Gebruiksaanwijzing SMEG S399XPZ6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S399XPZ6. Wij hopen dat dit SMEG S399XPZ6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S399XPZ6 te teleladen.


SMEG S399XPZ6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S399XPZ6 (2248 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S399XPZ6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _____________ 124 INSTALLATIE __________________________________________ 126 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ____________________ 129 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________ 137 GEBRUIK VAN DE "PIZZA" FUNCTIE _______________________ 139 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES __________________________ 141 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING _________________________ 142 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 146 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 152 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 123 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] GEBRUIK VAN DE OVEN 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Stop geen producten van plastic of met plastic componenten in de oven. Eventueel vergeten en achtergebleven in de oven zouden ze een ernstige bron van gevaar kunnen vormen voor de gebruiker en de goede werking van het product. Voordat u de ovendeur sluit moet u controleren of u de geleverde roosters en schalen er volledig en op correcte wijze in heeft geplaatst om het contact ervan met het glas bij het sluiten van de deur te vermijden. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 137 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 4 Interne verlichting Voor alle modellen geldt dat hij wordt ingeschakeld als u de functiekeuzeknop in een willekeurige stand draait. Bij sommige modellen wordt hij ook bij het openen van de ovendeur ingeschakeld. 138 Instructies Voor de Gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE "PIZZA" FUNCTIE Dit apparaat is uitgerust met een speciaal voor het bakken van pizza's bestudeerde functie. op de Zet de functieknop van de oven op het symbool en de / . thermostaatknop op het symbool U moet hem in deze staat voorverwarmen tot het thermostaatlampje uitgaat, daarna kunt u de pizza op de daarvoor bestemde plaat leggen. Voor een optimaal resultaat moet u de pizza gewoonlijk niet langer dan 3 minuten laten bakken ook al zal deze tijd kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte deeg of de smaak van de gebruiker. 5. 1. 1 Waarschuwingen voor wat betreft het gebruik van de pizzaplaat · Gebruik de pizzaplaat niet op andere dan de beschreven wijzen (gebruik hem bijvoorbeeld niet op gas- of glaskeramische kookplaten of op ovens die niet voor dit accessoire zijn uitgerust. voor iedere handeling wordt het aanbevolen om speciale thermische handschoenen te dragen. · Wanneer u de pizza met olie op smaak wenst te brengen, verdient het aanbeveling dit te doen nadat u hem uit de oven heeft gehaald omdat eventuele olievlekken het aanzien en de werking van de pizzaplaat zouden kunnen aantasten. 139 Instructies Voor de Gebruiker 5. 2 Waarschuwingen · · · Om gevaarlijke oververhitting te vermijden moet het glazen deksel van het apparaat, als de oven of de grill worden gebruikt, altijd omhoog staan. Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de aanraakbare onderdelen heel heet geworden zijn, en kinderen moeten dus uit de buurt worden gehouden. Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van het draaispit één van de bij het fornuis geleverde schalen onderin de oven te plaatsen, op de eerste richel van onderen, om het vet en de sappen die zich kunnen vormen, op te vangen. Als u de oven gebruikt moet u alle niet-gebruikte schalen en roosters verwijderen. · 5. 3 Om energie te besparen De pizzasteen is een warmteaccumulator. Dankzij deze eigenschap kunt u het energieverbruik verminderen, vooral bij het bereiden van gerechten waarvoor voorverwarming of middel-lange kooktijden nodig zijn. [. . . ] 8. 2. 4 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1. 2); Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na eerst de ring met schroefdraad "C" te hebben losgedraaid (fig. · 1) 2) 148 Instructies Voor de Gebruiker 8. 3 Demontage van de deur 8. 3. 1 Demontage met verplaatsbare scharnieren Schuif, bij een volledig geopende deur, de lipjes A omhoog tot ze tegen de scharnieren B aankomen en pak de deur aan beide zijden en met beide handen vast in de buurt van de scharnieren. Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S399XPZ6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S399XPZ6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag