Gebruiksaanwijzing SMEG S399X-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S399X-6. Wij hopen dat dit SMEG S399X-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S399X-6 te teleladen.


SMEG S399X-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1755 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S399X-6 (1760 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S399X-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _____________ 104 INSTALLATIE __________________________________________ 106 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ____________________ 109 GEBRUIK VAN DE OVEN ________________________________ 115 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES __________________________ 117 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING _________________________ 118 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 122 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 127 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 103 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE OVEN. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN. [. . . ] Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of , het koken starten . 2 Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met ononderbroken brandende segmenten, en de voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmteelementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te namelijk 1 of 2 seconden lang resetten. Als u de middelste toets ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. - 113 Instructies Voor de Gebruiker Begin van het koken: u kunt, naast de duur van de kooktijd, ook het starttijdstip van het koken instellen (met een uitstel van maximaal 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 115 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Koelventilator (alleen op enkele modellen) Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 4 Interne verlichting Voor alle modellen geldt dat hij wordt ingeschakeld als u de functiekeuzeknop in een willekeurige stand draait. Bij sommige modellen wordt hij ook bij het openen van de ovendeur ingeschakeld. 4. 5 Waarschuwingen · · · Om gevaarlijke oververhitting te vermijden moet het glazen deksel van het apparaat, als de oven of de grill worden gebruikt, altijd omhoog staan. Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de aanraakbare onderdelen heel heet geworden zijn, en kinderen moeten dus uit de buurt worden gehouden. Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van het draaispit één van de bij het fornuis geleverde schalen onderin de oven te plaatsen, op de eerste richel van onderen, om het vet en de sappen die zich kunnen vormen, op te vangen. Als u de oven gebruikt moet u alle niet-gebruikte schalen en roosters verwijderen. · 116 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 117 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. [. . . ] 7. 2. 4 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1. 2); Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na eerst de ring met schroefdraad "C" te hebben losgedraaid (fig. 2); Plaats de panelen weer terug in de oorspronkelijke stand. 1) 2) 123 Instructies Voor de Gebruiker 7. 3 Demontage van de deur 7. 3. 1 Demontage met verplaatsbare scharnieren Schuif, bij een volledig geopende deur, de lipjes A omhoog tot ze tegen de scharnieren B aankomen en pak de deur aan beide zijden en met beide handen vast in de buurt van de scharnieren. Til de deur op en creëer een hoek van ongeveer 45° en trek hem eruit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S399X-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S399X-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag