijkmatig verdelen van het voedsel op het draaiplateau vergemakkelijkt het gelijkvormig kookproces. Als u de dikkere stukken voedsel aan de buitenkant van het plateau legt en de dunnere in het midden, zal u verschillende soorten voedsel tegelijk kunnen opwarmen. De magnetron gaat pas verderwerken als u de deur sluit en op de start-toets drukt. Afgedekt voedsel heeft minder kooktijd nodig en behoudt bovendien beter zijn oorspronkelijke smaak en kleur. Het deksel dient wel de microgolven door te laten en moet van kleine openingen voorzien zijn om stoom te laten ontsnappen. 9. 1. 1 Groente koken VOEDSEL HOEVEELHEID (G) 500 300 250 300 250 DIEPGEVROR EN WORTELS AARDAPPELEN VOCHT TOEVOEGEN 100 ML 50 ML 25 ML 100 ML 25 ML VERMOGEN (W) 800 800 800 800 800 TIJD (MIN. ) 9-11 6-8 6-8 7-9 8-10 DOORWARMTIJD (MIN. ) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 AANWIJZINGEN IN SCHIJFJES SNIJDEN. AFDEKKEN. BLOEMKOOL BROCCOLI CHAMPIGNON S ERWTEN EN WORTELS 250 25 ML 800 5-7 2-3 PAPRIKA PREI 250 250 25 ML 50 ML 800 800 5-7 5-7 2-3 2-3 SPRUITJES, DIEPGEVROR EN 9. 1. 2 VOEDSEL VISFILETS 300 50 ML 800 6-8 2-3 Vis bereiden VERHOEVEELMOGEN HEID (G) (W) 500 600 TIJD (MIN. ) 10-12 DOORWARMTIJD (MIN. ) 3 AANWIJZINGEN AFGEDEKT BEREIDEN. EVENTUEEL DE FIJNE UITEINDEN VAN DE VIS AFDEKKEN. HELE VIS 800 800 400 2-3 7-9 2-3 55 NL-BE Gebruiksinstructies 9. 2 Ondooien met de magnetron Algemene aanwijzingen om te ontdooien 1. Gebruik om te ondooien alleen serviesgoed dat geschikt is voor gebruik in de magnetron (porselein, glas, geschikt plastic). [. . . ] Nadat u de bovenwand hebt schoongemaakt, plaats het grillelement weer op zijn plaats (2) en draai de haak weer terug. Het mica plaatje (3) in de bovenwand dient altijd goed schoongehouden te worden. Opgehoopte etensresten op het plaatje kunnen schade of vonken veroorzaken. Het glazen omhulsel van het lampje (4) bevindt zich in de bovenwand van de oven en kan makkelijk worden verwijderd voor reiniging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S47 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag