Gebruiksaanwijzing SMEG S390

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S390. Wij hopen dat dit SMEG S390 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S390 te teleladen.


SMEG S390 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S390 (1781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S390

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE OVEN DIENT TE WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IS IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIG GEBRUIK DIENT TE WORDEN BESCHOUWD ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN AF. [. . . ] CONTROLELAMPJE (GROEN) Dit lampje zal gaan branden zodra er een willekeurig onderdeel van de oven onder spanning staat. BEDIENINGSKNOP KOOKPLAAT Maak het mogelijk de verwarming van de kookplaat te regelen, door de knop met de klok mee te draaien op de gewenste waarde, tussen 2 en 12. BEDIENINGSKNOP KOOKPLAAT MET DUBBELE ZONES Maakt het mogelijk de verwarming op de kookplaat van de dubbele zones te regelen. Door de knop met de klok mee te draaien tussen 2 en 12 wordt alleen binnen de kleine diameter verwarmd. Door de knop op het symbool op te zetten en los te laten (deze keert terug op 12) worden beide diameters verwarmd. Om de verwarming te regelen moet de knop tegen de klok in op de gewenste waarde worden gedraaid. Om terug te keren naar alleen verwarming van de kleine diameter, moet de knop op 0 en vervolgens tussen 2 en 12 worden gedraaid. 107 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2 Analoge elektronische klok LIJST VAN FUNCTIES DRUKKNOP KOOKWEKKER DRUKKNOP EINDE KOOKTIJD INSTELLEN VAN DE TIJD EN RESET DRUKKNOP WAARDEAFNAME DRUKKNOP WAARDETOENAME 3. 2. 1 Instellen van de juiste tijd Bij de eerste ingebruikneming van de oven, of na een stroomuitval, zal de display met regelmatige tussenpozen knipperen. Als u toets 1/2 seconden lang ingedrukt houdt, zal de display ophouden met knipperen en kunt u beginnen met het instellen van de juiste tijd. Als u de waardeveranderingstoetsen of indrukt zal met iedere afzonderlijke druk de tijdsinstelling met 1 minuut toe- of afnemen. 108 Instructies Voor de Gebruiker Druk één van de waardeveranderingstoetsen in tot de juiste tijd verschijnt. 6/7 Seconden nadat u voor het laatst heeft gedrukt zal de klok vanaf de ingestelde tijd starten. Het geluidssignaal dat u na het aflopen van ieder programmering hoort bestaat uit 8 akoestische signalen die 3 tot 4 keer zullen worden herhaald, met tussenpozen van circa anderhalve minuut. U kunt het geluidssignaal op ieder willekeurig moment onderbreken door het indrukken van een willekeurige toets. 3. 2. 2 Kookwekker Deze functie zal het koken niet onderbreken maar uitsluitend het geluidssignaal doen afgaan. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Interne verlichting Wordt ingeschakeld door de functiekeuzeschakelaar op een willekeurige stand te zetten. 112 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de roosters op verschillende hoogten te plaatsen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig om schalen met te bereiden voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Handvat in verchroomd roestvrij staal: nuttig om roosters en braadsleden warm uit de oven te nemen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 113 Instructies Voor de Gebruiker 6. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. [. . . ] Er wordt aangeraden de braadslede op de onderste richel te plaatsen. 6. 6 Ontdooien (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 De luchtverplaatsing op kamertemperatuur zorgt voor snelle ontdooiing van het voedsel. Het ontvriezen op kamertemperatuur biedt het voordeel dat de smaak en het uitzicht van de voedingswaren niet gewijzigd wordt. 116 Instructies Voor de Gebruiker 6. 7 Tabellen met aangeraden kookwijzen De kooktijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, zijn verschillend naargelang de dikte en de kwaliteit van het voedsel en zijn tevens afhankelijk van de smaak van de verbruiker. TRADITIONEEL KOKEN STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PASTA'S IN DE OVEN VLEES KALFSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD KIP EEND GANS - KALKOEN KONIJN LAMSBOUT VIS PIZZA PATISSERIE ZANDDEEG CAKE BRIOCHES FRUITTAARTEN CAKE MET POEDERSUIKER APPELTAART RIJSTTAART (*) = MET VOORVERWARMDE OVEN 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 TEMPERATUUR (°C) 210 - 230 210 - 230 170 - 200 210 - 240 170 - 200 170 - 200 170 - 200 140 - 170 170 - 200 170 - 200 170 - 200 210 - 240 170 - 200 165 170 - 200 170 - 200 170 190 180 TIJD IN MINUTEN (*) 30 40 30 - 40 / KG. 45 - 60 45 - 60 45 - 60 50 - 60 40 - 50 VOLGENS GROOTTE 40 - 45 15 - 20 35 - 45 40 - 45 20 - 30 60 60 60 KOKEN MET DE GRILL STAND RICHEL VAN ONDER AF VARKENSCOTELETTEN VARKENSFILET RUNDSFILET LEVERSNEDEN KALFSLAPJES HALVE KIP WORSTEN GEHAKTBALLEN VISFILET TOAST 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 TIJD IN MINUTEN AAN DE ENE KANT 7-9 9 - 11 9 - 11 2-3 7-9 9 - 14 7-9 7-9 5-6 2-4 AAN DE ANDERE KANT 5-7 5-9 9 - 11 2-3 5-7 9 - 11 5-6 5-6 3-4 2-3 117 Instructies Voor de Gebruiker KOKEN MET WARME LUCHT STAND RICHEL VAN ONDER AF HOOFDSCHOTELS LASAGNE PASTA'S IN DE OVEN RIJST OP CREOOLSE WIJZE VLEES KALFSGEBRAAD VARKENSGEBRAAD RUNDSGEBRAAD RUNDSFILET LAMSGEBRAAD ROAST-BEEF GEBRADEN KIP GEBRADEN EEND GEBRADEN KALKOEN GEBRADEN KONIJN GEBRADEN HAAS GEBRADEN DUIF VIS PIZZA BROOD TOAST PATISSERIE CAKE FRUITTAARTEN BRIOCHE ZANDDEEG RIJSTTAART APPELTAART CAKE MET POEDERSUIKER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 TEMPERATUUR (°C) 190 - 210 190 - 210 190 - 220 150 - 170 150 - 160 160 - 170 160 - 180 130 - 150 170 - 180 170 160 - 170 150 - 160 150 - 160 160 - 170 140 - 170 150 - 170 210 - 240 190 - 210 220 - 240 150 - 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 ­ 160 150 - 160 150 - 160 150 - 160 TIJD IN MINUTEN 20 - 25 25 - 30 20 - 25 65 - 90 70 - 100 65 - 90 35 - 45 100 - 130 40 - 45 70 - 90 100 - 160 160 - 240 80 - 100 30 - 50 15 - 25 VOLGENS GROOTTE 30 - 50 40 7 35 - 45 40 - 50 40 - 60 25 65 65 65 118 Instructies Voor de Gebruiker 7. REINIGING EN ONDERHOUD Voor alle werkzaamheden moet de elektrische voeding van het apparaat worden uitgeschakeld. 7. 1 Reiniging van het roestvrij staal Om het roestvrij staal in goede conditie te houden, moet het regelmatig na elk gebruik worden schoongemaakt, nadat de oven is afgekoeld. 7. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeemvel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S390

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S390 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag