Gebruiksaanwijzing SMEG S45MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S45MFA. Wij hopen dat dit SMEG S45MFA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S45MFA te teleladen.


SMEG S45MFA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1527 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S45MFA (1666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S45MFA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MANUALE D'USO INSTRUCTION MANUAL NOTICE D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO MANUAL DE UTILIZAO BRUKSANVISNING ITALIANO 3 - 28 Vi ringraziamo per aver scelto questo nostro prodotto. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualit estetiche e funzionali del forno. ENGLISH 29 - 53 Thank you for choosing our product. It contains all necessary instructions for maintaining unaltered the appearance and functional qualities of the oven. FRANAIS 55 - 80 Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel dans lequel figurent toutes les indications pour maintenir inaltres les qualits esthtiques et fonctionnelles de votre four. DEUTSCH 81 - 107 Wir danken Ihnen dafr, da Sie unser Erzeugnis gewhlt haben. [. . . ] Nu hoeft u alleen maar de handelingen beschreven in paragraaf "7. 3. 1 Instellen van de juiste tijd" te herhalen. 7. 4 Selectie kookfunctie Alleen in de stand ON kunt een kookfunctie selecteren, door eenvoudigweg PT2 rechts- of linksom te draaien. De kleur van de geselecteerde functie op DSP3 zal veranderen en rood worden. 7. 4. 1 Koken met vooraf ingestelde temperatuur Na de gewenste functie te hebben geselecteerd zal het koken op de vooraf ingestelde temperatuur beginnen. Het koken wordt vooraf gegaan door een voorverwarmingsfase die de oven sneller op de kooktemperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool op DSP2. De symbolen gaan, van onder af aan, n voor n branden, en geven de toename van de temperatuur in de ovenruimte aan. Op het eind van de voorverwarming zijn de symbolen en ononderbroken verlicht om aan te geven dat het voedsel in de ovenruimte kan worden gezet. 7. 4. 2 Wijzigen van de vooraf ingestelde temperatuur Van iedere functie kan de vooraf ingestelde temperatuur naar wens door de gebruiker worden gewijzigd. U kunt PT1 op ieder moment tijdens het koken links- of rechtsom draaien om de kooktemperatuur per keer met 5 graden te verhogen of verlagen. PT1 kan ook gedraaid worden gehouden voor een sneller verhoging of verlaging. 117 Instructies voor de gebruiker 7. 5 Geprogrammeerd koken 7. 5. 1 Koken met kookwekker Vanuit de ON stand (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden"), moet u PT1 nmaal indrukken. Op de display verschijnen ononderbroken brandend de cijfers en knipperend het symbool . Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houdt het symbool op met knipperen en vanaf dat moment begint het aftellen. Nu kunt u de gewenste kookfunctie selecteren en moet u wachten tot het geluidssignaal erop wijst dat de tijd is verstreken. Op het eind van het koken, moet u eenmaal PT2 indrukken om het geluidssignaal en het koken te onderbreken en de oven in de OFF stand te zetten. De kookwekker functioneert ook indien er geen enkele functie is ingesteld. Let op. Hij zal de gebruiker er slechts op wijzen dat de ingestelde minuten zijn verstreken. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer het aftellen eenmaal begonnen is kunt u de duur van de kooktijd tijdens het koken wijzigen. Wanneer het symbool ononderbroken verlicht is en de oven in de kookfase is moet u PT1 nmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen en zal het aftellen weer worden voortgezet vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 7. 5. 2 Halfautomatisch koken Onder halfautomatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u met het koken kunt beginnen en het na een bepaalde ingestelde periode kunt laten stoppen. 118 Instructies voor de gebruiker Selecteer een kookfunctie (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie"), en druk PT1 tweemaal in. [. . . ] Gebruik voor het reinigen van de glazen deuren van de oven geen ruwe of schurende materialen of scherpe spatels van metaal, die het glas zouden kunnen krassen en versplinteren. 128 Instructies voor de installateur 11. BUITENGEWOON ONDERHOUD Van tijd tot tijd moeten er kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de oven of moeten aan slijtage onderhavige onderdelen zoals pakkingen, lampen, enz. Vr alle werkzaamheden op onder spanning staande onderdelen moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 11. 1 Verwisselen van de ovenlamp Belangrijk Voor het verwisselen van de lamp, dient u zich er eerst van te verzekeren dat de stekker van de oven niet in het stopcontact zit. Verwijder de lens van de lampdrager met behulp van gereedsschap. Verbang de lamp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S45MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S45MFA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag