Gebruiksaanwijzing SMEG S392

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S392. Wij hopen dat dit SMEG S392 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S392 te teleladen.


SMEG S392 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S392 (1781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S392

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE OVEN DIENT TE WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIG GEBRUIK DIENT TE WORDEN BESCHOUWD ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN AF. [. . . ] indrukt zal de display worden Als u toets verlicht en eruit zien als in fig. 1; of U moet binnen 6/7 seconden de toetsen indrukken om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij elke druk zal 1 extern segment dat 1 kookminuut weergeeft oplichten of uitgaan. 6/7 Minuten na de laatste druk zal het aftellen beginnen, na voltooiing waarvan het geluidssignaal zal afgaan. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd in te weergeven door 1 maal toets drukken. Na voltooiing van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat en de functieschakelaar op 0 te zetten. 1 - 2 - 112 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2. 4 Programmering Duur van de kooktijd: met de 2° drukknop kunt u de duur van de kooktijd instellen. Alvorens deze in te stellen moet u de thermostaat op de voor het koken gewenste temperatuur en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Houd toets 1 tot 2 seconden lang ingedrukt; de wijzer zal op 12 uur gaan staan (Fig. iedere druk op toets voegt 1 minuut toe aan de duur van de 1 kooktijd en om de 12 minuten zal een nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 wordt een duur van 1 uur afgebeeld). Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of , het koken starten . 2 Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met ononderbroken brandende segmenten, en de voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 117 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven. 6. 1 Traditionele bereidingen SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die van beneden naar boven gaat, is geschikt voor het bereiden van voedsel op één hoogte. Verwarm de oven voor totdat de ingestelde temperatuur bereikt wordt en zet het voedsel pas in de oven als het controlelampje van de thermostaat gedoofd is. Het is mogelijk om ingevroren vlees rechtstreeks in de oven te zetten, zonder het eerst te laten ontdooien. Alleen moeten dan wel temperaturen van 20°C lager worden gekozen en bereidingstijden van 1/4 langer dan die voor vers vlees. Erg vet vlees kan in de nog koude oven worden gezet. 6. 2 Bereiding met hete lucht SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit systeem is geschikt voor het bereiden van voedsel op verschillende hoogten in de oven, ook voor verschillende types voedsel (vis, vlees, enz. ) zonder dat er smaak of geur wordt overgedragen. De luchtcirculatie in de oven verzekert een gelijkmatige verdeling van de warmte. Voorverwarming is niet nodig. 118 Instructies Voor de Gebruiker Het koken op verschillende richels is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 6. 3 Grillen SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT . Hiermee kan voedsel snel goudbruin worden gebakken. [. . . ] 7. 2. 2 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om alle voedselresten en onprettige luchtjes uit de binnenkant van de oven te verwijderen wordt het aanbevolen om van tijd tot tijd het apparaat 30 tot 60 minuten lang leeg te laten werken op een temperatuur van minimaal 200°C. Dit zal de zelfreinigende panelen in staat stellen om de aanwezige resten te verbranden die, als de oven is afgekoeld, met een vochtige spons kunnen worden verwijderd. 7. 2. 3 Onderhoud van de zelfreinigende panelen Voor het schoonmaken van de zelfreinigende panelen raden wij het gebruik van schuurmiddelen en gewone detergenten af. Beperk u tot een vochtige doek om de bijzondere karakteristieken van het email dat de panelen bedekt niet aan te tasten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S392

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S392 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag