Gebruiksaanwijzing SMEG S392EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S392EB. Wij hopen dat dit SMEG S392EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S392EB te teleladen.


SMEG S392EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S392EB (1781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S392EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE OVEN DIENT TE WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIG GEBRUIK DIENT TE WORDEN BESCHOUWD ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN AF. [. . . ] Na voltooiing van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat en de functieschakelaar op 0 te zetten. - 2 - 134 Instructies Voor de Gebruiker 3. 3. 4 Programmering kunt u de duur van de Duur van de kooktijd: met de 2° drukknop kooktijd instellen. Alvorens deze in te stellen moet u de thermostaat op de voor het koken gewenste temperatuur en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Houd toets 1 tot 2 seconden lang ingedrukt; de wijzer zal op 12 uur gaan staan (Fig. iedere druk op toets voegt 1 minuut toe aan de duur van de kooktijd en om de 12 minuten zal een nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 wordt een duur van 1 uur afgebeeld). Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden na de laatste druk op de toetsen , het koken starten . of 2 Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met ononderbroken brandende segmenten, en de voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmteelementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te 1 - - namelijk 1 of 2 seconden lang resetten. Als u de middelste toets ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. Let op: U kunt de duur van een kooktijd tot maximaal 6 uur instellen. 135 Instructies Voor de Gebruiker Begin van het koken: u kunt, naast de duur van de kooktijd, ook het starttijdstip van het koken instellen (met een uitstel van maximaal 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin- of eindtijdstip van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Stel de duur van de kooktijd in, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Als u de oven gebruikt moet u alle niet-gebruikte schalen en roosters verwijderen. · 5. 3 Om energie te besparen De pizzasteen is een warmteaccumulator. Dankzij deze eigenschap kunt u het energieverbruik verminderen, vooral bij het bereiden van gerechten waarvoor voorverwarming of middel-lange kooktijden nodig zijn. In deze gevallen volstaat het om de thermostaat 10-12 minuten voor het eind van de kooktijd op nul te zetten. Op deze wijze zal de temperatuur toch behouden blijven omdat de vuurvaste steen de hitte slechts heel geleidelijk afstaat. 140 Instructies Voor de Gebruiker 6. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Moetworden gebruikt zoals beschreven in paragraaf "4. 4 Gebruik van de"pizza" functie" Pizzaschep: om de pizza gemakkelijk op de speciale plaat in de ovente kunnen leggen. Houder van de pizzaplaat: om de nog hete pizzaplaat nietrechtstreeks op de tafel of andere delicate oppervlakken te hoevenleggen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 141 Instructies Voor de Gebruiker Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. [. . . ] 8. 2. 2 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om alle voedselresten en onprettige luchtjes uit de binnenkant van de oven te verwijderen wordt het aanbevolen om van tijd tot tijd het apparaat 30 tot 60 minuten lang leeg te laten werken op een temperatuur van minimaal 200°C. Dit zal de zelfreinigende panelen in staat stellen om de aanwezige resten te verbranden die, als de oven is afgekoeld, met een vochtige spons kunnen worden verwijderd. 8. 2. 3 Onderhoud van de zelfreinigende panelen Voor het schoonmaken van de zelfreinigende panelen raden wij het gebruik van schuurmiddelen en gewone detergenten af. Beperk u tot een vochtige doek om de bijzondere karakteristieken van het email dat de panelen bedekt niet aan te tasten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S392EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S392EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag